Preskoči na vsebino
RIC Slovenska Bistrica
Dostopnost Navigacija
 

SPOT - Slovenska poslovna točka

Logotip SPOTLogotip Republike SlovenijeLogotip Sklada za regionalni razvoj

Točke VEM so se z januarjem 2018 preimenovale v Slovenske poslovne točke (SPOT).

Vzpostavil se je namreč nov nacionalni sistem SPOT, Slovenska poslovna točka, ki je nadgradnja dosedanjega sistema VEM (točke VEM in portal e-VEM). Sistem SPOT združuje štiri ravni:

1. raven:  Portal SPOT -  Informacije in elektronske storitve za poslovanje 

Portal SPOT (spot.gov.si) je uradno spletno mesto sistema SPOT (dosedanji portal e-VEM). Portal nudi informacije o pogojih poslovanja v Sloveniji in elektronsko podprte postopke, ki so povezani z ustanovitvijo podjetja in z začetkom poslovanja. 

2. raven: SPOT Registracija - Registracije podjetij s pomočjo svetovalca

SPOT Registracija so fizične točke (dosedanje točke VEM), kjer uporabnik lahko opravi postopke registracije podjetja in druge elektronske postopke preko portala SPOT (dosedanji portal e-VEM) s pomočjo referenta.

Naša SPOT točka deluje na Trgu svobode 5 v Slovenski Bistrici. Za obisk SPOT točke se je potrebno predhodno naročiti. 

Najpogostejša vprašanja pri ustanovitvi s.p. in d.o.o.
 

3. raven: SPOT Svetovanje - Podjetniško svetovanje in regionalno povezovanje

S 1.1.2018 je bilo po Sloveniji vzpostavljenih 12 regijskih točk SPOT Svetovanje, ki poleg pomoči pri registracijskih postopkih in elektronskih postopkih preko portala SPOT nudijo tudi strokovno pomoč svetovalcev v obliki informiranja, svetovanja, organizacijo delavnic in usposabljanj za potencialne podjetnike in podjetnike, izmenjave dobrih praks, odpiranje poslovnih priložnosti, animiranje lokalnega okolja, splošno promocijo podjetništva na regionalnem in lokalnem nivoju, povezovanje vseh lokalnih akterjev za podporo poslovnim subjektom… Točke SPOT Svetovanje torej nudijo bistveno širši vsebinski obseg storitev, ki so potencialnim podjetnikom in podjetnikom v pomoč pri dvigu konkurenčnosti na trgu.

4. raven: SPOT Global - Pomoč izvoznikom in investitorjem

Krovno vlogo v sistemu SPOT pod imenom SPOT Global je prevzela javna agencija SPIRIT Slovenija, ki izvaja aktivnosti koordinacije in integracije delovanja vseh ostalih ravni sistema. Njena glavna naloga je pomoč večjim domačim in tujim investitorjem, nudenje storitev v zvezi z internacionalizacijo podjetij ter koordinacija tretjega nivoja SPOT Svetovanje.

V okviru sistema SPOT, Slovenska poslovna točka izvajamo storitve 2. nivoja (SPOT Registracija) in storitve 3. nivoja (SPOT Svetovanje). Storitve SPOT Svetovanje so sofinancirane s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvojMinistrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

 Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo LogoBREZPLAČNO ENERGETSKO SVETOVANJE Logo