Preskoči na vsebino
RIC Slovenska Bistrica
Dostopnost Navigacija
 

Na(j)prej lokalno

Logotip - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropski sklad za regionalni razvoj
 
Naziv projekta:

NA(J)PREJ LOKALNO

LAS Dobro za nas skupaj z LAS Bogastvo podeželja (kot vodilnim partnerjem) in LAS Haloze sodeluje v projektu sodelovanja Na(j)prej lokalno. Operacija je delno sofinancirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije v okviru programa CLLD. Temeljni namen projekta je spodbujanje povezovanja različnih deležnikov na področju samooskrbe, krepitev lokalnih blagovnih znamk s ciljem ustvarjanja novih delovnih mest, spodbujanje samooskrbnih verig na lokalnem in regionalnem trgu ter vključitev ponudnikov v spletno tržnico www.jemdomace.si.
 
Terminski plan:
Začetek operacije: 1.3.2021
Zaključek operacije: 30.9.2022
 
Opis operacije:
V današnjem času ljudje vedno bolj prepoznavamo pomen kvalitetno pridelane hrane za našo oskrbo in s tem bogastvo, ki ga nudijo lokalni pridelovalci. Na območju sodelujočih LAS je teh veliko, jih pa večina širšega lokalnega prebivalstva niti ne pozna. Ponudniki se bodisi ne znajo, ali pa ne vidijo smisla, v promociji ter mreženju in povezovanju z ostalimi lokalnimi deležniki. Eden od glavnih razlogov sodelovanja med LAS-i so naravne povezave med deležniki v lokalnem okolju predvsem z vidika vzpostavljanja smiselnih in ekonomsko upravičenih kratkih dobavnih in prodajnih verig. Vsi trije LAS-i, ki smo partnerji v tem projektu smo združili vse obstoječe resurse v smislu že predhodno uspešno izvedenih operacij na posameznem območju LAS in bomo poskušali rešitve, ki so se že pokazale za uspešne v posameznem LAS-u, razširiti še na preostali dve območju LAS-ov vključenih v partnerstvo.
 
Glavne aktivnosti operacije:
 • Priprava kataloga lokalnih ponudnikov;
 • Izdelava QR kod za izbrane lokalne ponudnike;
 • Izdelava treh kratkih predstavitvenih filmov s področja predelave;
 • Izdelava slikanice in pobarvanke na temo lokalnih produktov;
 • Izdelava e-priročnika z recepti za pripravo hrane iz ostankov;
 • Izvedba delavnic s področja predelave, uporabe socialnih omrežij za promocijo, kuharska delavnica, delavnica konfekcioniranje iz mesa drobnice, izobraževanja na temo embalaže, izobraževanja za vinogradnike, izobraževanje smernic dobre higienske prakse in izobraževanje o dopolnilni dejavnosti;
 • Vzpostavitev kratke dobavno/prodajne verige za meso iz drobnice;
 • Razvoj embalaže blagovne znamke za živila;
 • Prodaja/trženje lokalnih produktov (prodaja preko spleta www.jemdomace.si; specializirana prodaja vin);
 • Izdelava e-časopisa, kataloga izdelkov živil;
 • Ureditev prodajnega mesta za lokalne produkte v TIC Haloze;
 • Nakup vinske vitrine in prodajne vitrine za TIC Slovenska Bistrica;
 • Nadgradnja spletne tržnice www.jemdomace.si.

Cilji operacije:

 • Povezovanje izobraževalnih oziroma raziskovalnih institucij s podjetji z namenom razvoja novih produktov.
 • Krepitev lokalnih blagovnih znamk s ciljem ustvarjanja novih delovnih mest ter spodbujanje samooskrbnih verig na lokalnem in mednarodnem trgu
 • Spodbujanje povezovanja različnih lokalnih akterjev – deležnikov
 • Prispevati k zmanjševanju odseljevanja mladih
 • Spodbuditi povezovanje in mreženje lokalnih ponudnikov z namenom povečanja prodaje lokalnih produktov
 • Povečati prepoznavnost lokalnih produktov.

Ciljne skupine:

 • Ponudniki in proizvajalci produktov in izdelkov s potencialom ohranjanja in ustvarjanja novih delovnih mest z vključitvijo v obstoječe sheme kakovosti ter samooskrbnih verig.
 • Raziskovalne institucije
 • Vinogradniki
 • Kupci lokalnih produktov (gospodinjstva)

Finančni okvir operacije:

Skupna vrednost operacije: 100.703,86 €.

Zaprošena sredstva ESRR: 73.159,82 €.

Lastna sredstva vseh treh LAS: 27.530,60 €.

Operacijo sofinancirata Evropska Unija in Republika Slovenija v okviru programa CLLD.
Več informacij o evropskih strukturnih in investicijskih skladih najdete na povezavi: www.eu-skladi.si
 
 Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo LogoBREZPLAČNO ENERGETSKO SVETOVANJE Logo Logo