logo Stran je v izdelavi!

P1 plus 2017 - Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Z GARANCIJAMI SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA SKLADA LAŽJE, HITREJE IN CENEJE DO BANČNIH KREDITOV!

Maribor, 17. februar 2017 - Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS)  je v Uradnem listu RS št. 8/2017 objavil javni razpis za odobravanje garancij za zavarovanje bančnih kreditov z oznako P1 plus 2017. Skupno v višini 92 mio EUR razpisanih garancij s subvencijo obrestne mere, bodo tudi letos preko SPS-a lahko najemala mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP) za kredite, ki jih bodo predhodno odobrile banke. Na ta način bo MSP-jem tudi letos omogočen lažji, hitrejši in cenejši dostop do bančnih kreditov, saj SPS pri najemu kredita vstopa kot garant, ki podjetju zagotovi 60 % ali 80 % zavarovanje bančnega kredita.

Dodatne ugodnosti garancije SPSa, ki jih ne smete prezreti

Hkrati z zelo ugodnim zavarovanjem bančnega kredita z garancijo SPSa bodo podjetja deležna tudi znižane obrestne mere, ki je v okviru treh kreditno - garancijskih linij prilagojena glede na stopnjo razvitosti podjetja in glede na starost podjetja. 6 mesečni EURIBOR znaša:

 • + 0,65 % ali 0,90 % za zavarovanje klasičnih projektov, /kreditno-garancijska linija A.1./  
 • + 0,65 % za zavarovanje tehnološko inovativnih projektov /kreditno-garancijska linija A.2./  

+ 1,15 % za zavarovanje dejavnosti iz šifre G/kreditno garancijska linija A.3./

Z izdajo garancije se še:

 • poveča možnost pridobitve kredita tistim podjetjem, ki nimajo sami zadostnih jamstev za zavarovanje kredita ali jih želijo sprostiti za nov investicijski ciklus,
 • zagotovijo garancije za investicijske bančne kredite do maximalne višine 1.250.000 EUR in mikrogarancije za obratna sredstva do maximalne višine 200.000 EUR,
 • zagotovi kredit, ki lahko krije do največ 80 % vrednosti upravičenih stroškov projekta,
 • zagotovi možnost koriščenja moratorija do 24 mesecev,
 • zagotovi daljša ročnost kredita do 10 let,
 • strošek odobritve garancije pa se ne zaračunava.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki:
 • se kot pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi, ter socialna podjetja (so.p) s statusom gospodarske družbe;
 • imajo vsaj 1 zaposlenega za poln delovni čas in manj kakor 250 zaposlenih;
 • letni promet ne sme presegati 50 mio EUR, bilančna vsota pa ne 43 mio EUR.

Oddaja vlog na SPS

Vloge lahko podjetja za upravičene stroške, ki so nastali od 01.01.2017 do 31.12.2018,  oddajo na SPS vsakih 14 dni, in sicer: 15.3., 1.4., 15.4., 1.5., 15.5., 1.6., 15.6., 1.7., 15.7., 15.8., 1. 9., 15.9., 1.10., 15. 10. 2017.

Natančni pogoji so podrobneje definirani na ravni javnega razpisa P1 plus 2017, ki ga najdete na http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=53 in v Ur. l. RS št. 8/2017.

Več
22.09.2023
15.09.2023
07.09.2023
31.08.2023
RIC © , Vse pravice pridržane | 8000plus d.o.o.
NE soglašam Soglašam

Soglasje za obveščanje

»Z vpisom svojega e-naslova in s klikom na gumb »Pošlji« dajem prostovoljno in izrecno privolitev, da lahko Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica moje spodaj vpisane osebne podatke zbira in obdeluje ter jih uporablja za komunikacijo z mano in me po elektronski pošti, telefonu ali pisno obvešča v zvezi z aktualnimi dogodki ter ponudbo storitev, ki jih izvaja.«

Ta privolitev je dana za čas do preklica. Svojo odločitev o privolitvi lahko kadarkoli prekličete, tako da kliknete povezavo za odjavo v nogi elektronskega sporočila, ki ga prejmete z naše strani, ali pa nas kontaktirate na info@ric-sb.si. S podano zahtevo po odjavi s seznama za obveščanje bo vaš osebni podatek izbrisan iz predmetnih zbirk podatkov. Ravno tako imate pravico vpogleda in posredovanja informacije, katere vaše osebne podatke Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica hrani v zbirki podatkov, do spremembe ali dopolnitve osebnih podatkov. V tem primeru nas kontaktirate na info@ric-sb.si ter izrazite svojo zahtevo po vpogledu. Z vašimi osebnimi podatki bomo ravnali skladno z zakonskimi določbami, strokovno in odgovorno.

»Z vpisom svojega e-naslova naslova in s klikom na gumb »Pošlji« izrecno potrjujem, da sem seznanjen(-a) z vsebino privolitve ter s pravicami do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa mojih osebnih podatkov ter s pravico do vložitve pritožbe.« Upravljavec osebnih podatkov je Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica, Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica. Za vse informacije v zvezi z vašimi osebnimi podatki se lahko obrnete na info@ric-sb.si. Vaše podatke bomo obravnavali diskretno. Več informacij glede zakonskih določil varstva osebnih podatkov najdete na spletni strani ric-sb.si.