Preskoči na vsebino
RIC Slovenska Bistrica
Dostopnost Navigacija

P7 Mikrokrediti 2024

Zagotavljanje ugodnih povratnih virov financiranja mikro in malim podjetjem z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta.

 

Spletna stran razpisa

 

NAMEN IN CILJ RAZPISA

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih povratnih virov financiranja mikro in malim podjetjem z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta.

Cilji javnega razpisa so:

UPRAVIČENCI

UPRAVIČENI STROŠKI

Obdobje nastanka upravičenih stroškov: Upravičeni stroški poslovnega procesa/projekta lahko nastanejo največ 6 mesecev pred oddajo vloge in 18 mesecev po odobritvi kredita.

100-odstotno kritje upravičenih stroškov poslovnih procesov in/ali projekta.

KREDITNI POGOJI

ROKI ZA ODDAJO VLOGE

  • Oddaja vloge je elektronska, preko ePortala Sklada
  • Vlogo se lahko odda na naslednje prijavne roke:
    • 8.3.2024 do 14.00 ure
    • 8.4.2024 do 14.00 ure
    • oziroma do porabe vseh sredstev
Nazaj na seznam
 Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo LogoBREZPLAČNO ENERGETSKO SVETOVANJE Logo