Preskoči na vsebino
RIC Slovenska Bistrica
Dostopnost Navigacija

Nepovratna sredstva za investicije v nove proizvodne naprave iz OVE za proizvodnjo električne energije in toplote (JP-OVE-01)

Obnovljivi viri energije, shranjevanje energije.

Povezava do razpisa

 

UPRAVIČENCI

Prijavitelj, ki je vpisan v poslovni register, izkazuje registrirano dejavnost glede električne energije ali toplote, in je hkrati:

VIŠINA SUBVENCIJE

Maksimalna skupna vrednost dodeljene pomoči posameznemu podjetju za posamezen projekt ne sme presegati 25 milijonov eurov pomoči.

UPRAVIČENE NALOŽBE

Naložbe v nakup in vgradnjo nove proizvodne naprave ali nove proizvodne naprave v kombinaciji z novim prigrajenim hranilnikom:

​​Proizvodnja električne energije iz vetrne energije:

Proizvodnja električne energije iz vodne energije

Soproizvodnja električne energije in toplote iz geotermalne energije

Soproizvodnja električne energije in toplote iz bioplina, deponijskega plina in plina, pridobljenega z napravami za čiščenje odplak:

Soproizvodnja električne energije in toplote iz lesne biomase

Proizvodnja toplote iz lesne biomase (kotel na lesno biomaso)

Toplotne črpalke in toplotni sprejemniki sončne energije:

Pomoč se dodeljuje za projekte, za katere so se dela začela od 9. marca 2023 dalje in še niso bila dokončana ali proizvodna naprava ni obratovala ali ni bila priključena na omrežje do 24. junija 2023. Pridobljeno mora soglasje za priključitev proizvodne naprave na omrežje.

ROK ZA ODDAJO

Vloga se lahko odda od 6.11.2023 naprej DO PORABE SREDSTEV. 

Nazaj na seznam
 Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo LogoBREZPLAČNO ENERGETSKO SVETOVANJE Logo