Preskoči na vsebino
RIC Slovenska Bistrica
Dostopnost Navigacija
 

JAVNI POZIV za sofinanciranje dogodkov/aktivnosti za oživitev območja »Crouzet« v Slovenski Bistrici

Rok za oddajo: 10. 05. 2024
Sofinanciranje izvedbe dogodkov/aktivnosti na območju zunanjega in notranjega dvorišča bivše stavbe Crouzet v okviru projekta HUB-IN.

Logotip projekta HUB-IN  z dopisom Slovenska Bistrica

PREDMET POZIVA

Predmet javnega poziva je sofinanciranje izvedbe dogodkov/aktivnosti na območju zunanjega in notranjega dvorišča bivše stavbe Crouzet (Partizanska 24 in Grajska ulica 12, 2310 Slovenska Bistrica), ki jih organizirajo subjekti, ki delujejo na območju občine Slovenska Bistrica. Javni poziv je namenjen dogodkom in aktivnostim, ki bodo potekale od junija do oktobra 2024. Občina Slovenska Bistrica bo za izbrane prijavitelje omogočila tudi brezplačno uporabo prostora na notranjem in zunanjem dvorišču stavbe Crouzet.

CILJ POZIVA

Javni poziv se izvaja v sklopu projekta HUB-IN, sofinanciran s strani EU programa Horizon 2020. Cilj projekta je, skozi kulturno dediščino, inovativnost in trajnostno naravnane aktivnosti, prispevati k oživljanju zapuščenih delov starega mestnega jedra v Slovenski Bistrici.

UPRAVIČENCI

Na poziv se lahko prijavijo zavodi, društva, in druge nevladne organizacije s statusom pravne osebe, samostojni podjetniki in samozaposleni v kulturi, ki imajo sedež (ali podružnico) v Občini Slovenska Bistrica.

VIŠINA SREDSTEV

Skupni znesek sredstev, ki je na voljo v sklopu poziva je 20.000 EUR. Izbrani prijavitelji bodo prejeli sredstva v višini do največ 5.000 EUR na prijavitelja. Podprli bomo dogodke, ki bodo ustrezali pogojem poziva, do porabe sredstev. Prednost bodo imeli dogodki, ki bodo zbrali več točk.

NAČIN IN ROK ODDAJE PRIJAVE

Rok za prijavo je 10. maj 2024.

Prijavitelj mora ob prijavi na poziv priložiti naslednjo dokumentacijo:

Vso dokumentacijo najdete na POVEZAVI.

Vlogo pošljete ali prinesete osebno, na naslov Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica. Vse vloge morajo prispeti na predpisanih obrazcih, v zaprti ovojnici, opremljeni s pripisom »Javni poziv – Oživitev območja Crouzet – NE ODPIRAJ«.

Prijavitelj se na ta poziv lahko prijavi z največ eno vlogo, lahko pa kot partner sodeluje tudi pri drugih projektih. V nasprotnem primeru bo strokovna komisija upoštevala en projekt, ki ga bo izbrala po lastni presoji.

V primeru dodatnih vprašanj v zvezi s pozivom se lahko obrnete na:
ajda.vernik@slov-bistrica.si (02 842 2843) ali natasa.pernat@slov-bistrica.si (02 843 2818).

 

Promocijska fotografija dogodkov na prostem

Nazaj na seznam
 Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo LogoBREZPLAČNO ENERGETSKO SVETOVANJE Logo