logo Stran je v izdelavi!

Pregled aktualnih domačih subvencij za podjetja
 
Podjetja imajo trenutno možnost pripraviti prijavo na razpis za sofinanciranje naložb v stroje in opremo, vlogo je treba oddati do začetka oktobra. Gre za denar, ki prihaja iz načrta za okrevanje in odpornost, ta isti načrt omogoča razpise za področje raziskav in razvoja. Zbrali smo še razpise, prek katerih je mogoče dobiti denar za projekte na področju lesarstva, pa v turizmu, za energetske izboljšave ter zaposlovanje.
 
Naložbe
 
Agencija SPIRIT ima še do januarja 2023 odprt razpis za sofinanciranje velikih naložb podjetij, je pa en rok za prijave predviden še v letu 2022, in sicer je to 1. oktober. Podjetje lahko na razpis prijavi naložbo v vrednosti:
 • od enega do 12 milijonov evrov v predelovalni dejavnosti,
 • od 0,5 do treh milijonov evrov v storitveni dejavnosti,
 • od 0,5 do dveh milijonov evrov v razvojnoraziskovalni dejavnosti.
Ob tem morajo stroški za stroje in opremo znašati najmanj 50 odstotkov vrednosti naložbe. Pri izračunu višine subvencije bodo upoštevali vrednost upravičenih stroškov, število točk v postopku ocenjevanja ter dovoljeno subvencijo glede na velikost podjetja in območje izvedbe naložbe.
 
Raziskave, razvoj in inovacije
 
Prijave na razpis za spodbujanje pilotno-demonstracijskih projektov so podaljšane za dva meseca, tako da bodo podjetja, povezana v partnerstva, lahko svoje vloge oddala do sredine septembra. Prek agencije SPIRIT je razpisanih 30 milijonov evrov iz načrta za okrevanje in odpornost, kar pomeni, da bodo morali projekti izpolnjevati pogoj ne škoduj bistveno. Iščejo se projekti, katerih rezultat bo nov ali pa izboljšan izdelek, storitev ali proces, razvit do stopnje, ko je potrjen v končni obliki ter testiran pri uporabi v realnem okolju. Sofinancirali se bodo tako razvoj pilota kot tudi postavitev in testiranje demonstracije. Subvencija lahko nanese od pol milijona do milijona evrov, ob tem je treba upoštevati stopnjo sofinanciranja, ta je odvisna od uporabljene sheme pomoči, velikosti podjetja in območja izvajanja projekta.
 
Do aprila prihodnje leto pa lahko podjetja pripravijo prijavo na razpis za spodbujanje raziskav in razvoja. To bo sicer že drugi prijavni rok, prvi je potekel sredi maja letos. Tudi na ta razpis se lahko prijavijo le konzorciji največ treh podjetij. Projekti bodo lahko prejeli od najmanj 50 do največ 300 tisoč evrov subvencije.
 
Spodbude za izboljšanje poslovanja
 
Prek Slovenskega podjetniškega sklada je trenutno odprtih deset med mikro, malimi in srednjimi podjetji že dobro poznanih vavčerjev – spodbud malih vrednosti. Vavčerji so namenjeni spodbujanju aktivnosti podjetij na različnih področjih, trenutno so to kibernetska varnost, prototipiranje, intelektualna lastnina, prenos lastništva, digitalni marketing za socialna podjetja, statusno preoblikovanje družb, udeležba v gospodarskih delegacijah v tujino, udeležba na mednarodnih forumih, celostno vrednotenje okoljskih vplivov (LCA) ter dvig digitalnih kompetenc. Vrednosti vavčerjev se gibljejo vse do deset tisoč evrov.
 
Naložbe v lesnem sektorju
 
Gospodarsko ministrstvo izvaja razpis za spodbujanje večje predelave lesa, odprt je do avgusta 2024, prihodnji prijavni rok pa je 1. september letos. Razpis je namenjen mikro, malim in srednjim podjetjem, ki imajo registrirano dejavnost obdelave in predelave lesa ali proizvodnje pohištva. Izvaja pa se na temelju načrta za okrevanje in odpornost, v katerem si je država postavila cilj, da bo spodbudila večjo domačo predelavo lesa, ki bo temeljila na proizvodnem procesu, prijaznem do okolja, in učinkoviti rabi virov v skladu z načeli krožnega gospodarstva. Predelava mora biti osredotočena na domače vire. Prek razpisa bo lahko prijavitelj prejel od najmanj 50 tisoč do največ štiri milijone evrov. Upravičeni so stroški gradnje, opreme in strojev, zgradb ter stroški za neopredmetena sredstva.
 
