Preskoči na vsebino
RIC Slovenska Bistrica
Dostopnost Navigacija
 

Evropa za državljane - Mreža mest

Logotip projekta MREŽA MEST - EC NET

Naziv projekta:

EVROPSKO DRŽAVLJANSTVO - MREŽA MEST EC-NET

Začetek projekta: 02.11.2020

Zaključek projekta: 01.11.2022

RIC Slovenska Bistrica skupaj še s 15 partnerji iz različnih evropskih držav sodeluje v projektu Evropsko državljanstvo – mreža mest EC-NET (The European Citizenship Network of Towns (EC-NET), ki temelji na izkušnjah vodilnih projektnih partnerjev uspešnih mrež mest,  nastalih v obdobju med leti 2009–2020, kar zadeva projekte iz kar dveh krogov programa Evropa za državljane (2007 -2013 in 2014-2020). Cilj ponovnega združevanja teh izkušenih partnerjev, ki vključujejo občine, skupine civilne družbe in njihovih občanov je oceniti dolgoročni vpliv projektov na lokalno okolje, ki kot mreže mest delujejo že več kot 10 let. Prav tako je eden izmed glavnih ciljev sedanjega projekta spodbujanje evropskega državljanstva ter demokratične in državljanske udeležbe. Glavne aktivnosti v sklopu projekta bodo: 6 mednarodnih dogodkov, ki jih bodo spremljale raziskave in intervjuji, lokalne delovne skupine in projektne komunikacijske aktivnosti.

Udeleženci (oblikovalci politik, javni uslužbenci, aktivisti, državljani) bodo delili svoje izkušnje in predstavili primere dobrih praks, da bi ocenili dolgoročni vpliv že izvedenih projektov, izboljšali razumevanje prednostnih nalog programa skozi leta (evroskepticizem, solidarnost, aktivno državljanstvo, medkulturni dialog) ter pripravili priporočila za novo desetletje programa Mreže mest in Evropa za državljane. Najpomembnejši rezultati projekta bodo nedvomno: EC-NET TOOLKIT (zbirka preizkušenih metodologij iz 15 projektov NT) ter EC-NET PRIPOROČILA (predlogi in ideje za prihodnost programa E4C in politike za krepitev aktivne udeležbe državljanov).

V sklopu projekta so do sedaj bili izvedeni:

  • začetni sestanek partnerjev 14. in 15. decembra 2020;
  • sestanek partnerjev 2. 3. 2021 in
  • mednarodni dogodek »Spodbujanje solidarnosti za aktivno evropsko državljanstvo « (Promoting solidarity for active European citizenship) 7. in 8. junija 2021;
Več o poteku dogodka in izvedbi aktivnosti lahko preberete tukaj.

Spletna stran projekta:https://europeforcitizense.wixsite.com/ecnet

FB stranwww.facebook.com/EuropeanCitizenshipNET

 Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo LogoBREZPLAČNO ENERGETSKO SVETOVANJE Logo Logo