Preskoči na vsebino
RIC Slovenska Bistrica
Dostopnost Navigacija
 

Kupujmo lokalno

Logotipi Evropski sklad za razvoj podeželja

Naziv projekta:

IZBOLJŠANJE IN NADGRADNJA STORITEV SPLETNE TRŽNICE JEMDOMACE.SI - KUPUJMO LOKALNO

 
Operacija se sofinancira s sredstvi Republike Slovenije in Evropske unije, Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, iz naslova Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, ukrepa M19 - Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost), podukrepa M19.2 - Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost.
 
Operacija prispeva k ciljem Strategije lokalnega razvoja za Lokalno akcijsko skupino DOBRO ZA NAS.
 
Povzetek projekta:
 
Z namenom pridobivanja novih odjemalcev ter ohranjanja dejavnosti spletne tržnice in trenutne zaposlitve, bo prijavitelj Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica v okviru operacije nadgradil obstoječe storitve, ki bodo omogočile vključevanje novih ciljnih skupin in optimizacijo stroškov delovanja. Največji del projektnih aktivnosti do namenjen ciljni skupini podjetij in organizacijam na območju LAS ter ranljivim skupinam, med njimi ljudem s posebnimi potrebami ter starejšim prebivalcem. Nov produkt, ki bo razvit v sklopu aktivnosti, bo omogočil prilagojen sistem skupinskega naročanja in dobav lokalnih prehrambenih izdelkov, s čimer bo omogočena rast števila uporabnikov in vključenih lokalnih pridelovalcev ob hkratnem znižanju stroškov na enoto delovanja. Pripravljena bo ustrezno prilagojena promocijska kampanja, s katero bodo ozaveščali različne ciljne skupine o prednostih lokalno pridelane hrane. Za namene spodbujanja nakupov lokalnih prehrambenih izdelkov bo izdelana video produkcija spletne tržnice.
 
Aktivnosti:
 • analiza stanja na področju lokalne pridelave območja LAS, opredelitev ponudbe in možnosti dobave lokalnih pridelkov;
 • raziskava trga potencialno sodelujočih podjetij in drugih organizacij na področju LAS, opredelitev interesa in možnosti za sodelovanje;
 • priprava akcijskega načrta izvedbe skupinskih predstavitev za vključena podjetja oz. organizacije;
 • priprava celostne promocijske strategije za posamezne ciljne skupine;
 • video produkcija spletne tržnice;
 • nakup opreme za administrativna dela (namizni računalnik in prenosni računalnik);
 • nakup lokalnih pridelkov in priprava vzorčnih paketov lokalnih izdelkov za podjetja in organizacije;
 • nakup dostavnega vozila s hladilnikom;
 • izvedba najmanj desetih skupinskih predstavitev v organizacijah, od tega ena v Centru za starejše Metulj in ena v VDC Polž Slovenska Bistrica.
Pričakovani rezultati:
 • nadgradnja obstoječe spletne tržnice jemdomace.si – nov način izvajanja naročil;
 • optimizacija stroškov poslovanja in rast števila uporabnikov storitev;
 • vključevanje novih ciljnih skupin.
Vrednost projekta:
 
Celotna vrednost projekta znaša 65.393,98 €. Z Odločbo o pravici do sredstev št. 33152-263/2020/10 so bila za projekt odobrena nepovratna sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini 49.972,57 €.
 

Povezava do spletne strani Evropske komisije, namenjene Evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja 

Povezava na spletno stran PRP 2014–2020 

 Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo LogoBREZPLAČNO ENERGETSKO SVETOVANJE Logo Logo