Turistična panoga
 
Tudi letos je gospodarsko ministrstvo objavilo javni razpis, prek katerega turističnim in gostinskim podjetjem, ki se odločijo za pridobitev enega od mednarodno priznanih okoljskih in trajnostnih znakov, pomaga s kritjem stroškom pridobitve znaka z do pet tisoč evri subvencije. Subvencija se dodeljuje za posamezen objekt oziroma atrakcijo, denimo zabaviščni park ali grad. Razpis je odprt do konca avgusta letos.
 
Električna vozila
 
Prek Eko sklada sta trenutno odprta dva javna poziva za sofinanciranje nakupa električnih vozil, in sicer tako za fizične kot za pravne osebe. Zadnji je namenjen omejenemu naboru pravnih oseb, in sicer za:
– pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna (denimo javni zavodi, agencije, skladi);
– nevladne organizacije s statusom nevladne organizacije v javnem interesu;
– pravne osebe zasebnega prava, ki imajo pravico do odbitka DDV skladno s točko c 66. člena zakona o davku na dodano vrednost. Gre za:
 • vozila, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti prevoza potnikov in blaga;
 • vozila, ki se uporabljajo za dajanje v najem in zakup ter za nadaljnjo prodajo;
 • vozila, ki se uporabljajo v avtošolah za izvajanje programa usposabljanja iz vožnje;
 • kombinirana vozila za opravljanje dejavnosti javnega linijskega in posebnega linijskega prevoza;
 • osebna specialna vozila, prilagojena izključno za prevoz pokojnikov.
Subvencija se lahko dodeli le za vozila, ki so bila po nakupu ali predelavi prvič registrirana v Sloveniji po 1. novembru 2021. Subvencije znašajo do 4.500 evrov, višina je enaka tako v pozivu za fizične kot za pravne osebe.
 
Učinkovita raba energije
 
Maja letos je Eko sklad objavil nov javni poziv (oznaka 99SUB-OB22), prek katerega lahko lastniki hiš pridejo do subvencije za ukrepe, ki pripomorejo k zmanjšani porabi in učinkovitejši rabi energije. Razpisanih je 26 milijonov evrov. Ukrepi, za katere se prizna spodbuda po tem javnem pozivu, so:
 • vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stavbi;
 • vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe;
 • vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe;
 • zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja eno- ali dvostanovanjske stavbe;
 • vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken v starejši stavbi;
 • toplotna izolacija fasade starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe;
 • toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru oziroma podstrešju v starejši stavbi;
 • toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom oziroma kletjo v starejši eno- ali dvostanovanjski stavbi;
 • vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi.
 
Nepremičnina, v kateri bo izveden ukrep, mora biti v izključni lasti oziroma solasti fizične osebe oziroma fizičnih oseb.
 
Ločen javni poziv (67SUB-OBPO19) je namenjen sofinanciranju skupnih naložb večje energijske učinkovitosti starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli, ki so namenjeni bivanju ali poslovni dejavnosti – do subvencije so poleg fizičnih oseb upravičene tudi pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih proračunskih uporabnikov, pravne osebe zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki ter fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost. Predvideni ukrepi so:
 • toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu oziroma tal ali zidu proti terenu;
 • toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom oziroma kletjo;
 • toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru oziroma podstrešju;
 • optimizacija sistema ogrevanja;
 • vgradnja naprave za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe;
 • vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka.
 
Za sofinanciranje zamenjave starih kurilnih naprav v skupnih kotlovnicah večstanovanjskih stavb je predviden ločen poziv (48SUB-SKOB17).
 
Tako za fizične osebe (89SUB-sNESOB21) kot podjetja (91SUB-sNESPO21) sta odprta javna poziva za nove naložbe v gradnjo ali nakup skoraj ničenergijskih stavb. Pomoč za podjetja se dodeljuje po shemi de minimis.
 
