logo Stran je v izdelavi!

Sporočilo za javnost - september 2020

    

Pospeševanje naložb v trajnostno energijo na lokalni ravni: Evropski instrument za podporo mest (EUCF)

“Ali ima vaše mesto / občina akcijski načrt za trajnostno energijo in podnebje in išče sredstva za izvajanje dejavnosti načrta? Prijavite se na Evropski instrument za podporo mest (EUCF, EU City Facility) in pridobite sredstva za spodbujanje prehoda na trajnostno perehoda na trajnostno energetsko oskrbo”.nergetsko oskrbo”.

rehoda na trajnostno energetsko oskrbo”.

Kaj je EUCF

To sporočilo je namenjeno vsem lokalnim oblastem, predstavnikom in zaposlenim v organih  lokalne samouprave v Sloveniji: v sklopu EUCF lahko pridobite finančno podporo in povezane podporne storitve za izvedbo dejavnosti, ki so določene v vašem akcijskem načrtu za trajnostno energijo in podnebje.

Z namenom, da bi sprostili več kot 320 milijonov evrov javnih in zasebnih naložb, je EUCF zanimiv tudi za (lokalne) finančne akterje.

Evropski instrument za podporo mest (EUCF) si prizadeva za podporo občinam in lokalnim oblastem pri razvoju Naložbenih konceptov v zvezi z izvajanjem dejavnosti v okviru njihovih akcijskih načrtov za trajnostno energijo in podnebje.

V praksi bodo mesta ali občine upravičene do stalnih nepovratnih sredstev v višini do 60.000 evrov, s katerimi bo EUCF financiral razvoj Naložbenega koncepta, kar vključuje tako zunanje kot notranje dejavnosti in storitve. Drugo izplačilo nepovratnih sredstev (v višini 30 % dodeljenih sredstev) bo izplačano po potrditvi Naložbenega koncepta.

Uspešni prijavitelji na EUCF bodo uporabili pavšalni znesek (″lump sum″) za razvoj Naložbenega koncepta, ki predstavlja prvi korak k vzpostavitvi celovitega poslovnega in finančnega načrta. Pričakovani rezultat je razvit Naložbeni koncept, ki bo vlagateljem in finančnim ustanovam zagotovil informacije, da bi ocenile naložbeni projekt.

Končni cilj iniciative je zgraditi obsežen načrt investicijskih projektov, ki jih pripravljajo občine po vsej Evropi.

Zakaj

Lokalne oblasti in njihova združenja so sprejela velike zaveze k znatnemu zmanjšanju porabe energije in emisij toplogrednih plinov. Vendar pa pri izvajanju ambicioznih podnebnih in energetskih akcijskih načrtov pogosto naletijo na finančne ovire. Prav tako se soočajo z nezadostnim dostopom do primernega financiranja. EUCF namerava preoblikovati podnebne in energetske akcijske načrte mest v dejanske naložbe za razvoj verodostojnih, stabilnih in dovolj zrelih naložbenih konceptov. Takšni koncepti, ki vključujejo opredelitev potencialnih projektov, ki so v pripravi,  pravno analizo, analizo upravljanja, temeljno finančno strategijo ter izvedeni načrt, so predpogoj za dostopanje do različnih virov financiranja.

Zdaj je čas za prijavo

Prvi poziv je odprt in se zapre 2. oktobra 2020 ob 17. uri (srednjeevropski čas).

Za več informacij in spletno prijavo obiščite https://eucityfacility.eu/

Spletna prijavnica je sestavljena le iz nekaj hitrih korakov. Za pomoč pri prijavi je na spletni strani na voljo center za pomoč uporabnikom.

V Sloveniji lahko kontaktirate tudi nacionalno kontaktno točko: ce.slovenia@eucityfacility.eu.

Kontaktna točka lahko:

  • Poda informacije o postopku prijave
  • Nudi podporo v postopku prijave (na primer, pojasni potrebe mest po naložbah in strokovnem znanju,  agregiranje/združevanje projektov, če je relevantno, jezikovni pregled in pregled kakovosti prijave)

Prijave bodo ocenjene v skladu s sklopom meril. S prijavitelji najbolje ocenjenih prijav bo sklenjen sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev.

