logo

Preostali projekti

Phare Crossborder Cooperation

V okviru projekta  Phare  Crossborder Cooperation  je bil za obdobje 2002-2003 izdelan model investicij boljšega koriščenja lesene biomase za individualne in skupinske uporabnike. Izhodiščni namen projekta je bila izdelava projektne dokumentacije, ki bi manjšim skupinam uporabnikov ogrevanja z leseno biomaso omogočila izvedbo investicij in pokazala možnosti pridobaivanja nepovratnih finančnih sredstev. Priprava projekta je potekala v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Klimatsko zvezo iz Avstrije.
 
Obseg projekta:
 • Organiziranje delavnic na terenu in obiskov na avstrijskem Koroškem.
 • Priprava promocijskega gradiva.
 • Finančno planiranje, spremljanje porabe in zahtevki za vračilo sredstev.
 • Koordiniranje aktivnosti.
Obdobje projekta: 2002-2003

Program Phare 2001

Program Phare 2001 je bil namenjen spodbujanju oblikovanja novih delovnih mest v okviru fleksibilnih oblik zaposlovanja težje zaposljivih ciljnih skupin, z vzpostavitvijo Centra za razvoj in podporo fleksibilnim oblikam dela in zaposlovanja. Program je pripomogel h kreiranju novih delovnih mest in zniževanju stopnje brezposlenosti omenjenih ciljnih skupin na območju 16. občin.
 
Obseg programa:
 • priprava gradiva in podatkov
 • informiranje, promocija
 • finančno vodenje in poročanje
Obdobje programa: 2003-2004

Program Life

Projekt, katerega je odobrila evropska komisija leta 2002, je bil namenjen vzpostavitvi sodelovanja sredozemskih mest s skupnim ciljem varovanja ozračja. S projektom se je vzpostavilo sodelovanje  med mesti Atene, Palermo, in Slovensko Bistrico. Med glavnimi doseženimi cilji projekta so bili izdelava sistema za hitro ugotavljanje emisij CO2, izdelava formulacije za določitev meril za zaščito ozračja na lokalni ravni ter določil za določitev enostavnih in hitro izvedljivih ukrepov, osveščanje in dvigovanje javne zavesti na področju varovanja ozračja, izdelava skupnih listov akcijskih ukrepov ter predlogov institucionalnih sprememb  na nivoju nacionalnih vlad ter EU.
 
Delo na projektu:
 • finančno planiranje, spremljanje porabe, zahtevki za vračilo sredstev
 • poročanje in usklajevanje s partnerji
Obdobje projekta: 2002-2005

Lokalna akcijska skupna LAS

Lokalna akcijska skupina LAS je bila leta 2007 ustanovljena s strani občin Slovenska Bistrica, Makole in Poljčane, s čimer so občine aktivno pristopile k izdelavi lokalne razvojne strategije območja, ki je nadgradnja razvojnega programa podeželja, izdelanega leta 2006. Razvojna strategija je usmerjena h krepitvi gospodarske moči in identitete podeželja ter se uresničuje z naslednjimi programi:
 • Razvoj podeželske infrastrukture in varovanje okolja.
 • Razvoj podjetništva in novih delovnih mest  kmetijske in nekmetijske dejavnosti.
 • Zpodbujenaje inovativnega turizma  v okviru naravne in kulturne dediščine.
V okviru Lokacijske skupine in njenega namena izvrševanja, se je ustanovila zadruga LAS dobro za nas, Z.B.O., katere upravljalec je RIC Slovenska Bistrica. Delovanje zadruge je naravnano  k celovitemu razvoju podeželja, ki naj bi po eni strani zagotavljal dolgoročno ohranjanje lastnih razvojnih potencialov ter hkrati omogočal kakovostno življenje podeželskemu prebivalstvu s krepitvijo gospodarske moči, identitete in partnerstva.
 
Obseg programa:
 • Ustanovitev Zadruge LAS, z.b.o. (izdelava akta o ustanovitvi, pravil ter registra zadruge).
 • Koordinacija, promocija in vodenje zadrug.