Za podjetja je odprt poziv z oznako 92FS-PO21, prek katerega je mogoče pridobiti tako subvencijo kot posojilo za ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije in za določene nove naložbe. Predvideno je sofinanciranje 17 različnih ukrepov od toplotne izolacije, vgradnje kurilnih naprav, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih do ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije.
 
Še naprej je tudi odprt poziv za sofinanciranje izvedbe energetskih pregledov (75SUB-EPPO19), namenjen je malim in srednjim ter tudi velikim podjetjem, ki jih niso zavezana opraviti po energetskem zakonu. Subvencija se lahko dodeli za izvedbo energetskega pregleda stavbe, procesov in transporta v podjetju ali za uvedbo sistema upravljanja energije.
 
Za podjetja sta odprta dva razpisa tudi na ministrstvu za infrastrukturo. Predvidoma do 16. septembra bo odprt javni razpis za sofinanciranje gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije. Subvencionirata se nakup in vgradnja naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, kar vključuje tudi nakup in vgradnjo tovrstnih naprav za namen samooskrbe z električno energijo ter hranilnikov energije. Finančne spodbude, ki se dodeljujejo kot državne pomoči, so namenjene nakupu in vgradnji novih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, in sicer moči do deset megavatov.
 
Ministrstvo sofinancira tudi naložbe podjetij in podjetnikov v manjše vetrne elektrarne, in sicer take z močjo od 50 kilovatov do deset megavatov.
 
Spodbude za zaposlovanje
 
Prek zavoda za zaposlovanje so še vedno odprti nekateri že znani razpisi, in sicer Delovni preizkus 2020–2022, ki omogoča povračilo stroškov preizkusa za brezposelne, ki so prijavljeni na zavodu. Odprto je tudi še povabilo Učne delavnice, ki omogoča subvencijo podjetjem, ki zaposlijo brezposelne, ki so bili vključeni v program praktičnega usposabljanja. Prav tako je še odprt javni poziv Usposabljam.se, prek katerega zavod delodajalcu povrne stroške usposabljanja za brezposelne, prijavljene na zavodu.
 
(Članek je bil objavljen na portalu Finance.si)
Več
28.11.2023
24.11.2023
22.11.2023
15.11.2023
RIC © , Vse pravice pridržane | 8000plus d.o.o.
NE soglašam Soglašam

Soglasje za obveščanje

»Z vpisom svojega e-naslova in s klikom na gumb »Pošlji« dajem prostovoljno in izrecno privolitev, da lahko Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica moje spodaj vpisane osebne podatke zbira in obdeluje ter jih uporablja za komunikacijo z mano in me po elektronski pošti, telefonu ali pisno obvešča v zvezi z aktualnimi dogodki ter ponudbo storitev, ki jih izvaja.«

Ta privolitev je dana za čas do preklica. Svojo odločitev o privolitvi lahko kadarkoli prekličete, tako da kliknete povezavo za odjavo v nogi elektronskega sporočila, ki ga prejmete z naše strani, ali pa nas kontaktirate na info@ric-sb.si. S podano zahtevo po odjavi s seznama za obveščanje bo vaš osebni podatek izbrisan iz predmetnih zbirk podatkov. Ravno tako imate pravico vpogleda in posredovanja informacije, katere vaše osebne podatke Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica hrani v zbirki podatkov, do spremembe ali dopolnitve osebnih podatkov. V tem primeru nas kontaktirate na info@ric-sb.si ter izrazite svojo zahtevo po vpogledu. Z vašimi osebnimi podatki bomo ravnali skladno z zakonskimi določbami, strokovno in odgovorno.

»Z vpisom svojega e-naslova naslova in s klikom na gumb »Pošlji« izrecno potrjujem, da sem seznanjen(-a) z vsebino privolitve ter s pravicami do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa mojih osebnih podatkov ter s pravico do vložitve pritožbe.« Upravljavec osebnih podatkov je Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica, Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica. Za vse informacije v zvezi z vašimi osebnimi podatki se lahko obrnete na info@ric-sb.si. Vaše podatke bomo obravnavali diskretno. Več informacij glede zakonskih določil varstva osebnih podatkov najdete na spletni strani ric-sb.si.