Preskoči na vsebino
RIC Slovenska Bistrica
Dostopnost Navigacija
 

SPOT svetovanje Podravje

Logotip SPOT Logotip Republika Slovenija Logotip Evropski sklad za regionalni razvoj

V Sloveniji je vzpostavljenih 12 poslovnih točk, na katerih se izvajajo brezplačne storitve svetovanja za potencialne podjetnike ter mala in srednje velika podjetja (MSP). Svetovanja so namenjena krepitvi podjetniškega potenciala za MSP ter pospeševanju ustanavljanja novih MSP.

 V okviru SPOT svetovanje Podravje se izvajajo naslednje aktivnosti:

- Informiranje o podjetniških vsebinah v regiji;
- Svetovanje za potencialne podjetnike in MSP;
- Povezovanje regionalnega podpornega okolja;
- Usposabljanja in delavnice za potencialne podjetnike in MSP;
- Izmenjava dobrih praks in odpiranje poslovnih priložnosti;
- Sooblikovanje podpornega okolja za poslovne subjekte.

 
V Podravski regiji SPOT svetovanje izvaja konzorcij, ki ga sestavljajo:
- Mariborska razvojna agencija,
- Štajerska gospodarska zbornica,
- Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor,
- Znanstveno-raziskovalno središče Bistra ter
- Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica.
 
Aktivnosti se izvajajo na lokacijah sodelujočih podpornih institucij ter na sedežu SPOT svetovanje Podravje, ki se nahaja v prostorih Mariborske razvojne agencije na Pobreški cesti 20 v Mariboru.
 
Svetovalci bodo na voljo na sedežu SPOT svetovanje Podravje v času uradnih ur:
- Ponedeljek: 8.00 – 14.00
- Torek: 8.00 – 14.00
- Sreda: 12.00 – 18.00
- Četrtek: 8.00 – 14.00
- Petek: 8.00 – 14.00.

 
V tem času so dosegljivi tudi na tel. št. 02 333 13 85 ter elektronskem naslovu spot.podravje@mra.si.

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvojMinistrstva za gospodarski razvoj in tehnologijoter SPIRIT Slovenija, javna agencija

Konzorcij SPOT svetovanje Podravje:

Logotipi organizacij, vključenih v SPOT Podravje

Povzeto po prispevku na strani: www.stajerskagz.si
 

Ime operacije 
Financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018-2022.

Glavni namen operacije 
Namen operacije je podpora in pomoč potencialnim podjetnikom ter mikro, malim in srednje velikim podjetjem (v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo), ki se srečujejo s podjetniškimi izzivi na celotnem območju Republike Slovenije, ter izboljšanje podjetniške kulture. 

Javni razpis je namenjen krepitvi podjetniškega potenciala za mikro, mala in srednje velika podjetja ter pospeševanju ustanavljanja novih mikro, malih in srednje velikih podjetij.

Finančna podpora operacije
Projekt se izvaja v okviru Javnega razpisa za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022 – SPOT REGIJE 2018-2022.
Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Cilj operacije
Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju 3.1.1: »Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij«, prednostne naložbe 3.1. »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«.

Cilji javnega razpisa
Povečanje informiranosti in znanja za reševanje izzivov na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa in povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti. Omenjeni cilji bodo prispevali k večjemu nastajanju in izboljšanju rasti in razvoja podjetij. Cilji javnega razpisa bodo doseženi s povečanjem števila podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo.

Vse storitve so za uporabnike BREZPLAČNE!

 Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo LogoBREZPLAČNO ENERGETSKO SVETOVANJE Logo Logo