logo Stran je v izdelavi!

Z novembrom so na voljo posojila iz stanovanjske jamstvene sheme za mlade
 

Štiri banke že nudijo posojila, za katera v okviru stanovanjske jamstvene sheme za mlade jamči država. Ta mladim do 38 let in mladim družinam ob prvem reševanju stanovanjskega problema daje poroštvo za najem bančnega posojila do 200.000 evrov in z ročnostjo do 30 let.

Do stanovanjskih posojil z državnim jamstvom so upravičene polnoletne fizične osebe, ki prvič rešujejo svoje stanovanjsko vprašanje in bodo v letu izdaje jamstva stare največ 38 let. Biti morajo slovenski državljani s stalnim prebivališčem v Sloveniji.

Poleg tega morajo imeti sklenjeno delovno razmerje za določen ali nedoločen čas, njihova povprečna neto plača v treh mesecih pred vložitvijo vloge za posojilo po tem zakonu pa ne sme presegati 1,5-kratnika zadnje znane povprečne mesečne neto plače v Sloveniji na dan vložitve vloge. Povprečna neto plača v oktobru je 1.304,01 evra, so v sporočilu za javnost spomnili v Združenju bank Slovenije.

Prosilec za posojilo z državnim jamstvom mora izpolnjevati še en pogoj, in sicer njegovi skupni obdavčljivi dohodki po zakonu o dohodnini, ki niso oproščeni plačila dohodnine, v letu pred najemom posojila niso presegli 1,5-kratnika zadnje znane povprečne letne neto plače v Sloveniji na dan vložitve vloge. Jamstvo bo lahko izdano za posojilo v višini največ 200.000 evrov in z ročnostjo do 30 let. Pri tem bo moral kreditojemalec kredit zavarovati s hipoteko in zagotoviti lastno udeležbo v višini vsaj 20 odstotkov glavnice kredita.

Vsaj eden izmed otrok še ne sme biti šoloobvezen

Posojila so namenjena za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja, torej prvi nakup stanovanjske nepremičnine, gradnjo stanovanjske nepremičnine, prenovo stanovanjske nepremičnine, dograditev stanovanjske nepremičnine, rekonstrukcijo stanovanjske nepremičnine oziroma spremembo namembnosti stanovanja. Upravičenci bodo morali izbrani banki poleg standardnih dokumentov za odobritev stanovanjskega posojila predložiti še dokazila oziroma izjave, vezane na vzpostavitev jamstva, kot izhaja iz zakona:

Ti dokumenti so med drugim dokazilo oziroma izjava, da gre za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja, izjava, da za nepremičnino, ki je predmet financiranja s kreditom, še ni imel sklenjene kreditne pogodbe, za katero bi bilo izdano jamstvo po zakonu, in potrdilo o višini skupnih obdavčljivih dohodkov, ki niso oproščeni plačila dohodnine, oziroma informativni izračun dohodnine.

Banki bodo morali upravičenci predložiti še dokazilo oziroma izjavo kreditojemalca, da vsaj eden izmed otrok še ni šoloobvezen v koledarskem letu vložitve vloge za kredit, če uveljavlja pravico do kredita kot član mlade družine, potrdilo iz zbirke geodetskih podatkov, iz katerega je razvidno, da je nepremičnina, ki je predmet financiranja, po uporabni površini večja od spodnje meje razpona površine stanovanja iz pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem,in cenitev nepremičnine, iz katere je razvidna uporabna vrednost površine.

V okviru jamstvene sheme na voljo 300 milijonov evrov letno

Stanovanjske kredite v skladu z jamstveno shemo nudijo BKS bank, Delavska hranilnica, Nova KBM in SKB banka. Skupni znesek državne kvote v okviru jamstvene sheme znaša 300 milijonov evrov letno in se bo letno obnavljal v tej višini do konca leta 2032. 

Več
22.09.2023
15.09.2023
07.09.2023
31.08.2023
RIC © , Vse pravice pridržane | 8000plus d.o.o.
NE soglašam Soglašam

Soglasje za obveščanje

»Z vpisom svojega e-naslova in s klikom na gumb »Pošlji« dajem prostovoljno in izrecno privolitev, da lahko Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica moje spodaj vpisane osebne podatke zbira in obdeluje ter jih uporablja za komunikacijo z mano in me po elektronski pošti, telefonu ali pisno obvešča v zvezi z aktualnimi dogodki ter ponudbo storitev, ki jih izvaja.«

Ta privolitev je dana za čas do preklica. Svojo odločitev o privolitvi lahko kadarkoli prekličete, tako da kliknete povezavo za odjavo v nogi elektronskega sporočila, ki ga prejmete z naše strani, ali pa nas kontaktirate na info@ric-sb.si. S podano zahtevo po odjavi s seznama za obveščanje bo vaš osebni podatek izbrisan iz predmetnih zbirk podatkov. Ravno tako imate pravico vpogleda in posredovanja informacije, katere vaše osebne podatke Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica hrani v zbirki podatkov, do spremembe ali dopolnitve osebnih podatkov. V tem primeru nas kontaktirate na info@ric-sb.si ter izrazite svojo zahtevo po vpogledu. Z vašimi osebnimi podatki bomo ravnali skladno z zakonskimi določbami, strokovno in odgovorno.

»Z vpisom svojega e-naslova naslova in s klikom na gumb »Pošlji« izrecno potrjujem, da sem seznanjen(-a) z vsebino privolitve ter s pravicami do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa mojih osebnih podatkov ter s pravico do vložitve pritožbe.« Upravljavec osebnih podatkov je Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica, Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica. Za vse informacije v zvezi z vašimi osebnimi podatki se lahko obrnete na info@ric-sb.si. Vaše podatke bomo obravnavali diskretno. Več informacij glede zakonskih določil varstva osebnih podatkov najdete na spletni strani ric-sb.si.