logo Stran je v izdelavi!

Povezovanje kulturno turističnih potencialov na območju občin Slovenska Bistrica, Makole in Poljčane

Naziv operacije:

Povezovanje kulturno turističnih potencialov na območju občin Slovenska Bistrica, Makole in Poljčane

Kratek naziv: Doživetja med Pohorjem in Bočem

Povzetek:

Občina Slovenska Bistrica skupaj s partnerji: Občino Makole, Občino Poljčane, Zavodom za kulturo Slovenska Bistrica, Razvojno informativnim centrom Slovenska Bistrica, Centrom domače in umetnostne obrti, rokodelsko zadrugo z.b.o., socialnim podjetjem se povezuje in predstavlja zaokroženo geografsko celoto med Pohorjem in Halozami. Veže nas skupna preteklost, skupni razvojni interesi in tudi načrti za prihodnost

V okviru LAS Dobro za nas 2014-2020 želimo navedene občine s pomočjo partnerjev oblikovati skupni integralni turistični proizvod, ki bo povezal naravne in kulturne danosti projektnega območja. Na ta način lahko postanemo privlačna turistična destinacija. Skupni integralni turistični proizvod bo razvit skozi aktivno sodelovanje ključnih deležnikov v lokalnem okolju in po potrebi tudi v širši destinaciji. V izvajanje prireditev in trženje novega turističnega programa / produkta bodo vključeni lokalni turistični ponudniki, turistična in kulturno-umetniška društva ter drugi akterji, velik poudarek pa bo tudi na poučno-zabavnih aktivnostih za najmlajše in prenosu tradicionalnih znanj naslednjim generacijam.

Aktivnosti:

  • Analiza stanja in oblikovanje novih konceptov kulturno turističnih prireditev (Podobe bistriških domačij, Andrejev sejem in Studeniška noč)
  • Predstavitev kulturno turističnih produktov
  • Izdelava promocijskega materiala
  • Izdelava predstavitvenega filma območja
  • Izvedba rokodelskih delavnic in predstavitev starih obrti
  • Izvedba skupne živinorejske razstave za območje Las Dobro za nas in širše

Cilji:

Namen projekta je z novimi pristopi predstaviti  naravno in kulturno dediščino, oblikovati skupni integralni turistični produkt, s pomočjo katerega bomo poskrbeli za večjo prepoznavnost območja. Poseben poudarek bo tudi na ohranjanju tradicionalnih znanj in obrti.

Pričakovani rezultati:

Krepitev osebne in družbene odgovornosti pri ohranjanju naravne-turistične-kulturne dediščine; večanje prepoznavnosti območja in večanje turističnega obiska, doseganje boljših ekonomskih učinkov posameznih prireditev, razvoj turizma in vpliv na ustvarjanje novih delovnih mest; ohranjanje tradicionalnih znanj in obrti ter prenos znanja na najmlajše na njim primeren način; spodbujanje ustvarjalnosti in uvajanje novosti; razvoj in nadgradnja programov za trajnostni turizem, rekreacijo in druge družbene dejavnosti ter turizem na kmetiji.

Več informacij najdete na spodnjih povezavah:

https://www.program-podezelja.si/sl/

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

Več
22.09.2023
15.09.2023
07.09.2023
31.08.2023
RIC © , Vse pravice pridržane | 8000plus d.o.o.
NE soglašam Soglašam

Soglasje za obveščanje

»Z vpisom svojega e-naslova in s klikom na gumb »Pošlji« dajem prostovoljno in izrecno privolitev, da lahko Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica moje spodaj vpisane osebne podatke zbira in obdeluje ter jih uporablja za komunikacijo z mano in me po elektronski pošti, telefonu ali pisno obvešča v zvezi z aktualnimi dogodki ter ponudbo storitev, ki jih izvaja.«

Ta privolitev je dana za čas do preklica. Svojo odločitev o privolitvi lahko kadarkoli prekličete, tako da kliknete povezavo za odjavo v nogi elektronskega sporočila, ki ga prejmete z naše strani, ali pa nas kontaktirate na info@ric-sb.si. S podano zahtevo po odjavi s seznama za obveščanje bo vaš osebni podatek izbrisan iz predmetnih zbirk podatkov. Ravno tako imate pravico vpogleda in posredovanja informacije, katere vaše osebne podatke Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica hrani v zbirki podatkov, do spremembe ali dopolnitve osebnih podatkov. V tem primeru nas kontaktirate na info@ric-sb.si ter izrazite svojo zahtevo po vpogledu. Z vašimi osebnimi podatki bomo ravnali skladno z zakonskimi določbami, strokovno in odgovorno.

»Z vpisom svojega e-naslova naslova in s klikom na gumb »Pošlji« izrecno potrjujem, da sem seznanjen(-a) z vsebino privolitve ter s pravicami do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa mojih osebnih podatkov ter s pravico do vložitve pritožbe.« Upravljavec osebnih podatkov je Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica, Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica. Za vse informacije v zvezi z vašimi osebnimi podatki se lahko obrnete na info@ric-sb.si. Vaše podatke bomo obravnavali diskretno. Več informacij glede zakonskih določil varstva osebnih podatkov najdete na spletni strani ric-sb.si.