logo Stran je v izdelavi!

Podjetjem so na voljo subvencije za naložbe v prostore, opremo, razvoj in digitalizacijo
 
V zadnjem mesecu dni so se zvrstile objave razpisov, prek katerih je skupno na voljo več kot 260 milijonov evrov. Podjetja, v nekaterih primerih zgolj partnerstva, se lahko potegujejo za subvencije za naložbe v novo opremo in stroje, za gradnjo poslovnih prostorov, na voljo je tudi denar za razvojno-raziskovalne projekte, tudi za digitalizacijo podjetij.
 
Pri nekaterih razpisih časa za prijavo ni veliko, bo pa treba zelo podrobno proučiti razpisno dokumentacijo, saj se večina teh razpisov financira iz načrta za okrevanje in odpornost, kar pomeni drugačna pravila v primerjavi z razpisi, za katera sredstva pridejo iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov oziroma kohezijske politike.
 
Komu je namenjenih 88,5 milijona evrov?
 
Za naložbe podjetij je na voljo skoraj 140 milijonov evrov, od tega je 50 milijonov evrov namenjenih obmejnim problemskim območjem.
 
Prek agencije SPIRIT je razpisanih 88,5 milijona evrov za spodbujanje velikih naložb podjetij. Upravičeni stroški so stroški gradnje, nakupa opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, ki nimajo fizične ali finančne oblike, stroški transporta, montaže in zagona strojev ter opreme. Višina sofinanciranja naložbe je odvisna od velikosti podjetja in lokacije, kjer bo naložba izvedena. V formuli izračun višine subvencije upošteva vrednost upravičenih stroškov, število točk v postopku ocenjevanja ter dovoljeno sofinanciranje glede na velikost podjetja in območje izvedbe naložbe. Denimo, če je vrednost upravičenih stroškov deset milijonov evrov, v postopku ocenjevanja podjetje zbere 78 odstotkov točk, dovoljena subvencija v odstotkih za veliko gospodarsko družbo v vzhodni Sloveniji je 30 odstotkov, to pomeni največ 2,34 milijona evrov subvencije.
 
50 milijonov evrov za naložbe na problemskih območjih
 
Ločena dva razpisa sta na voljo malim in srednjim podjetjem z obmejnih problemskih območij. Razpis za spodbujanje večjih začetnih naložb izvaja gospodarsko ministrstvo, težek pa je 30 milijonov evrov. Sofinancirali bodo projekte, ki bodo imeli od 200 tisoč do enega milijona evrov upravičenih stroškov. Prek razpisa bodo sofinancirali upravičene stroške začetnih naložb podjetij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, pri čemer začetna naložba pomeni:
  • vzpostavitev nove poslovne enote,
  • razširitev zmogljivosti stare poslovne enote,
  • diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote prijavitelja na izdelke in storitve, ki jih na zadevnem območju prej ni proizvajala, ali
  • bistveno spremembo proizvodnega procesa v stari poslovni enoti.
Vlogo je mogoče oddati do 11. aprila.
 
Razpis za manjše začetne naložbe izvaja Slovenski podjetniški sklad. Tukaj je na voljo 20 milijonov evrov, subvencija lahko znaša med sto in 200 tisoč evri, sofinancira pa se do sto odstotkov upravičenih stroškov. Tako je najnižja predvidena vrednost upravičenih stroškov sto tisoč evrov. V javnem razpisu podpirajo naložbe v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, ki so povezane:
  • s širitvijo zmogljivosti ali pa
  • bistveno spremembo v celotnem proizvodnem procesu z vzpostavitvijo nove poslovne enote ali
  • z diverzifikacijo proizvodnje.
Naložbe morajo pripomoči k večji energetski in snovni učinkovitosti poslovanja podjetja. Prvi prijavni rok je že mimo.
 
Razvojne spodbude za podjetniška partnerstva
 
Do 17. maja se lahko konzorciji podjetij prijavijo na razpis agencije SPIRIT, prek katerega bodo lahko pridobila sredstva za razvojno-raziskovalne projekte. Na voljo je 45 milijonov evrov. Sofinancirali bodo projekte, katerih cilj bo nov ali izboljšan izdelek, proces ali storitev, ki je razvit do stopnje, da je potrjen v končni obliki ter primeren za uporabo v realnem okolju. Na razpis se lahko prijavijo le konzorciji najmanj dveh in največ treh partnerjev. Projekti bodo lahko prejeli od najmanj 50 do največ 300 tisoč evrov subvencije. Prijava bo potekala v elektronski obliki, prijavni obrazec za pripravo in oddajo vloge je odprt.
 
Podpora digitalni preobrazbi podjetij
 
Marca je gospodarsko ministrstvo objavilo razpis, vreden 44 milijonov evrov, za sofinanciranje projektov celovite digitalne preobrazbe podjetij oziroma posameznih poslovnih funkcij. Tudi na tem razpisu lahko sodelujejo zgolj konzorciji podjetij, vsaj en partner mora biti veliko podjetje, vsaj dva partnerja pa MSP. Načrtovani projekt digitalne preobrazbe mora biti vreden najmanj milijon evrov. Posamezen konzorcij bo lahko prejel največ 2,2 milijona evrov subvencije. Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za posamezno podjetje v konzorciju lahko znaša od najmanj 15 do največ 70 odstotkov in se razlikuje glede na njegovo velikost ter fazo in aktivnost izvajanja projekta. Projekt mora biti načrtovan tako, da pri njem udeleženi MSP prejmejo najmanj 23 odstotkov skupno dodeljene vrednosti subvencije. Vlogo je mogoče oddati do 28. aprila.
 
