logo Stran je v izdelavi!

Potrjen je projekt z imenom Reši življenje

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je izdalo obvestilo o potrditvi operacije »Reši življenje« ali s polnim nazivom »Izboljšanje kakovosti izobraževanj temeljnih postopkov oživljanja in nadgradnja vsebin za preprečevanje srčno žilnih bolezni.« Projekt je bil prijavljen na Javni poziv za izbor operacij, sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki ga je objavila Lokalna akcijska skupina - LAS Dobro za nas.

Partnerja projekta, Razvojno informacijski center (v nadaljevanju: RIC) Slovenska Bistrica kot vodilni partner in Zdravstveni dom Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: ZD SB) skozi projektne aktivnosti izpostavljata izjemen pomen očividcev za preživetje osebe v srčnem zastoju. Po podatkih Slovenskega reanimacijskega sveta se za oživljanje v dani situaciji odloči manj kot tretjina ljudi, kar Slovenijo uvršča v spodnjo tretjino med evropskimi državami. Kot ključno oviro, ki ljudem preprečuje, da bi se lotili oživljanja osebe, ki ji zastane srce, navajajo neznanje. Ljudi je bodisi strah, da ne bodo pravilno oživljali, bodisi se bojijo, da bodo osebo fizično poškodovali.

V Sloveniji približno 1600 ljudi letno doživi nenaden srčni zastoj, stotine pa jih umre, ker jim očividci ne pomagajo, čeprav bi jih z zelo preprostimi, a pravočasno izvedenimi postopki oživljanja lahko rešili. Skoraj vsaka druga smrt je nenadni srčni zastoj, dnevno pa v Sloveniji zaradi nenadnega zastoja srca umre 5 do 7 oseb. Z vsako minuto neukrepanja se možnost preživetja zmanjša za 10 %. Takojšen začetek oživljanja celo do štirikrat poveča število preživelih po srčnem zastoju, saj je v prvih minutah po srčnem zastoju v krvi in pljučih odraslega človeka še vedno kisik, ki ga takojšnji stiski prsnega koša poganjajo po telesu in rešijo njegovo življenje.

Večji del aktivnosti učenja temeljnih postopkov oživljanja (v nadaljevanju: TPO) bo namenjen mladim, in sicer učencem 8. in 9. razredov osnovnih šol na območju Slovenske Bistrice, Makol, Poljčan, Rač in Frama. Otroci novo znanje najlažje osvojijo in zato obstaja večja verjetnost, da se bodo odločili za oživljanje v primeru, da bo to potrebno. V nekaterih večjih mestih po Sloveniji se učenje TPO že uspešno izvaja v okviru šolskih programov. V ZD SB deluje ena najuspešnejših ekip nujne medicinske pomoči v Sloveniji, ki vrhunske rezultate dosega tudi na tekmovanjih v svetovnem merilu, vendar zaradi pomanjkanja ustrezne opreme ne more izvajati kakovostnih tečajev, ki bi omogočali tudi praktične izkušnje.

Namen projekta je zato prenesti dobre prakse in izkušnje iz večjih centrov v naše okolje ter zagotoviti potrebno opremo, ki bo omogočala, da se lahko tovrstne aktivnosti na našem območju izvajajo enako kakovostno kot v večjih mestih. Pav tako bo učencem in ostalim tečajnikom na voljo učno gradivo, pri pripravi katerega bodo sodelovali najbolj izkušeni izvajalci tovrstnih aktivnosti pri nas. Učne vsebine bomo nadgradili z vsebinami za preprečevanje srčno žilnih bolezni in ustrezno promocijo zdravega načina življenja, s čimer lahko zmanjšamo in preprečimo bolezni, povezane z življenjskim slogom, kar je zaradi sodobnega načina življenja še posebno pomembno pri mlajših generacijah, saj se meja obolelih znižuje povsod po svetu.

Projekt je razdeljen v 2 fazi, in sicer bomo v prvi fazi nabavili potrebno opremo (lutke, dihalne vrečke…) ter izdelali učno gradivo za izobraževanja TPO, nato pa se bodo v drugi fazi v šestih osnovnih šolah na območju LAS ob strokovni podpori zunanjih strokovnih izvajalcev, kjer so tovrstne aktivnosti že vpeljane v okolje, izvedla interaktivna izobraževanja za vse učence 8. in 9. razredov vključenih osnovnih šol v okviru šolskih programov. Z zagotovitvijo ustrezne opreme in učnih vsebin, bomo omogočili ustrezen prenos dobrih praks v naše okolje in omogočili nadaljevanje teh aktivnosti na višji kakovostni ravni, ki bo omogočala bistveno večje učinke kot dosedanja praksa. Nekaj izobraževanj bo namenjenih tudi učiteljem, javnim uslužbencem in vsem zainteresiranim prebivalcem.

Prva faza projekta se bo zaključila septembra 2019 , druga faza pa predvidoma do maja 2020.

Celotna vrednost projekta znaša 50.271 evrov, od tega predstavlja sofinanciranje ESRR 35.348 evrov.

Skupaj imata občina in RIC Slovenska Bistrica v programskem obdobju kohezijske politike 2014-2020 odobrenih 22 projektov / programov v skupni vrednosti okrog 25 milijonov evrov (za vse partnerje). Gre za projekte in vsebine, ki so za naše območje prioritetne (gospodarstvo in podjetništvo, naravna in kulturna dediščina ter turizem, energetika, trajnostna mobilnost in razvoj podeželja).

Zapisala:
mag. Monika Kirbiš Rojs, direktorica RIC Slovenska Bistrica

Več
22.09.2023
15.09.2023
07.09.2023
31.08.2023
RIC © , Vse pravice pridržane | 8000plus d.o.o.
NE soglašam Soglašam

Soglasje za obveščanje

»Z vpisom svojega e-naslova in s klikom na gumb »Pošlji« dajem prostovoljno in izrecno privolitev, da lahko Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica moje spodaj vpisane osebne podatke zbira in obdeluje ter jih uporablja za komunikacijo z mano in me po elektronski pošti, telefonu ali pisno obvešča v zvezi z aktualnimi dogodki ter ponudbo storitev, ki jih izvaja.«

Ta privolitev je dana za čas do preklica. Svojo odločitev o privolitvi lahko kadarkoli prekličete, tako da kliknete povezavo za odjavo v nogi elektronskega sporočila, ki ga prejmete z naše strani, ali pa nas kontaktirate na info@ric-sb.si. S podano zahtevo po odjavi s seznama za obveščanje bo vaš osebni podatek izbrisan iz predmetnih zbirk podatkov. Ravno tako imate pravico vpogleda in posredovanja informacije, katere vaše osebne podatke Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica hrani v zbirki podatkov, do spremembe ali dopolnitve osebnih podatkov. V tem primeru nas kontaktirate na info@ric-sb.si ter izrazite svojo zahtevo po vpogledu. Z vašimi osebnimi podatki bomo ravnali skladno z zakonskimi določbami, strokovno in odgovorno.

»Z vpisom svojega e-naslova naslova in s klikom na gumb »Pošlji« izrecno potrjujem, da sem seznanjen(-a) z vsebino privolitve ter s pravicami do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa mojih osebnih podatkov ter s pravico do vložitve pritožbe.« Upravljavec osebnih podatkov je Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica, Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica. Za vse informacije v zvezi z vašimi osebnimi podatki se lahko obrnete na info@ric-sb.si. Vaše podatke bomo obravnavali diskretno. Več informacij glede zakonskih določil varstva osebnih podatkov najdete na spletni strani ric-sb.si.