logo Stran je v izdelavi!

ZAPOSLITEV DELAVCA IZ SRBIJE PO 1.9.2019

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

S 1.9.2019 je pričel veljati Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Sloveniji (Sporazum). Od takrat naprej se zaposlovanje državljanov Srbije v Sloveniji praviloma ureja na podlagi Sporazuma, razen izjem.

Pogoji za zaposlovanje delavcev po Sporazumu

Delodajalec lahko zaposli delavca iz Srbije, če:

 • delodajalec izpolnjuje zakonske pogoje za zaposlitev tujca (17. člen ZZSDT);
 • je delavec prijavljen kot brezposelna oseba pri pristojnih javnih službah za zaposlovanje v Srbiji (NSZ Srbije) in je starejši od 18 let;
 • na trgu dela v Sloveniji ni ustreznih domačih kandidatov za ponujeno prosto delovno mesto.

Izjeme pri zaposlovanju delavcev po Sporazumu

Sporazum se ne uporablja za državljane Srbije:  

 1. ki so na dan uveljavitve sporazuma zakonito zaposleni v državi zaposlitve. Sporazum se uporablja za delavce iz Srbije, ki šele prihajajo na delo v Slovenijo. Sporazum se ne uporablja za delavce, ki imajo v Sloveniji urejeno prebivanje;
 2. v primeru sezonske zaposlitve, zaposlitve poslovodnih delavcev ter zaposlitve oz. prostovoljnega dela zaradi usposabljanja in izpopolnjevanja na področju medicine;
 3. ki jim je bilo v državi zaposlitve v skladu z zakonodajo izdano dovoljenje za stalno prebivanje;
 4. ki v državi zaposlitve prebivajo na podlagi združevanja družine;
 5. ki v državi zaposlitve prebivajo na podlagi zakona, ki ureja mednarodno zaščito;
 6. ki jim je v državi zaposlitve v skladu z zakonodajo priznan status raziskovalca;
 7. ki v državi zaposlitve ustanovijo ali soustanovijo osebno gospodarsko družbo in na podlagi ustanoviteljskih pravic zastopajo družbo ali se registrirajo kot samostojni podjetniki posamezniki;
 8. ki na podlagi šolanja v državi zaposlitve lahko pridobijo osebno delovno dovoljenje v skladu z zakonodajo države zaposlitve;
 9. za katere se uporablja Direktiva Sveta 2009/50/ES z dne 25. maja 2009 o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene visokokvalificirane zaposlitve – modra karta.
   

Postopek zaposlitve delavca po Sporazumu

Predhodni postopek posredovanja delavcev iz Srbije:

1. Postopek izbire delavca migranta se začne na pobudo delodajalca, ki pri Zavodu RS za zaposlovanje prijavi prosto delovno mesto na obrazcu PDM-KTD. Pri tem je obvezno v celoti izpolniti rubriko 3.d) delavec, ki prihaja na podlagi bilateralnega sporazuma o zaposlovanju. 

Če ima delodajalec že znanega kandidata, lahko sočasno s prijavo potrebe vloži tudi vlogo na obrazcu TUJ-SRB 1 skupaj s Prilogo 2. Ob predložitvi vloge za delovno dovoljenje je treba plačati upravno taksoPogodba o zaposlitvi mora biti sklenjena za najmanj eno leto.

Delodajalec v postopku zaposlitve je dolžan pristojnemu nosilcu države izvora (Nacionalni službi za zapošljavanje),  posredovati enostransko podpisano pogodbo o zaposlitvi (v obeh jezikih).  Delavec pogodbo o zaposlitvi podpiše pri nosilcu NSZ v Republiki Srbiji.   

Predlaga se, da delodajalci upoštevajo in podpišejo vzorec dvojezične pogodbe o zaposlitvi.  

