logo Stran je v izdelavi!

P7CE 2022 – krizno likvidnostni kredit

 

 
Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad
Datum objave: 7.10.2022
Rok za oddajo vlog: 15.11.2022
Predmet razpisa: Kredit do 100.000 €
 
 
Namen javnega razpisa je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za dokončno odpravo posledic epidemije nalezljive bolezni Covid 19 in pomoč pri saniranju posledic energetske krize na gospodarstvo.
 
Cilji javnega razpisa so:
• omogočiti hiter dostop MSP-jem do ugodnega financiranja, ki se kaže predvsem v:
- nižji obrestni meri kredita,
- brez stroškov odobravanja in vodenja,
- nižjih zavarovalnih zahtevah,
- ročnosti kredita,
- možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita.
• omogočiti MSP-jem dostop do virov financiranja po ugodnih pogojih financiranja ter z omejitvijo izvajanja prekomernih postopkov odobritve kredita (enostavnejši in hitrejši postopek pridobitve kredita),
• »preživetje« oz. ohranitev poslovanja podjetij,
• ohranitev delovnih mest
 
UPRAVIČENCI:
 
Podjetja, ki imajo registrirano glavno dejavnost in jo tudi opravljajo, razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede:
 • C - Predelovalne dejavnosti, razen:
  - C 10.2: Predelava in konzerviranje rib, rakov in mehkužcev,
  - C 11.01: Proizvodnja žganih pijač,
  - C 12: Proizvodnja tobačnih izdelkov,
  - C 20.51: Proizvodnja razstreliv,
  - C 24.46: Proizvodnja jedrskega goriva,
  - C 25.4: Proizvodnja orožja in streliva,
  - C 30.4: Proizvodnja bojnih vozil.
 • Gostinstva, kulture in cestni potniški promet:
  - I55.1 - Dejavnosti hotelov in podobnih nastanitvenih obratov;
  - I55.2 - Dejavnosti počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje;
  - I55.3 - Dejavnost avtokampov, taborov;
  - I56 - Dejavnost strežbe jedi in pijač;
  - N79 - Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti;
  - N82.3. - Organiziranje razstav, sejmov in srečanj,
  - R90 - Kulturne in razvedrilne dejavnosti ter
  - H49.391 - Medkrajevni in drug cestni potniški promet (pod pogojem, da podjetje razpolaga z licenco za prevoz potnikov in je registrirano v registru licenc cestnih prevozov pri GZS ali registru licenc pri OZS)
UPRAVIČENI STROŠKI:
 • OBRATNA SREDSTVA
   - izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga,
  - izdatki za opravljene storitve,
  - izdatki za plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom),
  - zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške.
  Med upravičene stroške ne spada nakup vozil za cestni prevoz tovora.
KREDITNI POGOJI:
 
Najnižji znesek kredita znaša 20.000,00 EUR, najvišji 100.000,00 EUR.
Kredit lahko krije do 100% vrednosti upravičenih stroškov projekta.
Ročnost kredita: 2- 5 let.
Moratorij na odplačilo glavnice kredita lahko traja od 1 do 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja do največ 24 mesecev.
Obrestna mera 
je 6 mesečni EURIBOR  + 0,35 %
Zavarovanje:
 • 5 menic podjetja in
 • 5 menic osebnega poroka, ki je lastnik podjetja in ima nepremično premoženje za zavarovanje kredita v razmerju 1:1 (razmerje med zneskom kredita in vrednostjo neobremenjenega nepremičnega premoženja).
Brez stroškov odobritve, brez stroškov vodenja kredita.

Več
03.01.2024
22.12.2023
07.12.2023
05.12.2023
RIC © , Vse pravice pridržane | 8000plus d.o.o.
NE soglašam Soglašam

Soglasje za obveščanje

»Z vpisom svojega e-naslova in s klikom na gumb »Pošlji« dajem prostovoljno in izrecno privolitev, da lahko Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica moje spodaj vpisane osebne podatke zbira in obdeluje ter jih uporablja za komunikacijo z mano in me po elektronski pošti, telefonu ali pisno obvešča v zvezi z aktualnimi dogodki ter ponudbo storitev, ki jih izvaja.«

Ta privolitev je dana za čas do preklica. Svojo odločitev o privolitvi lahko kadarkoli prekličete, tako da kliknete povezavo za odjavo v nogi elektronskega sporočila, ki ga prejmete z naše strani, ali pa nas kontaktirate na info@ric-sb.si. S podano zahtevo po odjavi s seznama za obveščanje bo vaš osebni podatek izbrisan iz predmetnih zbirk podatkov. Ravno tako imate pravico vpogleda in posredovanja informacije, katere vaše osebne podatke Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica hrani v zbirki podatkov, do spremembe ali dopolnitve osebnih podatkov. V tem primeru nas kontaktirate na info@ric-sb.si ter izrazite svojo zahtevo po vpogledu. Z vašimi osebnimi podatki bomo ravnali skladno z zakonskimi določbami, strokovno in odgovorno.

»Z vpisom svojega e-naslova naslova in s klikom na gumb »Pošlji« izrecno potrjujem, da sem seznanjen(-a) z vsebino privolitve ter s pravicami do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa mojih osebnih podatkov ter s pravico do vložitve pritožbe.« Upravljavec osebnih podatkov je Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica, Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica. Za vse informacije v zvezi z vašimi osebnimi podatki se lahko obrnete na info@ric-sb.si. Vaše podatke bomo obravnavali diskretno. Več informacij glede zakonskih določil varstva osebnih podatkov najdete na spletni strani ric-sb.si.