Preskoči na vsebino
RIC Slovenska Bistrica
Dostopnost Navigacija
 

LAS med Pohorjem in Bočem

Logotip I FEEL SLOVENIJA   Komplet logotipov programa LEADER

 

Lokalna akcijska skupina Med Pohorjem in Bočem je organizirana kot lokalno pogodbeno partnerstvo, ki združuje in povezuje območje občin Makol, Poljčan in Slovenske Bistrice z namenom spodbujanja celostnega, uravnoteženega lokalnega razvoja podeželja po pristopu »od spodaj navzgor«. Ta pristop omogoča lokalnemu prebivalstvu, da samo določi prioritete in razvojne usmeritve. Glavni izziv lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (LEADER/CLLD) je, da se s skupnim ukrepanjem pospeši razvoj lokalnih območij in se tako ustvarijo možnosti za nastanek novih delovnih mest, višjo kakovost bivanja, boljšo dostopnost ter nenazadnje za ohranjanje kulturnih in krajinskih značilnosti ter obvladovanje demografskih sprememb.

Lokalno partnerstvo z aktivno vključitvijo vseh deležnikov in nosilcev razvoja podeželja, s prepoznavanjem lokalnih potreb, izzivov in potencialov, razvija svojo razvojno pot z upoštevanjem osnovnih načel LEADER/CLLD (lokalni in območni pristop, integrirano delovanje in ukrepi, mreženje, sodelovanje …).

Partnerstvo v LAS sestavljajo, po načelu tripartitnosti, predstavniki javnih in zasebnih lokalnih socialno-ekonomskih sektorjev. Članstvo v LAS je prostovoljno in odprtega tipa, dostopno vsem pod enakimi pogoji.

Za več informacij obiščite spletno stran LAS → Logotip LAS s povezavo na spletno stran

 

 Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo LogoBREZPLAČNO ENERGETSKO SVETOVANJE Logo Logo