Preskoči na vsebino
RIC Slovenska Bistrica
Dostopnost Navigacija
 

JP MLADI 2024/2025

Rok za oddajo: 22. 04. 2024
Javni poziv osnovnim in srednjim šolam za dodelitev spodbud namenjenih izvajanju aktivnosti za spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi v letih 2024/2025.

 

Razpisuje: SPIRIT Slovenija

Predmet in cilj javnega poziva

Predmet javnega poziva je financiranje posameznih aktivnosti iz programa letnih aktivnosti osnovnih in srednjih šol na področju ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti (v nadaljevanju UPI). Z javnim pozivom želi SPIRIT Slovenija finančno podpreti izvajanje aktivnosti na področju spodbujanja ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti za vsaj 3000 mladih.

Cilj javnega poziva je:

Iz programa letnih aktivnosti osnovnih in srednjih šol se s tem javnim pozivom lahko financirajo naslednje aktivnosti: 

  1. izvajanje aktivnosti po metodologiji Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti (Aktivnost A: delavnica ZUIP);
  2. izvajanje vikend aktivnosti za spodbujanje razvoja lastne ideje dijakov ali za reševaje izzivov podjetij ali drugih organizacij s strani mladih (Aktivnost B: Startup vikend);
  3. izvajanje obšolskih dejavnosti za mlade (Aktivnost C).

Šola lahko izbira med tremi različnimi aktivnostmi in v vlogi zaprosi za financiranje izvedbe ene od izbranih aktivnosti  z upoštevanjem vseh pozivnih pogojev za prijavitelje za pridobitev sredstev. V primeru, da se aktivnost izvede z večjim številom udeležencev, se lahko za izvedbo aktivnosti prijavi tudi več šol (konzorcij šol), s tem, da mora vsaka šola izpolnjevati pozivne pogoje za prijavitelje za pridobitev sredstev za izvedbo aktivnosti.

Ciljna skupina so mladi, ki so v redni šolski sistem vpisani v šolskem letu 2024/2025.

Okvirna višina sredstev

Skupna višina sredstev SPIRIT Slovenija za financiranje tega javnega poziva je največ 585.000,00 EUR.

Trajanje projekta

Za izvajanje aktivnosti po metodologiji Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti (Aktivnost A) ter za izvajanje vikend aktivnosti za spodbujanje razvoja lastne ideje dijakov ali za reševaje izzivov podjetij ali drugih organizacij s strani mladih (Aktivnost B) morajo šole oddati zahtevek po zaključku aktivnosti najkasneje do 15.11.2024, v primeru izvajanja aktivnosti obšolskih dejavnosti za mlade (Aktivnost C) pa je treba zahtevek oddati po zaključku aktivnosti najkasneje do 3.5.2025.

Upravičenci

Osnovne in srednje šole, ki so vpisane v seznam šol, objavljen na spletni povezavi Ministrstva za vzgojo in izobraževanje: www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-vzgojo-in-izobrazevanje/storitve/.

Rok za prijavo

Rok za oddajo vlog je 22. april 2024. Sredstva se bodo podelila po vrstnem redu prispetja popolnih vlog do porabe sredstev.

SPLETNA STRAN RAZPISA

Nazaj na seznam
 Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo LogoBREZPLAČNO ENERGETSKO SVETOVANJE Logo