logo Stran je v izdelavi!

Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022-2025
 
Razpisnik: Javna agencija SPIRIT
Datum objave: 5.8.2022
Rok za oddajo vlog: SKLOP I: 15.6.2023, 15.11.2023, 15.3.2024; SKLOP II: 15.4.2023, 15.9.2023,15.1.2024, 15.4.2024 
 
 
NAMEN IN CILJ RAZPISA
 
Namen javnega razpisa je strokovna in finančna podpora zagonskim, mikro, majhnim in srednje velikim podjetjem pri intenzivnem procesu trajnostne in krožne transformacije poslovanja, s poudarkom na zasledovanju strateških ciljev učinkovite rabe virov, krožnega gospodarstva, zniževanja negativnih oz. povečevanju pozitivnih vplivov na podnebje in okolje, družbo in ekonomsko skupnost ter posledično povečanju produktivnosti in konkurenčnosti slovenskih podjetij.
Cilj javnega razpisa je podpreti vsaj 200 zagonskih, mikro, malih in srednjih podjetij pri trajnostni in krožni transformaciji poslovanja.
 
UPRAVIČENCI
 
SKLOP I - je namenjen MSP, ki imajo najmanj 20 zaposlenih.
SKLOP II - je namenjen zagonskim, mikro in malim podjetjem, ki imajo najmanj 1 in največ 19 zaposlenih.
 
UPRAVIČENI STROŠKI
 
Upravičeni stroški, ki bodo priznani v okviru posamezne faze, so stroški izvedbe aktivnosti v Akademiji TKT (FAZA A) in stroški za izvedbo posameznih izvedbenih projektov (FAZA B).
 
FAZA A (FAZA A zajema do 5 mesečni proces strateške trajnostne in krožne transformacije v posameznem podjetju Akademija TKT, kjer je podjetje deležno svetovalne in strokovne podpore dodeljenega zunanjega strokovnjaka/eksperta.):
  • Stroški storitev zunanjih izvajalcev: svetovalne storitve (v obliki storitve in ne v obliki nakazila subvencije).

FAZA B (Po uspešno zaključeni FAZI A podjetje skupaj z dodeljenim strokovnjakom/ekspertom pripravi in prijavi prioritetni izvedbeni projekt v FAZO B in lahko prejme finančno podporo v višini od najmanj 40.000 EUR do največ 90.000 EUR (SKLOP I) ali od najmanj 10.000 EUR do največ 40.000 EUR (SKLOP II) v skladu z opredeljenimi upravičenimi stroški sofinanciranja:

  • Stroški investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva: nakup opreme,
  • Stroški osebja (raziskovalci, strokovni in tehnični sodelavci),
  • Stroški instrumentov, opreme, objektov in zemljišč,
  • Stroški pogodbenih raziskav, znanj in patentov,
  • Posredni stroški v okviru dodatnih režijskih stroškov in drugih stroškov poslovanja, vključno s stroški materiala, zalog,
  • Stroški svetovalnih storitev, ki jih zagotovijo zunanji svetovalci.
VIŠINA SOFINANCIRANJA

FAZA A: 100% Shema pomoči de minimis.

FAZA B: do 70% Shema pomoči de minimis/shema državne pomoči RRI/shema državne pomoči MSP.

Več
03.01.2024
22.12.2023
07.12.2023
05.12.2023
RIC © , Vse pravice pridržane | 8000plus d.o.o.
NE soglašam Soglašam

Soglasje za obveščanje

»Z vpisom svojega e-naslova in s klikom na gumb »Pošlji« dajem prostovoljno in izrecno privolitev, da lahko Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica moje spodaj vpisane osebne podatke zbira in obdeluje ter jih uporablja za komunikacijo z mano in me po elektronski pošti, telefonu ali pisno obvešča v zvezi z aktualnimi dogodki ter ponudbo storitev, ki jih izvaja.«

Ta privolitev je dana za čas do preklica. Svojo odločitev o privolitvi lahko kadarkoli prekličete, tako da kliknete povezavo za odjavo v nogi elektronskega sporočila, ki ga prejmete z naše strani, ali pa nas kontaktirate na info@ric-sb.si. S podano zahtevo po odjavi s seznama za obveščanje bo vaš osebni podatek izbrisan iz predmetnih zbirk podatkov. Ravno tako imate pravico vpogleda in posredovanja informacije, katere vaše osebne podatke Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica hrani v zbirki podatkov, do spremembe ali dopolnitve osebnih podatkov. V tem primeru nas kontaktirate na info@ric-sb.si ter izrazite svojo zahtevo po vpogledu. Z vašimi osebnimi podatki bomo ravnali skladno z zakonskimi določbami, strokovno in odgovorno.

»Z vpisom svojega e-naslova naslova in s klikom na gumb »Pošlji« izrecno potrjujem, da sem seznanjen(-a) z vsebino privolitve ter s pravicami do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa mojih osebnih podatkov ter s pravico do vložitve pritožbe.« Upravljavec osebnih podatkov je Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica, Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica. Za vse informacije v zvezi z vašimi osebnimi podatki se lahko obrnete na info@ric-sb.si. Vaše podatke bomo obravnavali diskretno. Več informacij glede zakonskih določil varstva osebnih podatkov najdete na spletni strani ric-sb.si.