2. Zavod RS za zaposlovanje preveri:  

 • ali so v evidenci brezposelnih ustrezni domači kandidati,
 • druge pogoje za novo zaposlitev tujca (v skladu s 17. členom ZZSDT),
 • od FURS-a zahteva podatek o poravnanih davčnih obveznostih,
 • pozove delodajalca, da posreduje manjkajoče podatke o nastanitvi, predhodnih razgovorih in druge podatke, potrebne za posredovanje zahtevka za posredovanje delavcev iz Srbije.

3. Če so izpolnjeni vsi pogoji, slovenski Zavod pripravi dokument Osnovni podatki o delodajalcu in prostem delovnem mestu ter ga po elektronski poti pošlje NSZ Srbije. Zavod obenem obvesti vlagatelja prostega delovnega mesta (PDM-ja), da je prošnjo za posredovanje kandidatov iz Srbije posredoval NSZ Srbije, ki bo vlagatelju posredovala seznam kandidatov oziroma podatke o kraju in času razgovorov s kandidati.

4. Če niso izpolnjeni vsi pogoji oz. vlagatelj PDM-ja na podlagi poziva slovenskega Zavoda ne dopolni manjkajočih podatkov, Zavod izda Obvestilo o nezmožnosti posredovanja delavcev iz Srbije.

Če je delodajalec že vložil tudi vlogo za izdajo delovnega dovoljenja, pa Zavod zaradi nezmožnosti posredovanja izda odločbo o zavrnitvi.

5. Celoten postopek pri Zavodu (od vložitve PDM-ja) traja predvidoma največ 15 dni.

6. Če je delodajalec ob vložitvi obrazca PDM-KTD sočasno vložil tudi vlogo za zaposlitev delavca, Zavod nadaljuje postopek izdaje dovoljenja takoj po prejemu potrjene dokumentacije iz NSZ Srbije.

Vloga za zaposlitev delavca na obrazcu TUJ-SRB je lahko vložena sočasno z obrazcem PDM-KTD oziroma najpozneje 30 dni od izdaje obvestila Osnovni podatki o delodajalcu in delovnem mestu.

 

Postopek izdaje dovoljenja po Sporazumu

1. Po zaključku izbora kandidatov in sklenitvi pogodbe o zaposlitvi delodajalec vloži vlogo za izdajo dovoljenja pri Zavodu RS za zaposlovanje na obrazcu TUJ-SRB-1, skupaj s Prilogo 2. Ob predložitvi vloge za delovno dovoljenje je treba plačati upravno takso.

Pogodba o zaposlitvi mora biti sklenjena za najmanj eno leto.

2. Zavod RS za zaposlovanje o vlogi za izdajo delovnega dovoljenja odloči najpozneje v 15 dneh od prejete popolne vloge. V tokratnem postopku se preverja izpolnjevanje pogojev na strani delavca (izobrazba, drugi zahtevani pogoji) in morebitna pravnomočna kaznovanost delodajalca v času od zaključka predhodnega postopka do vloge za delovno dovoljenje.
 

Dovoljenje za zaposlitev po Sporazumu

Dovoljenje se izda z veljavnostjo treh let. Izda se na vlogo delodajalca (kot dovoljenje za zaposlitev), vendar ima delavec migrant po prvem letu zaposlitve, ko mora biti  zaposlen pri delodajalcu, ki je vložil vlogo za izdajo dovoljenja, oziroma pri njegovem pravnem nasledniku, prost dostop na trg dela. Dovoljenje dobi delodajalec in po prihodu v Slovenijo tudi delavec migrant.

Kadar delavcem, ki so prišli na delo v Slovenijo na podlagi Sporazuma, delovno razmerje preneha v prvem letu zaposlitve, se delovno dovoljenje razveljavi

Kadar delovno razmerja preneha v prvem letu zaposlitve, pa se delovno dovoljenje ne razveljavi:
•    če delavci uveljavijo denarno nadomestilo za brezposelnost ali
•    če delovno razmerje preneha zaradi izredne odpovedi pogodbe о zaposlitvi iz razlogov na strani delodajalca in če delavec migrant v 30 dneh od prenehanja delovnega razmerja sklene novo pogodbo о zaposlitvi pri drugem delodajalcu za enako delovno mesto.

