logo

Energetsko svetovanje - ENSVET

Program BREZPLAČNEGA ENERGETSKEGA SVETOVANJA ZA OBČANE je del mreže ENSVET, ki nudi individualno, brezplačno, neodvisno energetsko svetovanje ter informacijske izobraževalne in ozaveščevalne aktivnosti za promocijo ukrepov učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije občanom v lokalnem okolju. 

V naši pisarni ENSVET vam bo svetovalec z brezplačnimi nasveti in razgovori pomagal pri izboru, načrtovanju in uresničevanju investicijskih ukrepov učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije v vašem domu ali drugih stanovanjskih stavbah. Svetovanje povečuje energetsko ozaveščenost občanov, povečuje prihranke energije in zmanjšuje emisije toplogrednih plinov in s tem olajšuje uresničevanje nekaterih ukrepov in programov energetske politike.

ENSVET je strokovno in brezplačno svetovanje o:

 • toplotni zaščiti stavb
 • izbiri energijsko učinkovitega zunanjega stavbnega pohištva
 • izbiri ogrevalnega sistema in ogrevalnih naprav ter energenta
 • regulaciji ogrevalnih sistemov
 • zamenjavi ogrevalnih naprav
 • uporabi obnovljivih virov energije
 • zmanjšanju rabe energije
 • uporabi varčnih gospodinjskih aparatov
 • pripravi tople sanitarne vode z obnovljivimi viri energije
 • prezračevanju stavb
 • energijsko učinkoviti zasnovi novogradenj in prenovi stavb
 • zrakotesnosti stavb
 • možnosti pridobitve nepovratnih sredstev za URE in OVE
 • možnosti najema ugodnih ekoloških kreditov

Svetovanje poteka v prostorih RIC na Trgu svobode 5, v Slovenski Bistrici, vsak četrtek med 16. in 18. uro.

Občani se za obisk naročijo po tel.: 02 620 22 71 ali 02 843 02 46, kontaktna oseba Tomaž Pristovnik, in sicer od ponedeljka do petka med 8. in 13. uro.

Kontaktne podatke svetovalnih pisarn najdete tudi na brezplačni telefonski številki 080 1669.
 

Koordinator mreže ENSVET je ECO Sklad - https://www.ekosklad.si/fizicne-osebe/en-svet

Več
17.05.2018
15.05.2018
08.05.2018
25.04.2018
e-novice
Ric © 2013, Vse pravice pridržane | 8000plus | Izmenjava povezav