Preskoči na vsebino
RIC Slovenska Bistrica
Dostopnost Navigacija
 

Cenik storitev

CENIK STORITEV RIC SLOVENSKA BISTRICA

(velja od 22.4.2022)

S cenikom se določa vrsta storitev in višina plačil pri plačilih za storitve, ki jih opravlja javni zavod Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica. Cenik storitev zavoda RIC Slovenska Bistrica je objavljen na spletni strani zavoda https://ric-sb.si.

Zavod RIC Slovenska Bistrica opravlja intelektualne storitve za pravne in fizične osebe na področju podjetništva, malega gospodarstva, turizma, javne infrastrukture in drugih javnih področij, razvoja podeželja, učinkovite rabe energije, trajnostne mobilnosti ter dejavnosti medijev.
 

CENIK MEDIJSKIH STORITEV

I. OGLAŠEVANJE NA VIDEO STRANEH TV STUDIA BISTRICA

Video stran-objava komercialna stran /24 ur, 20 sekund/                                          5,00  EUR  

Video stran-objava nekomercialna stran /24 ur, 20 sekund/                                      2,50  EUR 

Mali oglasi /8 dnevni paket-fizične osebe                                                                 10,00 EUR  

 

Stran se predvaja cca. 150-krat v 24 urah, izdelava oglasa je vključena v ceno.

 

Popusti:

Mesečni paket oglaševanja (1 videostran 24ur dnevno)                                          130,00 EUR

3-mesečni paket oglaševanja  (1 videostran 24 ur dnevno)                                     300,00 EUR   

Letna pogodba (1 videostran 24 ur dnevno, 365 dni)                                              900,00 EUR                         

 

II. VIDEOSPOTI

Izdelava videospota do 30 sekund                                                                 4,00 EUR/sekundo 

Izdelava videospota do 60 sekund                                                                 2,00 EUR/sekundo 

Izdelava reportaže od 5 do 10 minut                                                              1,00 EUR/sekundo 

Predvajanje videospotov     (TV Studio Bistrica)                                          1,00 EUR/sekundo 

Izdelava (kopiranje) DVD do 60 minut                                                          10,00 EUR                                                                                                          

III. SPONZORSKE ODDAJE

Letna sponzorstva                                                                                                     po dogovoru

Promocijske oddaje v studiu      (60 minut)                                                             250,00 EUR    

 

IV. SNEMANJE PRIREDITEV 

Snemanje prireditev (1 kamera) do 1 ure                                                                122,00 EUR

Nadaljnja začeta ura (1 kamera)                                                                              122,00 EUR

Snemanje prireditev (2 kameri) do 1 ure                                                                  244,00 EUR

Nadaljnja začeta ura (2 kameri)                                                                               244,00 EUR

 

V. OBJAVA OGLASA V GLASILU INFORMATOR              (barvno), format A4

cena 1 stran          (dimenzije 21 cm x 29,7 cm)                                                    610,00 EUR

- cena 1/2 strani     (dimenzije 21 cm x 14,8 cm)                                                     366,00 EUR 

- cena 1/4 strani     (dimenzije 14,8 cm x 10,5 cm)                                                  220,00 EUR 

- cena 1/8 strani     (dimenzije  7,5 cm x 10,5 cm)                                                   120,00 EUR 

 

Zakup oglasa v 2 številkah Informatorja v tekočem letu: 10 % popust na ceno v ceniku 

Zakup oglasa v 4 številkah Informatorja v tekočem letu: 20 % popust na ceno v ceniku

Letni zakup oglasa v Informatorju (6 številk): 30 % popust na ceno v ceniku

 

Navedene cene v ceniku medijskih storitev vključujejo 22 % DDV.

 

CENIK SVETOVANJ

 
1. GENERALISTIČNO SVETOVANJE - 30,00 EUR/uro

Storitev:

Izdelava dokumenta identifikacije investicijskega projekta - DIIP (brez analize stroškov in koristi)
Študija izvedljivosti projekta
Svetovanje in pomoč pri prijavi na razpis
Priprava in izdelava druge dokumentacije (poročilo, zahtevek, …)
Drugo generalistično svetovanje
 
2. SPECIALISTIČNO SVETOVANJE, - 35,00 EUR/uro

Storitev:

Izdelava dokumenta identifikacije investicijskega projekta (z analizo stroškov in koristi)
Analiza stroškov in koristi
Izdelava investicijskega programa (IP)
Izdelava predinvesticijske zasnove (PIZ)
Priprava in izvedba raznih raziskav, anket, študij in analiz
Priprava in izdelava razpisne dokumentacije za razpise
Grafična zasnova (logotip, projektni list, prireditev, …)
Zasnova in izvedba seminarja (organizacija, moderiranje)*
Drugo specialistično svetovanje
 
    *Cena ne vsebuje stroška predavatelja, najema prostora, pogostitve in kulturnega programa in se obračuna glede na ponudbo
 

CENIK ADMINISTRATIVNIH STORITEV

Storitev:
Urna postavka
(EUR)
Delo z osebnim računalnikom
20,00 
Administrativna opravila (dopisi, soglasja, dovoljenja, obvestila, vabila…)
20,00 
Urejanje formalnosti (digitalna oz. osebna korespondenca)
20,00 
Izpis/print barvno A4
1,00 EUR/ kos 
Kilometrina*
* EUR/km 
    *se obračuna skladno z veljavno zakonodajo
 

NAJEM UČNE KUHINJE

Storitev:
Vrednost
(EUR)
Štiriurni najem kuhinje
20,00 
Celodnevni najem kuhinje
35,00 
Dodatno čiščenje kuhinje in opreme (ocena)
20,00 EUR/uro 
Kavcija
100,00 
 
Navedene cene v ceniku svetovanj, ceniku administrativnih storitev in ceniku najema učne kuhinje ne vključujejo 22 % DDV.
 Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo LogoBREZPLAČNO ENERGETSKO SVETOVANJE Logo Logo