logo Stran je v izdelavi!

Zapelji me


V mestu Slovenska Bistrica bomo s predmetno investicijo vzpostavili sistem izposoje javnih koles brez prevzemno oddajnih mest. Načrtujemo postavitev 7 kolesarskih postaj. Postaje bodo umeščene v najbolj prometna mestna območja (parkirišče pred tovarno Impol oz. območje industrijske cone Impol, stanovanjsko naselje v Tomšičevi ulici, mestno jedro oz. Trg Alfonza Šarha, območje pred upravno in občinsko stavbo, območje Športnega parka Slovenska Bistrica, območje trgovskih centrov in neposredno ob glavni cesti skozi Slovensko Bistrico - Ljubljanska cesta pred gostiščem Gams in Mercator centrom).

Predmetni sistem izposoje javnih koles bo predstavljal inovativen in prilagodljiv sistem izposoje, ki bo uporabnikom omogočal izposojo tako na postajališčih kot tudi na prosto stoječih podstavkih, ki so umeščeni v mestu, torej v njihovi neposredni bližini, obenem pa bo uporabnik lahko na cilju kolo enostavno parkiral in zaklenil in mu ga ne bo potrebno vrniti na postajališče. Parkiranje bo omogočeno tudi na prostem v bližini svojega cilja, kar bo bistveno pripomoglo k uporabnosti in rabi sistema. V mestu Slovenska Bistrica se nahaja precej podstavkov za kolesa, v sklopu projekta pa bomo dodali še 4 dodatna stojala.

Z investicijo želimo v največji možni meri zadostiti potrebam po mobilnosti občanov ob sočasnem izboljšanju kakovosti zraka v mestu, zmanjšanju hrupa in gostote prometa ter ohranjanju cestišč in površin. Obenem se pomembna prednost kolesarjenja kaže v izboljhšanju zdravja in zmanjševanju stroškov mobilnosti

Ukrep je opredeljen v akcijskem načrtu ukrepov stebra Izkoriščanje potencialov kolesarjenja, ki ga je Občina  Slovenska Bistrica opredelila v Celostni prometni strategiji občine Slovenska Bistrica (Junij 2017).

Operacija je sofinancirana v okviru “Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020”, prednostne osi 4 “Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja”, tematskega cilja 4 “Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih”, prednostne naložbe 4.4 “Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi”, specifičnega cilja 1 “Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih.”

Več o izposoji koles najdete na spletni strani Občine Slovenska Bistrica.

Več
22.09.2023
15.09.2023
07.09.2023
31.08.2023
RIC © , Vse pravice pridržane | 8000plus d.o.o.
NE soglašam Soglašam

Soglasje za obveščanje

»Z vpisom svojega e-naslova in s klikom na gumb »Pošlji« dajem prostovoljno in izrecno privolitev, da lahko Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica moje spodaj vpisane osebne podatke zbira in obdeluje ter jih uporablja za komunikacijo z mano in me po elektronski pošti, telefonu ali pisno obvešča v zvezi z aktualnimi dogodki ter ponudbo storitev, ki jih izvaja.«

Ta privolitev je dana za čas do preklica. Svojo odločitev o privolitvi lahko kadarkoli prekličete, tako da kliknete povezavo za odjavo v nogi elektronskega sporočila, ki ga prejmete z naše strani, ali pa nas kontaktirate na info@ric-sb.si. S podano zahtevo po odjavi s seznama za obveščanje bo vaš osebni podatek izbrisan iz predmetnih zbirk podatkov. Ravno tako imate pravico vpogleda in posredovanja informacije, katere vaše osebne podatke Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica hrani v zbirki podatkov, do spremembe ali dopolnitve osebnih podatkov. V tem primeru nas kontaktirate na info@ric-sb.si ter izrazite svojo zahtevo po vpogledu. Z vašimi osebnimi podatki bomo ravnali skladno z zakonskimi določbami, strokovno in odgovorno.

»Z vpisom svojega e-naslova naslova in s klikom na gumb »Pošlji« izrecno potrjujem, da sem seznanjen(-a) z vsebino privolitve ter s pravicami do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa mojih osebnih podatkov ter s pravico do vložitve pritožbe.« Upravljavec osebnih podatkov je Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica, Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica. Za vse informacije v zvezi z vašimi osebnimi podatki se lahko obrnete na info@ric-sb.si. Vaše podatke bomo obravnavali diskretno. Več informacij glede zakonskih določil varstva osebnih podatkov najdete na spletni strani ric-sb.si.