Do sto tisoč evrov za razvojna partnerstva
 
Gospodarsko ministrstvo je objavilo letošnji razpis za podjetja, ki bodo sodelovala pri programih Eureka. Razpisani so trije milijoni evrov. Podjetjem dodeljujejo subvencijo za izvajanje mednarodnih raziskovalno-razvojnih projektov, katerih cilj je pridobivanje novih znanj ter razvoj novih, spremenjenih ali bistveno izboljšanih proizvodov, postopkov ali storitev. Da lahko projekt pridobi oznako Eureka in ima posledično možnost za sofinanciranje, ga morata izvajati vsaj dva neodvisna partnerja iz dveh različnih držav, ki sodelujeta v programu Eureka. Velika podjetja lahko prejmejo subvencijo v višini 40 odstotkov upravičenih stroškov, mikro, mala in srednja podjetja pa do polovice. Projekt bo prejel do največ sto tisoč evrov na leto na posameznega prijavitelja. Razpis je odprt do 11. aprila.
 
Subvencije za okoljske znake
 
Za turistična in gostinska podjetja so tudi letos na voljo spodbude za kritje stroškov pridobivanja mednarodno priznanih okoljskih ali trajnostnih znakov. Razpisanih je 300 tisoč evrov, posamezen upravičenec lahko za posamezen objekt prejme do pet tisoč evrov subvencije. Upravičeni so stroški svetovalnih in izobraževalnih storitev, promocije ter izdelave promocijskega materiala.
Okoljski oziroma trajnostni znaki, za katere je mogoče pridobiti subvencijo, so: znak za okolje EU – EU Ecolabel, Bio Hotels, Green Globe, Green Key, Travelife za nastanitve, Ecocamping, World of Glamping Green, Hostelling International Quality & Sustainability in L.E.A.F.
Prijave so mogoče do konca avgusta letos.
 
Krepitev zmogljivosti v lesarski industriji
 
Za lesarska podjetja je na voljo 28 milijonov evrov vse do 2024, razpis, namenjen povečanju zmogljivosti v lesni industriji, ima predvidenih šest prijavnih rokov, prvi je čez dober mesec dni, 6. maja. Razpis je sicer namenjen MSP. Subvencije lahko znašajo od 50 tisoč do štirih milijonov evrov, sofinancira se od 25 do 50 odstotkov upravičenih stroškov, odvisno od velikosti podjetja in lokacije naložbe. Kot upravičene bodo šteli stroške gradnje ter nakupa opredmetenih in neopredmetenih sredstev.
 
Zagonske spodbude za startupe
 
Razpis je namenjen podpori zagonske faze tehnološko inovativnih podjetij s potencialom rasti, ki za širši trg razvijajo inovativne produkte, procese ali storitve z visoko dodano vrednostjo. Prek razpisa lahko startupi prejmejo do 54 tisoč evrov, in sicer glede na doseganje mejnikov, ki so določeni z razpisom.
 
Del razpisa je tudi neobvezen predizbor, na katerega se bo mogoče prijaviti predvidoma 13. aprila. Na predizboru lahko kandidati pridobijo do 30 točk, ki se upoštevajo pri javnem razpisu.
Premostitvena posojila za subvencionirane projekte
 
Prek Slovenskega regionalno razvojnega sklada so na voljo premostitvena posojila za projekte, ki so dobili odobreno sofinanciranje iz evropskih ali nacionalnih sredstev. Odobrene subvencije se namreč izplačajo šele po tem, ko je pri projektu strošek že nastal, posojila regionalnega sklada pa so namenjena predfinanciranju projekta. Posojilo lahko znaša od pet do 150 tisoč evrov, izjemoma 300 tisoč evrov, delež sofinanciranja upravičenih stroškov je največ 80 odstotkov. Razpis je odprt do konca leta.
 
(Članek je bil objavljen na portalu Finance.si)
Več
28.11.2023
24.11.2023
22.11.2023
15.11.2023
RIC © , Vse pravice pridržane | 8000plus d.o.o.
NE soglašam Soglašam

Soglasje za obveščanje

»Z vpisom svojega e-naslova in s klikom na gumb »Pošlji« dajem prostovoljno in izrecno privolitev, da lahko Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica moje spodaj vpisane osebne podatke zbira in obdeluje ter jih uporablja za komunikacijo z mano in me po elektronski pošti, telefonu ali pisno obvešča v zvezi z aktualnimi dogodki ter ponudbo storitev, ki jih izvaja.«

Ta privolitev je dana za čas do preklica. Svojo odločitev o privolitvi lahko kadarkoli prekličete, tako da kliknete povezavo za odjavo v nogi elektronskega sporočila, ki ga prejmete z naše strani, ali pa nas kontaktirate na info@ric-sb.si. S podano zahtevo po odjavi s seznama za obveščanje bo vaš osebni podatek izbrisan iz predmetnih zbirk podatkov. Ravno tako imate pravico vpogleda in posredovanja informacije, katere vaše osebne podatke Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica hrani v zbirki podatkov, do spremembe ali dopolnitve osebnih podatkov. V tem primeru nas kontaktirate na info@ric-sb.si ter izrazite svojo zahtevo po vpogledu. Z vašimi osebnimi podatki bomo ravnali skladno z zakonskimi določbami, strokovno in odgovorno.

»Z vpisom svojega e-naslova naslova in s klikom na gumb »Pošlji« izrecno potrjujem, da sem seznanjen(-a) z vsebino privolitve ter s pravicami do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa mojih osebnih podatkov ter s pravico do vložitve pritožbe.« Upravljavec osebnih podatkov je Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica, Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica. Za vse informacije v zvezi z vašimi osebnimi podatki se lahko obrnete na info@ric-sb.si. Vaše podatke bomo obravnavali diskretno. Več informacij glede zakonskih določil varstva osebnih podatkov najdete na spletni strani ric-sb.si.