 

Podaljšanje dovoljenja po Sporazumu

Na podlagi Sporazuma lahko delavec migrant zaprosi za podaljšanje dovoljenja, vendar ne prej kot 60 dni pred iztekom dovoljenja in najkasneje 15 dni po izteku dovoljenja.

Vlogo za podaljšanje dovoljenja vloži delavec migrant pri Zavodu RS za zaposlovanje na obrazcu TUJ-SRB-2Priloži pogodbo o zaposlitvi, ki sta jo podpisala z delodajalcem, in potrdilo o plačilu takse za delovno dovoljenje.

Dovoljenje se lahko podaljša za nadaljnja 3 leta, če delavec migrant izpolnjuje enega od navedenih pogojev

 • ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi še najmanj za 1 leto in mu je bila v državi zaposlitve priznana pravica do združevanja družine v skladu z zakonodajo; 
 • je bil pred iztekom veljavnosti dovoljenja najmanj 1 leto zaposlen in ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi še za najmanj 1 leto; 
 •  je med veljavnostjo dovoljenja opravljal strokovno zaposlitev najmanj 1 leto in ima sklenjeno pogodbo za strokovno zaposlitev še za najmanj 1 leto; 
 •  je med veljavnostjo dovoljenja pridobil dodatna znanja oziroma poklicne kvalifikacije in na podlagi tega opravljal strokovno zaposlitev najmanj 6 mesecev ter
 •  ima sklenjeno pogodbo za strokovno zaposlitev še za najmanj 1 leto. 

Pri prošnji za podaljšanje dovoljenja na podlagi strokovne zaposlitve mora Zavod RS za zaposlovanje pred podaljšanjem pridobiti pisno soglasje pristojnega nosilca države izvora (NSZ Srbije). 

 

Povzeto po Zaposlovanje delavcev migrantov iz Srbije v Slovenijo, avtor Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

Danica Košir, SPOT svetovalka

Več
28.11.2023
24.11.2023
22.11.2023
15.11.2023
RIC © , Vse pravice pridržane | 8000plus d.o.o.
NE soglašam Soglašam

Soglasje za obveščanje

»Z vpisom svojega e-naslova in s klikom na gumb »Pošlji« dajem prostovoljno in izrecno privolitev, da lahko Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica moje spodaj vpisane osebne podatke zbira in obdeluje ter jih uporablja za komunikacijo z mano in me po elektronski pošti, telefonu ali pisno obvešča v zvezi z aktualnimi dogodki ter ponudbo storitev, ki jih izvaja.«

Ta privolitev je dana za čas do preklica. Svojo odločitev o privolitvi lahko kadarkoli prekličete, tako da kliknete povezavo za odjavo v nogi elektronskega sporočila, ki ga prejmete z naše strani, ali pa nas kontaktirate na info@ric-sb.si. S podano zahtevo po odjavi s seznama za obveščanje bo vaš osebni podatek izbrisan iz predmetnih zbirk podatkov. Ravno tako imate pravico vpogleda in posredovanja informacije, katere vaše osebne podatke Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica hrani v zbirki podatkov, do spremembe ali dopolnitve osebnih podatkov. V tem primeru nas kontaktirate na info@ric-sb.si ter izrazite svojo zahtevo po vpogledu. Z vašimi osebnimi podatki bomo ravnali skladno z zakonskimi določbami, strokovno in odgovorno.

»Z vpisom svojega e-naslova naslova in s klikom na gumb »Pošlji« izrecno potrjujem, da sem seznanjen(-a) z vsebino privolitve ter s pravicami do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa mojih osebnih podatkov ter s pravico do vložitve pritožbe.« Upravljavec osebnih podatkov je Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica, Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica. Za vse informacije v zvezi z vašimi osebnimi podatki se lahko obrnete na info@ric-sb.si. Vaše podatke bomo obravnavali diskretno. Več informacij glede zakonskih določil varstva osebnih podatkov najdete na spletni strani ric-sb.si.