Preskoči na vsebino
RIC Slovenska Bistrica
Dostopnost Navigacija

Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2024 (P2 2024)

Rok za oddajo: 29. 03. 2024
Spodbude mladim inovativnim podjetjem za realizacijo njihovih razvojnih potencialov in komercializacijo proizvodov, procesov in storitev.

Spletna stran razpisa

UPRAVIČENCI

Produkt P2 je namenjen podjetjem, ki:

 • Imajo produkt še v fazi razvoja in še ni dokončan (zaželena je faza prototipa);
 • Imajo idejo za inovativni produkt/storitev, ki so jo z ekipo morda že validirali pri zgodnjih uporabnikih;
 • Imajo ekipo z znanjem in jasno idejo, kako bodo izdelali produkt/storitev in ga popeljali na trg.

VIŠINA FINANCIRANJA

 • 72.000 EUR subvencije (izplačane v treh tranšah)
 • 100-odstotno kritje upravičenih stroškov
 • Možnost oddaje 1 vloge

POGOJI RAZPISA

 • Podjetje je ustanovljeno med 1. 1. 2023 in 15. 3. 2024;
 • Registrirano mora biti v Sloveniji v obliki d.o.o.;
 • Mora imeti odprt poslovni transakcijski račun pri slovenski banki ali hranilnici.

ROK ZA ODDAJO VLOGE

 • Oddaja vloge je elektronska, preko ePortala Sklada;
 • Vlogo se lahko odda na naslednje prijavne roke:
  • 29. 3. 2024 do 14.00 ure
Nazaj na seznam
 Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo LogoBREZPLAČNO ENERGETSKO SVETOVANJE Logo