Za občine je pomembno, da se registrirajo in začnejo s postopkom prijave tudi v primeru, če vloge ne dokončajo, saj si s tem zagotovijo pridobitev povratnega poročila s strani EUCF.

Upravičene občine in lokalne oblasti

Do sredstev EUCF so upravičene občine/lokalne oblasti vseh velikosti, oziroma skupnosti le-teh iz držav EU-27 in Združenega kraljestva. Prijavitelji morajo imeti politično odobren načrt za trajnostno energijo in varovanje podnebja. Mednje se uvrščajo načrti SEAP (Trajnostni energetski načrt)/SECAP (Trajnostni energetsko-podnebni načrt), ki so bili razviti v okviru Konvencije županov, ali načrti s primerljivimi podnebnimi in energetskimi cilji vsaj za leto 2020. (Več o merilih za upravičenost si  preberite tukaj).

Občine močno spodbujamo, da se povežejo in skupaj zaprosijo za sredstva, saj na ta način razvijajo bolj ambiciozne podnebne in energetske cilje, s tem pa se tudi poveča možnost za uspešno prijavo. Zasebni subjekti niso upravičeni do sredstev.

Kaj se lahko financira

EUCF financira dejavnosti kot so (tehnične) študije izvedljivosti, tržna analiza, analiza interesov deležnikov, pravna, ekonomska ter finančna analiza, analiza tveganja itd., ki so potrebne pri razvoju naložbenega koncepta. Omenjene dejavnosti lahko opravi notranje osebje ali zunanji strokovni podizvajalci. Z nepovratnimi sredstvi se ne financira neposredno dejanskih naložb, temveč pokriva stroške mobilizacije virov in dostopa do storitev za razvoj naložbenega  koncepta.

ZA VEČ INFORMACIJ obiščite eucityfacility.eu in rubriko pogosto zastavljena vprašanja.

Več
22.09.2023
15.09.2023
07.09.2023
31.08.2023
RIC © , Vse pravice pridržane | 8000plus d.o.o.
NE soglašam Soglašam

Soglasje za obveščanje

»Z vpisom svojega e-naslova in s klikom na gumb »Pošlji« dajem prostovoljno in izrecno privolitev, da lahko Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica moje spodaj vpisane osebne podatke zbira in obdeluje ter jih uporablja za komunikacijo z mano in me po elektronski pošti, telefonu ali pisno obvešča v zvezi z aktualnimi dogodki ter ponudbo storitev, ki jih izvaja.«

Ta privolitev je dana za čas do preklica. Svojo odločitev o privolitvi lahko kadarkoli prekličete, tako da kliknete povezavo za odjavo v nogi elektronskega sporočila, ki ga prejmete z naše strani, ali pa nas kontaktirate na info@ric-sb.si. S podano zahtevo po odjavi s seznama za obveščanje bo vaš osebni podatek izbrisan iz predmetnih zbirk podatkov. Ravno tako imate pravico vpogleda in posredovanja informacije, katere vaše osebne podatke Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica hrani v zbirki podatkov, do spremembe ali dopolnitve osebnih podatkov. V tem primeru nas kontaktirate na info@ric-sb.si ter izrazite svojo zahtevo po vpogledu. Z vašimi osebnimi podatki bomo ravnali skladno z zakonskimi določbami, strokovno in odgovorno.

»Z vpisom svojega e-naslova naslova in s klikom na gumb »Pošlji« izrecno potrjujem, da sem seznanjen(-a) z vsebino privolitve ter s pravicami do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa mojih osebnih podatkov ter s pravico do vložitve pritožbe.« Upravljavec osebnih podatkov je Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica, Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica. Za vse informacije v zvezi z vašimi osebnimi podatki se lahko obrnete na info@ric-sb.si. Vaše podatke bomo obravnavali diskretno. Več informacij glede zakonskih določil varstva osebnih podatkov najdete na spletni strani ric-sb.si.