Preskoči na vsebino
RIC Slovenska Bistrica
Dostopnost Navigacija
 

Stičišča inovacij in podjetništva za preobrazbo in oživitev zgodovinskih mestnih območij (HUB-IN)

Logotip projekta HUB-IN 

Naziv projekta:

STIČIŠČA INOVACIJ IN PODJETNIŠTVA ZA PREOBRAZBO IN OŽIVITEV ZGODOVINSKIH MESTNIH OBMOČIJ (HUB-IN)

Projekt HUB-IN se izvaja v okviru programa Horizon 2020. Njegov glavni cilj je spodbujati urbano preobrazbo in obnovo historičnih urbanih središč (HUA), s pomočjo inovacij in podjetništva, pri tem pa hkrati ohranjati edinstveno kulturno identiteto in dediščino območja. Pričakuje se, da bo HUB-IN sistemsko prispeval k preobratu trendov zapuščanja in zanemarjanja zgodovinske dediščine z ustvarjanjem inovacijskih stičišč (HUB-ov). HUB-IN bo imel tudi neposreden vpliv na ustvarjanje novih trajnostnih priložnosti za lokalna tradicionalna podjetja in na razvoj novih ustvarjalnih veščin in delovnih mest.

Projekt se izvaja v 8 pilotnih mestih in je osredotočen na soustvarjanje in sodelovanje med različnimi lokalnimi akterji in med partnerskimi mesti.

Zemljevid z označenimi lokacijami vključenih mest: Belfast, Utrecht, Angouleme, Lizbona, Genova, Nicosia, Brasov in Slovenska Bistrica.

Projektne aktivnosti, ki se bodo izvajale v osmih pilotnih mestih, bodo osredotočene na tri tematske sklope:  

  1. Kulturna in kreativna industrija (kulturna dediščina, tradicionalne obrti, rokodelstvo, modno oblikovanje, vizualne umetnosti, glasba, muzeji, filmi, avdio-video tehnologije, video igre, umetniške uprizoritve, festivali, krajinsko oblikovanje, arhitektura)
  2. Novi življenjski slogi (digitalne tehnologije, krožno in trajnostno gospodarstvo, socialne inovacije)
  3. Izkoriščanje obstoječih naravnih in družbenih virov v lokalnem okolju (raba naravnih virov, ponovna uporaba ter prilagoditev lokalnih virov in družbene dinamike)

Projekt HUB-IN ima tri glavne faze:

V prvi fazi se bodo v vseh osmih evropskih mestih razvila medsebojno povezana stičišča inovacij in podjetništva, ki pa bodo imela različne zasnove, glede na njihove lokalne načrte revitalizacije mest, njihove socialno-ekonomske značilnosti in dinamiko njihovih inovacijskih in podjetniških ekosistemov. Na ravni mesta ima vsako od osmih zgodovinskih mestnih območij svoj ekosistem in lokalno mrežo: fab laboratoriji, inovacijski centri, univerze, kulturni centri, lokalna združenja, zagonska podjetja, prebivalci, lokalne skupnosti itd.

V drugi fazi bomo teh 8 pilotnih mest povezali v mrežo, z namenom vzpostavitve ekosistema inovacij in podjetništva. Ta mreža bo omogočala deljenje znaj in izkušenj. Tako bi lahko na primer lokalni laboratorij iz ene HUA delil znanje in inovacije z drugim laboratorijem ali inovacijskim središčem iz druge HUA.

V tretji fazi bomo to mrežo osmih mest razširili. Nove metode in orodja, ki bodo nastala skozi projektne aktivnosti pa bomo prenesli na vsaj 20-50 drugih mest.

Predvidena so naslednja orodja:

  • Digitalni prostor HUB-IN, spletno orodje oziroma platforma za sodelovanje in podporo inovacijskemu sistem znotraj in med mesti.
  • HUB-IN Akademija, širok izobraževalni program, osredotočen na učenje z medsebojnim povezovanjem, vključno z učnimi in mentorskimi sejami, izobraževalnimi seminarji (spletni seminarji, mojstrski tečaji, konference, video predstavitve itd.)
  • Priročnik HUB-IN za mesta, ki želijo spodbujati inovacije na svojih zgodovinskih območjih.
  • Zavezništvo HUB-IN, mreža zgodovinskih urbanih območij in prostor za izmenjavo pogledov in izkušenj pri prenovi zgodovinskih območij. Mreža bo izkoristila prednost globalne skupnosti in hkrati lokalnosti, da bo na trajnosten način raziskovala različne lokalne kontekste, pristnost, kulturo in dediščino vsake HUA.

​Projektni partnerji:

Logotipi vključenih projektnih partnerjev

Kje lahko spremljate naše aktivnosti?

Ostalo:

Logotip programa Horizon 2020

 

 

 

 Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo LogoBREZPLAČNO ENERGETSKO SVETOVANJE Logo Logo