logo Stran je v izdelavi!

Občina Slovenska Bistrica uspešna na razpisu za evropska sredstva

Pridobljena evropska sredstva iz programa CLLD – lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost za projekta »Doživetja med Pohorjem in Bočem« ter »PROMO VTC-17«

 

Občina Slovenska Bistrica je kot vodilni partner pridobila pozitivno odločbo za projekt »Povezovanje kulturno turističnih potencialov na območju občin Slovenska Bistrica, Makole in Poljčane« oziroma na kratko »Doživetja med Pohorjem in Bočem« od Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. S projektom je skupaj s partnerji kandidirala na prvem Javnem pozivu za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS DOBRO ZA NAS občin Makole, Poljčane, Rače - Fram in Slovenska Bistrica v letu 2016, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Projekt je vreden 114.769 evrov, pri njegovi izvedbi pa sodeluje šest partnerjev: Občina Slovenska Bistrica, Občina Makole, Občina Poljčane, Zavod za kulturo Slovenska Bistrica, Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica ter Center domače in umetnostne obrti, rokodelska zadruga z.b.o., socialno podjetje.

Občine Slovenska Bistrica, Makole in Poljčane že od nekdaj dobro medsebojno sodelujejo in se povezujejo, saj njihovo območje predstavlja zaokroženo geografsko celoto med Pohorjem in Halozami, veže pa jih skupna preteklost, skupni razvojni interesi in načrti za prihodnost.

V okviru LAS Dobro za nas 2014-2020 želijo navedene občine, skupaj s partnerji, med drugim oblikovati skupni integralni turistični proizvod, ki bo povezoval območje vseh treh vključenih občin. To območje ima namreč velik naravni in kulturno-zgodovinski potencial za razvoj turizma in turistične ponudbe. Skupni integralni turistični proizvod bo razvit skozi aktivno sodelovanje ključnih deležnikov v lokalnem okolju in po potrebi tudi v širši destinaciji. V izvajanje prireditev in trženje novega turističnega programa / produkta bodo vključeni lokalni turistični ponudniki, turistična in kulturno-umetniška društva ter drugi akterji, velik poudarek pa bo tudi na poučno-zabavnih aktivnostih za najmlajše in prenosu tradicionalnih znanj naslednjim generacijam.

Do ideje za razvoj projekta smo prišli, ker imamo na našem območju izjemno kakovostno lokalno hrano, ki si zasluži zaupanje potrošnikov, razvito vinogradništvo, s številnimi vinskimi kletmi in vrhunskimi vinogradniki, uspešna podjetja in posameznike, kot posledico dolgoletne tradicije obrtništva in rokodelstva v teh krajih, veliko pozornosti pa namenjamo tudi ohranjanju in varovanju naše kulturne in naravne dediščine. Poleg bogate tradicije je naša prednost izjemna geostrateška lega, ki je nimajo vsi (avtocesta, železnica, bližina letališča, bližina večjih mest: Maribor, Celje, Ljubljana, Graz, Zagreb). V okviru projekta »Doživetja med Pohorjem in Bočem« želimo zato vsa ta področja na nek način povezati, nadgraditi obstoječe vsebine ter najti sinergije kulture, turizma, obrti in kmetovanja na obravnavanem območju; uporabiti in izkoristiti želimo naravne in kulturne potenciale na naših podeželskih območjih in z njimi seznaniti naše obiskovalce, tiste od blizu in daleč, ter jih prepričati, da nas obiščejo. Na ta način lahko postanemo privlačna turistična destinacija.

Da bi ob koncu projekta oblikovali skupni integralni turistični proizvod, se bomo projekta lotili po korakih, in sicer bomo z izvedbo aktivnosti uresničevali naslednje cilje:

 • kako oblikovati skupni turistični produkt (raziskovalno delo, strokovno delo, delo na terenu),
 • kako se povezovati med seboj (pregled primerov dobrih praks pri povezovanju ponudnikov in trženju skupnih turističnih produktov v Sloveniji, Avstriji in na Hrvaškem),
 • kako pospešiti prodajo (delavnice) in
 • na kakšen način pristopiti k uspešni predstavitvi lastne ponudbe (prireditve, sejem, razstava, promocija / marketing).