​Obdobje projekta: 2007-2008

European Regions developing European Citizenship

V letu 2015 smo pričeli z izvajanjem projekta European Regions developing European Citizenship, s katerim je RIC skupaj v letu 2014 kandidiral za sredstva programa »Evropa za državljane – Sklop 2: Demokratično delovanje in državljanska udeležba«, skupaj s še 14 partnerji iz 11 držav - vodilni partner je Lodzkie Region s Poljske). Projekt je bil potrjen konec leta 2014, izvaja pa se v letih 2015 in 2016.

Projektni partnerji delijo splošni interes glede poznavanja EU in promocije politike Evropske unije v svojih državah. Glavni cilj vseh partnerjev je razvoj tematskega in dolgotrajnega sodelovanja med lokalnimi in regionalnimi oblastmi EU ter organizacijami civilne družbe, ki si prizadevajo za razvoj regionalne razsežnosti evropskega državljanstva.

To pomeni predvsem zagotavljanje ustrezne komunikacije med državljani in organizacijami EU, posredovanje informacij o Uniji, njenih ciljih, programih in priložnostmi za financiranje v regijah in mestih, izgradnjo sinergij z uporabo različnih sredstev EU ter spodbujanje državljanov, da razpravljajo o evropskih zadevah. Na ta način se državljanom lahko približa in bolj pojasni evropska politika, s tem pa tudi poveže z vsakdanjim življenjem.

Glavni cilji projekta so prikazati, na kakšen način je evropsko državljanstvo podprto v različnih regijah EU, promovirati in olajšati uporabo programov, ki podpirajo evropsko državljanstvo ter poiskati sinergije med različnimi programi, kot so Horizon 2020, Kreativna Evropa in Erasmus+. V sklopu projekta bo tudi omogočena izmenjava dobrih praks v povezavi z evropskim državljanstvom. Prav tako bo poudarek na medsebojnem dialogu, s čimer se bo ojačala civilna udeležba in prispevalo k povečanju vpliva programa Evropa za državljane.

Projektne aktivnosti se bodo izvajale v več državah (Poljska, Italija, Belgija), eno izmed projektnih aktivnosti – mednarodno konferenco na temo volilnih pravice v EU na različnih nivojih pa je v aprilu 2016 gostila tudi Slovenska Bistrica.

 

 
 
Več
03.06.2020
22.05.2020
20.03.2020
17.03.2020
RIC © , Vse pravice pridržane | 8000plus d.o.o.
NE soglašam Soglašam

Soglasje za obveščanje

»Z vpisom svojega e-naslova in s klikom na gumb »Pošlji« dajem prostovoljno in izrecno privolitev, da lahko Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica moje spodaj vpisane osebne podatke zbira in obdeluje ter jih uporablja za komunikacijo z mano in me po elektronski pošti, telefonu ali pisno obvešča v zvezi z aktualnimi dogodki ter ponudbo storitev, ki jih izvaja.«

Ta privolitev je dana za čas do preklica. Svojo odločitev o privolitvi lahko kadarkoli prekličete, tako da kliknete povezavo za odjavo v nogi elektronskega sporočila, ki ga prejmete z naše strani, ali pa nas kontaktirate na info@ric-sb.si. S podano zahtevo po odjavi s seznama za obveščanje bo vaš osebni podatek izbrisan iz predmetnih zbirk podatkov. Ravno tako imate pravico vpogleda in posredovanja informacije, katere vaše osebne podatke Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica hrani v zbirki podatkov, do spremembe ali dopolnitve osebnih podatkov. V tem primeru nas kontaktirate na info@ric-sb.si ter izrazite svojo zahtevo po vpogledu. Z vašimi osebnimi podatki bomo ravnali skladno z zakonskimi določbami, strokovno in odgovorno.

»Z vpisom svojega e-naslova naslova in s klikom na gumb »Pošlji« izrecno potrjujem, da sem seznanjen(-a) z vsebino privolitve ter s pravicami do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa mojih osebnih podatkov ter s pravico do vložitve pritožbe.« Upravljavec osebnih podatkov je Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica, Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica. Za vse informacije v zvezi z vašimi osebnimi podatki se lahko obrnete na info@ric-sb.si. Vaše podatke bomo obravnavali diskretno. Več informacij glede zakonskih določil varstva osebnih podatkov najdete na spletni strani ric-sb.si.