Preskoči na vsebino
RIC Slovenska Bistrica
Dostopnost Navigacija
 

Finančne spodbude za mikro podjetja v lesarstvu (javni razpis P4LM 2024)

Rok za oddajo: 04. 07. 2024
Razvoj in trajnostno rast mikro podjetij na okolju prijazen način in skladno s principi krožnega gospodarstva.

 

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport v Uradnem listu RS št. 45/2024 razpisal finančne spodbude za mikro podjetja v lesarstvu. Slednja bodo lahko prejela nepovratna sredstva v višini od 15.000 evrov do 70.000 evrov. Prvi rok za prijave je 4. julij 2024.

Namen razpisa je neposredno okrepiti mikro podjetja in jim omogočiti razvojni preboj, posredno pa okrepiti celotno lesnopredelovalno panogo in uporabiti najpomembnejši slovenski naravni vir – les, ki je tudi eden od temeljev evropskega prehoda v nizkoogljično družbo.

Skupna višina sredstev v okviru javnega razpisa znaša 1,5 milijonov evrov, poudarek pa bo dan projektom, ki bodo omogočali nadaljnji razvoj in trajnostno rast mikro podjetij na okolju prijazen način in skladno s principi krožnega gospodarstva. Sklad ocenjuje, da lahko z razpoložljivo kvoto razpisanih sredstev podpre predvidoma od 30 do 40 projektov.

Gre za produkt, ki ga bodo lahko koristila mikro podjetja z najmanj enim in največ 10 zaposlenimi v lesnopredelovalni panogi.

Vlagatelji so lahko zgolj mikro podjetja, ki na trg uvajajo proizvode in storitve na področju rabe lesa ter imajo registrirano glavno dejavnost znotraj:

Projekti s področja rabe lesa za energetsko rabo (paleti, sekanci itd.) ter v povezavi s produkcijo energije, vključno s toplotno (nakup sončnih elektrarn, solarnih panelov, kotlov, peči…itd.) niso upravičeni do prijave na razpis.

Mikro podjetja iz lesarske panoge, ki na trg uvajajo proizvode in storitve na področju rabe lesa lahko preko Slovenskega podjetniškega sklada (sklada) zaprosijo za nepovratna sredstva v višini od 15.000 evrov do 70.000 evrov. Izvajanje razpisa je predvideno v obdobju dveh let, in sicer v 2024 in v 2025.

Podjetja, ki izpolnjujejo tudi vse ostale pogoje javnega razpisa, lahko vlogo oddajo na Sklad, prvi rok za prijavo pa je že 4. 7. 2024 do 14.00 ure. 

Več informacij:

Nazaj na seznam
 Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo LogoBREZPLAČNO ENERGETSKO SVETOVANJE Logo