logo

Slovenski podjetniški sklad objavil 2 razpisa za zagon inovativnih podjetij

Semenski kapital – Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij

Cilj javnega razpisa je širjenje koncepta inovacij v poslovanju ter razvoj uspešnih podjetij s pomočjo kapitalskih naložb v mlada podjetja (v semenski in zagonski fazi razvoja podjetij).

Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja, ki:
- imajo vsaj 1 zaposlenega družbenika in manj kakor 50 zaposlenih in imajo letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR in
- so organizirana kot gospodarske družbe v obliki družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) in
- so starejša od šestih mesecev in mlajša od pet let (od datuma registracije do oddaje vloge).

Upravičeni stroški so vsi stroški, ki so namenjeni razvoju podjetja in uspešnemu prenosu razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij kot so npr. stroški razvoja, plače zaposlenih, ki delajo na razvoju in strošek iz pogodbe o poslovodenju, stroški promocije, stroški najema opreme, stroški najema poslovnih prostorov, stroški testiranja in dodatnega usposabljanja, materialni in nematerialni stroški, ki so namenjeni razvoju storitev oziroma proizvoda ...

Višina razpoložljivih sredstev za ciljno skupino SK75 po tem razpisu v letu 2017 znaša največ do 600.000 EUR. Višina investicije za posamezno podjetje iz ciljne skupine SK75 je 75.000 EUR

Rok za predložitev vlog je do vključno 12. 5. 2017. Razpis bo odprt do porabe sredstev oz. do drugega roka za prijavo v letu 2017, ki bo do vključno 06.10.2017

Več o razpisnih pogojih najdete tukaj.

Semenski kapital – Lastniški vstop za rast inovativnih podjetij

Predmet produkta je semenski kapital – lastniški vložek Sklada za hitro rastoča inovativna podjetja v njihovih začetnih fazah razvoja.

Cilji javnega razpisa so:
povečanje števila delovnih mest v podprtih podjetjih (v povprečju za 3 na podprto podjetje);
- povečanje dodane vrednosti na zaposlenega (v povprečju 10% na podprto podjetje);
- povečanje zasebnih vlaganj v začetne razvojne faze podjetij.

Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja, ki:
- imajo vsaj 1 zaposlenega družbenika in manj kot 50 zaposlenih in imajo letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR;
- so organizirana kot gospodarske družbe izključno v obliki družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.);
- so mlajša od petih let (od datuma registracije podjetja do oddaje vloge na Sklad);
- ne kotirajo na borzi;
- še niso delila dobička;
- niso nastala z združitvijo;
- imajo sedež, poslovno enoto ali podružnico v Republiki Sloveniji.

Upravičeni stroški so vsi stroški, ki so namenjeni razvoju podjetja in globalni rasti, razvoju produktov in podobno, kot so npr. stroški razvoja, plače zaposlenih, ki delajo na razvoju, prodaji in vodenju podjetja, stroški promocije, stroški najema opreme, stroški najema poslovnih prostorov, stroški testiranja in dodatnega usposabljanja, materialni in nematerialni stroški, ki so namenjeni globalni rasti podjetja oziroma nadaljnjemu razvoju storitev ali proizvoda itd.

Višina razpoložljivih sredstev za ciljno skupino SK200 po tem razpisu v letu 2017 znaša največ do 400.000 EUR. Višina investicije za posamezno podjetje iz ciljne skupine SK200 je 200.000 EUR.

Rok za predložitev vlog je do vključno 21.4.2017 za prvo odpiranje. Razpis bo odprt do porabe sredstev oz. do drugega roka za prijavo v letu 2017, ki bo 6.10.2017.

Več o razpisnih pogojih najdete tukaj.

Več
02.09.2022
11.08.2022
05.08.2022
12.07.2022
RIC © , Vse pravice pridržane | 8000plus d.o.o.
NE soglašam Soglašam

Soglasje za obveščanje

»Z vpisom svojega e-naslova in s klikom na gumb »Pošlji« dajem prostovoljno in izrecno privolitev, da lahko Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica moje spodaj vpisane osebne podatke zbira in obdeluje ter jih uporablja za komunikacijo z mano in me po elektronski pošti, telefonu ali pisno obvešča v zvezi z aktualnimi dogodki ter ponudbo storitev, ki jih izvaja.«

Ta privolitev je dana za čas do preklica. Svojo odločitev o privolitvi lahko kadarkoli prekličete, tako da kliknete povezavo za odjavo v nogi elektronskega sporočila, ki ga prejmete z naše strani, ali pa nas kontaktirate na info@ric-sb.si. S podano zahtevo po odjavi s seznama za obveščanje bo vaš osebni podatek izbrisan iz predmetnih zbirk podatkov. Ravno tako imate pravico vpogleda in posredovanja informacije, katere vaše osebne podatke Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica hrani v zbirki podatkov, do spremembe ali dopolnitve osebnih podatkov. V tem primeru nas kontaktirate na info@ric-sb.si ter izrazite svojo zahtevo po vpogledu. Z vašimi osebnimi podatki bomo ravnali skladno z zakonskimi določbami, strokovno in odgovorno.

»Z vpisom svojega e-naslova naslova in s klikom na gumb »Pošlji« izrecno potrjujem, da sem seznanjen(-a) z vsebino privolitve ter s pravicami do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa mojih osebnih podatkov ter s pravico do vložitve pritožbe.« Upravljavec osebnih podatkov je Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica, Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica. Za vse informacije v zvezi z vašimi osebnimi podatki se lahko obrnete na info@ric-sb.si. Vaše podatke bomo obravnavali diskretno. Več informacij glede zakonskih določil varstva osebnih podatkov najdete na spletni strani ric-sb.si.