Posebnost v okviru projekta bo tudi skupna živinorejska razstava, ki bo povezala vse občine na območju LAS Dobro za nas in širše, s čimer se bo še dodatno vplivalo na popularizacijo lokalno pridelane hrane in povezanost pridelovalcev s potrošniki.

V okviru istega javnega poziva je Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica kot partner pridobil sredstva v višini 26.636 evrov v okviru projekta »Promocijsko – degustacijski prostor – VTC 17«. Gre za postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije na podpohorski vinsko turistični cesti, skladno z že izdelanim elaboratom. Vodilni partner oziroma prijavitelj projekta je občina Rače-Fram. Projekt se bo zaključil do 30.5.2019.

Skupaj je torej občini Slovenska Bistrica in RIC v programskem obdobju 2014-2020 odobrenih 15 projektov / programov v skupni vrednosti skoraj 17 milijonov evrov (za vse partnerje). Gre za projekte in vsebine, ki so za naše območje prioritetne (gospodarstvo in podjetništvo, naravna in kulturna dediščina ter turizem, energetika, trajnostna mobilnost in razvoj podeželja).

V pripravi ali v fazi prijave imamo v tem trenutku še nekaj projektov, kjer je predvideno sofinanciranje z evropskimi sredstvi, in sicer:

 • projekt s področja zdravja, kjer bi želeli izboljšati kakovost storitev na področju srčno žilnih bolezni, s prenosom znanj iz večjih središč na težje dostopna ruralna območja;
 • projekt Vizija Pohorje 2030, pod vodstvom regionalne agencije Koroške in Zavoda za varstvo narave RS;
 • projekt Zapelji me, kjer gre za investicijo v sistem izposoje javnih koles;
 • izgradnjo kanalizacije na območju aglomeracije Zgornja Polskava;
 • izgradnjo kolesarskih stez na območju občin Slovenska Bistrica, Rače-Fram in Hoče-Slivnica;
 • energetsko obnovo javnih objektov v občini Slovenska Bistrica;
 • idr.

 

Pripravil:

Oddelek za gospodarstvo
Občina Slovenska Bistrica

Več
22.09.2023
15.09.2023
07.09.2023
31.08.2023
RIC © , Vse pravice pridržane | 8000plus d.o.o.
NE soglašam Soglašam

Soglasje za obveščanje

»Z vpisom svojega e-naslova in s klikom na gumb »Pošlji« dajem prostovoljno in izrecno privolitev, da lahko Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica moje spodaj vpisane osebne podatke zbira in obdeluje ter jih uporablja za komunikacijo z mano in me po elektronski pošti, telefonu ali pisno obvešča v zvezi z aktualnimi dogodki ter ponudbo storitev, ki jih izvaja.«

Ta privolitev je dana za čas do preklica. Svojo odločitev o privolitvi lahko kadarkoli prekličete, tako da kliknete povezavo za odjavo v nogi elektronskega sporočila, ki ga prejmete z naše strani, ali pa nas kontaktirate na info@ric-sb.si. S podano zahtevo po odjavi s seznama za obveščanje bo vaš osebni podatek izbrisan iz predmetnih zbirk podatkov. Ravno tako imate pravico vpogleda in posredovanja informacije, katere vaše osebne podatke Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica hrani v zbirki podatkov, do spremembe ali dopolnitve osebnih podatkov. V tem primeru nas kontaktirate na info@ric-sb.si ter izrazite svojo zahtevo po vpogledu. Z vašimi osebnimi podatki bomo ravnali skladno z zakonskimi določbami, strokovno in odgovorno.

»Z vpisom svojega e-naslova naslova in s klikom na gumb »Pošlji« izrecno potrjujem, da sem seznanjen(-a) z vsebino privolitve ter s pravicami do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa mojih osebnih podatkov ter s pravico do vložitve pritožbe.« Upravljavec osebnih podatkov je Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica, Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica. Za vse informacije v zvezi z vašimi osebnimi podatki se lahko obrnete na info@ric-sb.si. Vaše podatke bomo obravnavali diskretno. Več informacij glede zakonskih določil varstva osebnih podatkov najdete na spletni strani ric-sb.si.