Preskoči na vsebino
RIC Slovenska Bistrica
Dostopnost Navigacija
 

Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018-2022

Logotipi Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

Naziv projekta:

PRIDOBIVANJE TEMELJNIH IN POKLICNIH KOMPETENC 2018-2022

"Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada."

RIC Slovenska Bistrica je s konzorcijskim partnerjem Razvojna agencija Slovenske Gorice vključen v projekt Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc za obdobje 5 let (14.9.2018-31.10.2022). Vodja projekta je Ljudska univerza Slovenska Bistrica.

Namen projekta je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Izobraževalni programi so namenjeni odraslim, ki so manj usposobljeni, nižje izobraženi (srednje poklicno izobraževanje), s poudarkom na starejših od 45 let, razen oseb, ki imajo status upokojenca, dijaka ali študenta.

Programi, ki se bodo izvajali v jeseni 2021:

  • Računalniška pismenost za odrasle – RPO,
  • Računalniško digitalno opismenjevanje – RDO,
  • Sporazumevanje v tujih jezikih – Angleščina,
  • Sporazumevanje v tujih jezikih – Nemščina,
  • Sporazumevanje v slovenskem jeziku,
  • Trening socialnih veščin.

Vsi programi!

V okviru projekta so zagotovljena tudi denarna sredstva za enkratno opravljanje teh izpitov.

Programi so za udeležence BREZPLAČNI, saj so sofinancirani s strani Evropskega socialnega sklada (ESS) in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ).

Za prijave in dodatne informacije pokličite, pišite ali se oglasite na Ljudski univerzi Slovenska Bistrica. Pomagali vam bodo izbrati ustreznega izvajalca, najbolj primeren program, saj hkrati ponujajo dejavnosti informiranja in svetovanja ter ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022.

RIC Slovenska Bistrica je izvedel naslednje programe:

Leto 2019:

-  program "HACCP v praksi" - od 9.9.2019 do 30.9.2019 (30 ur), lokacija: Ljudska univerza Slovenska Bistrica, Partizanska cesta 22, Slovenska Bistrica

-  program "Priprava na strokovni izpit iz upravnega postopka" - od 16.12.2019 do 20.12.2019 (30 ur), Lokacija: Ljudska univerza Slovenska Bistrica, Partizanska cesta 22, Slovenska Bistrica.

Leto 2020:

- program "Priprava na strokovni izpit iz upravnega postopka" -  od 4. 2. 2020 do 11. 2. 2020 (30 ur), lokacija: Ljudska univerza Slovenska Bistrica, Partizanska cesta 22, Slovenska Bistrica.

Leto 2021:

- program "Računalniška pismenost za odrasle"- od 17.5.2021 do 18.6.2021 (60 ur), Lokacija: Ljudska univerza Slovenska Bistrica, Partizanska cesta 22, Slovenska Bistrica.

Leto 2022:

- program "Nadaljevalni tečaj nemščine" - od 7. 12. 2021 do 22. 2. 2022 (40 ur), Lokacija: Ljudska univerza Slovenska Bistrica, Partizanska cesta 22, Slovenska Bistrica.

- program "Nadaljevalni tečaj angleščine" - od 4. 4. 2022 do 16. 6. 2022 (40 ur), Lokacija: Ljudska univerza Slovenska Bistrica, Partizanska cesta 22, Slovenska Bistrica.

- program "Začetni tečaj angleščine" - od 23. 8. 2022 do 11. 10. 2022 (40 ur), Lokacija: Ljudska univerza Slovenska Bistrica, Partizanska cesta 22, Slovenska Bistrica.

 

Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si

 Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo LogoBREZPLAČNO ENERGETSKO SVETOVANJE Logo Logo