logo

Posojila za kmetijske in gozdarske projekte v letu 2017

Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil javni razpis za dodeljevanje posojil kmetijskim in gozdarskim projektom - A 2017. Predmet javnega razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil Sklada projektom na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja na območju Republike Slovenije, in sicer za naslednje namene:

  • projekti primarne pridelave v kmetijstvu, vključno z namakalnimi sistemi,
  • projekti kmetijske predelave in trženja kmetijskih proizvodov,
  • projekti na področju gozdarstva (gozdarska tehnologija ter predelava, mobilizacija in trženje gozdarskih proizvodov).

Namen razpisa je spodbujanje projektov na področju primarne kmetijske pridelave, vključno z namakalnimi sistemi, projektov kmetijske predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter gozdarstva.

Skupna višina razpisanih posojil za vse namene je 3.000.000,00 EUR.

Upravičenci

  • Vlagatelji so kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki jo vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo. Kmetijska gospodarstva so lahko organizirana kot pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali kmetija, ki ni pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, t.j. kmet in izvajajo projekt ter opravljajo dejavnost s področja kmetijstva oz. gozdarstva na območju Republike Slovenije. 
  • Kmetijska gospodarstva se morajo uvrščati med mikro, mala ali srednje velika podjetja.

Za opredelitev velikosti projektov, ki se prijavljajo na ta javni razpis, se v javnem razpisu za določitev vrste zahtevane investicijske dokumentacije pri posameznih projektih uporablja naslednja razvrstitev:

  • manjši projekti z upravičeno vrednostjo investicije do vključno 100.000,00 EUR (v kar DDV ni vključen),
  • večji projekti z upravičeno vrednostjo investicije nad 100.000,00 EUR (v kar DDV ni vključen). 

Projekt je lahko s strani Sklada sofinanciran v višini do 100 % upravičenih stroškov projekta (brez DDV). Zaprošeno posojilo mora biti v višini najmanj 5.000,00 EUR. Vlagatelju je lahko po javnem razpisu odobren le en projekt po posameznem namenu za največ 500.000,00 EUR posojila.

Roki

Roki za oddajo prijav so: 29. 5. 2017,26. 6. 2017, 24. 7. 2017, 28. 8. 2017, 25. 9. 2017 in 30. 10. 2017. 

Več o razpisu najdete na spletni strani Slovenskega regionalo razvojnega sklada.

Več
22.05.2020
20.03.2020
17.03.2020
04.03.2020
RIC © , Vse pravice pridržane | 8000plus d.o.o.
NE soglašam Soglašam

Soglasje za obveščanje

»Z vpisom svojega e-naslova in s klikom na gumb »Pošlji« dajem prostovoljno in izrecno privolitev, da lahko Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica moje spodaj vpisane osebne podatke zbira in obdeluje ter jih uporablja za komunikacijo z mano in me po elektronski pošti, telefonu ali pisno obvešča v zvezi z aktualnimi dogodki ter ponudbo storitev, ki jih izvaja.«

Ta privolitev je dana za čas do preklica. Svojo odločitev o privolitvi lahko kadarkoli prekličete, tako da kliknete povezavo za odjavo v nogi elektronskega sporočila, ki ga prejmete z naše strani, ali pa nas kontaktirate na info@ric-sb.si. S podano zahtevo po odjavi s seznama za obveščanje bo vaš osebni podatek izbrisan iz predmetnih zbirk podatkov. Ravno tako imate pravico vpogleda in posredovanja informacije, katere vaše osebne podatke Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica hrani v zbirki podatkov, do spremembe ali dopolnitve osebnih podatkov. V tem primeru nas kontaktirate na info@ric-sb.si ter izrazite svojo zahtevo po vpogledu. Z vašimi osebnimi podatki bomo ravnali skladno z zakonskimi določbami, strokovno in odgovorno.

»Z vpisom svojega e-naslova naslova in s klikom na gumb »Pošlji« izrecno potrjujem, da sem seznanjen(-a) z vsebino privolitve ter s pravicami do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa mojih osebnih podatkov ter s pravico do vložitve pritožbe.« Upravljavec osebnih podatkov je Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica, Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica. Za vse informacije v zvezi z vašimi osebnimi podatki se lahko obrnete na info@ric-sb.si. Vaše podatke bomo obravnavali diskretno. Več informacij glede zakonskih določil varstva osebnih podatkov najdete na spletni strani ric-sb.si.