Preskoči na vsebino
RIC Slovenska Bistrica
Dostopnost Navigacija
 

Naša vizija in poslanstvo

 

Vizija

Postati temeljna razvojno naravnana podporna institucija razvoju lokalnega in regionalnega okolja ter generator projektnih idej na področju razvoja podjetništva, turizma, podeželja ter preostalih vidikov lokalnega in regionalnega razvoja, ki bodo prerasle v lokalne, medregijske ter mednarodne projekte. Naša vizija je tudi postati izkušen lokalni in regionalni zgled na področju izvajanja svetovalnih storitev ter priprave projektov za pridobivanje nepovratnih finančnih sredstev EU in nepogrešljiv partner pri izvajanju projektov.
 

Poslanstvo

Pospeševanje razvoja podjetništva, gospodarskega razvoja in turizma na območju občine Slovenska Bistrica.

 

 Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo LogoBREZPLAČNO ENERGETSKO SVETOVANJE Logo