logo Stran je v izdelavi!

Postopek odprtja s.p.

Samostojni podjetnik (s.p.) je fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost. Odprtje s.p. poteka v 3 korakih. Začne se z vpisom v Poslovni register Slovenije (PRS), nato prijavo na Finančni urad RS (FURS) ter v obvezna socialna zavarovanja. Postopek je hiter, preprost in brezplačen. Ustanovitveni kapital ni potreben. Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah lahko oseba začne opravljati dejavnost, ko je vpisana v Poslovni register Slovenije.

Oseba lahko odpre s.p.:

- od doma, na portalu SPOT, za kar se potrebuje digitalno potrdilo in zahtevana oprema ali

- na eni od SPOT registracijskih točk (RIC Slovenska Bistrica) ali

- po pošti, vendar mora biti podpis na vlogi overjen.

V poslovni register se lahko vpiše oseba, ki je vpisana v Centralni register prebivalstva (CRP) in ima v Republiki Sloveniji pridobljeno EMŠO in davčno številko. Kot podjetnik se ne more vpisati oseba, ki:

 • je objavljena na seznamu davčnih neplačnikov ali nepredlagateljev davčnih obračunov za zadnjih 12 mesecev,
 • ima delež višji od 25 % v gospodarski družbi, ki je objavljena na seznamu davčnih neplačnikov ali nepredlagateljev davčnih obračunov za zadnjih 12 mesecev,
 • je bila oseba udeležena z več kot 50 % neposrednim deležem v kapitalu d.o.o., ki je bila v zadnjem letu izbrisana iz sodnega registra brez likvidacije na podlagi Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju,
 • ji je bila v zadnjih treh letih s pravnomočno odločbo Inšpektorata RS za delo ali FURS dvakrat izrečena globa v zvezi s prekrškom za delo in zaposlovanjem na črno,
 • je bila pravnomočno obsojena na kazen zapora zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine, zoper človekovo zdravje ter splošno varnost ljudi in premoženja in je vpisana v kazensko evidenco ministrstva, pristojnega za pravosodje.

Ob odprtju s.p. na SPOT registracijski točki se potrebuje:

 • veljavni osebni dokument,
 • davčna številka,
 • izjava lastnika objekta, če bodoči podjetnik ni lastnik ali solastnik objekta na poslovnem naslovu. Izjava se overi na Upravni enoti ali pri notarju. Izjave ni potrebno overiti, če lastnik objekta poda izjavo na SPOT registracijski točki ali če podjetnik pridobi dovoljenje za opravljanje dejavnosti od Republike Slovenije, samoupravne lokalne skupnosti ali pristojnega državnega ali občinskega sklada.

Na podjetniško pot se je potrebno dobro pripraviti. To pomeni, da je potrebno poznati odgovore na vsa naslednja vprašanja:

 • Kakšno bo ime podjetja?
 • Kje bo sedež podjetja in kje poslovni prostor?
 • Kaj bo moja dejavnost in kako jo registrirati? Kakšni so pogoji za opravljanje dejavnosti?
 • Kakšen je postopek registracije in kje ga lahko opravim?
 • Ali potrebujem računovodstvo? Ali si bom poslovne knjige vodil sam?
 • Ali moram biti zavezanec za DDV?

Oseba lahko odpre tudi t.i. popoldanski s.p.. Gre za pogovorni izraz, ki označuje poseben tip samostojnega podjetnika. Tak podjetnik opravlja dejavnost kot postranski poklic in v obvezno socialno zavarovanje ni vključen na podlagi opravljanja dejavnosti, temveč na drugi podlagi (praviloma na podlagi delovnega razmerja). Navadno se dopolnilna dejavnost registrira, kadar gre za manjši obseg dejavnosti in posamezniku redno delo, na podlagi pogodbe o zaposlitvi, ne zadošča ali pa na ta način uresniči svojo željo po ustvarjanju in podjetniškem udejstvovanju.

Pravni status rednega s.p. in popoldanskega s.p. je enak. Prav tako imata enake dolžnosti in pravice. Razlika je le v plačilu prispevkov za socialno varnost.

Za odprtje s.p. se oseba lahko obrne na referenta SPOT registracijske točke, osebno v prostorih RIC Slovenska Bistrica (Trg svobode 5, Slovenska Bistrica), po telefonu 02 292 72 10 ali e-pošti danica.kosir@ric-sb.si.

 

Pripravila: Danica Košir, SPOT svetovalka na RIC Slovenska Bistrica

Vir:

 • SPOT portal (spot.gov.si)
 • Data d.o.o. (data.si)

 

Članek je pripravljen v okviru projekta SPOT svetovanje Podravje, ki je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Več
22.09.2023
15.09.2023
07.09.2023
31.08.2023
RIC © , Vse pravice pridržane | 8000plus d.o.o.
NE soglašam Soglašam

Soglasje za obveščanje

»Z vpisom svojega e-naslova in s klikom na gumb »Pošlji« dajem prostovoljno in izrecno privolitev, da lahko Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica moje spodaj vpisane osebne podatke zbira in obdeluje ter jih uporablja za komunikacijo z mano in me po elektronski pošti, telefonu ali pisno obvešča v zvezi z aktualnimi dogodki ter ponudbo storitev, ki jih izvaja.«

Ta privolitev je dana za čas do preklica. Svojo odločitev o privolitvi lahko kadarkoli prekličete, tako da kliknete povezavo za odjavo v nogi elektronskega sporočila, ki ga prejmete z naše strani, ali pa nas kontaktirate na info@ric-sb.si. S podano zahtevo po odjavi s seznama za obveščanje bo vaš osebni podatek izbrisan iz predmetnih zbirk podatkov. Ravno tako imate pravico vpogleda in posredovanja informacije, katere vaše osebne podatke Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica hrani v zbirki podatkov, do spremembe ali dopolnitve osebnih podatkov. V tem primeru nas kontaktirate na info@ric-sb.si ter izrazite svojo zahtevo po vpogledu. Z vašimi osebnimi podatki bomo ravnali skladno z zakonskimi določbami, strokovno in odgovorno.

»Z vpisom svojega e-naslova naslova in s klikom na gumb »Pošlji« izrecno potrjujem, da sem seznanjen(-a) z vsebino privolitve ter s pravicami do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa mojih osebnih podatkov ter s pravico do vložitve pritožbe.« Upravljavec osebnih podatkov je Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica, Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica. Za vse informacije v zvezi z vašimi osebnimi podatki se lahko obrnete na info@ric-sb.si. Vaše podatke bomo obravnavali diskretno. Več informacij glede zakonskih določil varstva osebnih podatkov najdete na spletni strani ric-sb.si.