logo Stran je v izdelavi!

O PROJEKTU
 
Ne samo zaradi navihanega imena, ampak tudi zaradi tradicije, odlične lege in odlične kvalitete, ki jo daje ritoznojsko grozdje, smo se skupaj z Bistriškimi vinogradniki odločili, da vino Ritoznojčan ne sme utoniti v pozabo in ne sme izgubiti svoje avtohtonosti.
 
S projektom Ritoznojčan – vino moje mladosti smo povezali vinogradnike s skupno pridelavo tradicionalnega vina Ritoznojčan. Ustanovitev Konzorcija Ritoznojčan in poenotenje okusa vina Ritoznojčan kot nujna pogoja za uspešno izvedbo projekta sta uresničena. S povezavo vinogradnikov v Konzorcij bomo povečali količino vina Ritoznojčan, poenotili etiketo, zagotovili kontrolo kakovosti (kontrola v vinogradu, kontrola grozdja, kontrola vina), zagotavljali stalno kakovost vina, oprema steklenice bo zagotavljala originalnost vsake steklenice. Povečala se bo prepoznavnost vina, geografskega porekla in z njim izražene lokalno – tradicionalne lastnosti (vpliv klime, lege, tal, sorte in tehnologije).
 
Modro bi bilo izkoristiti priložnost, ki jo Ritoznojčan ponuja s svojim potencialom, mu ohraniti izvirnost okusa ter poenotiti kvaliteto in ga zaščititi z oznako priznanega tradicionalnega poimenovanja (PTP) ter ga ponuditi kupcem doma in v tujini kot posebnost in dragocenost. Želimo, da se vino Ritoznojčan vrne med najbolj priljubljena vina na Slovenskem in da bi postalo in ostalo vino mnogih mladosti.
 
Opis projekta
 
Ime projekta
Ritoznojčan – vino moje mladosti
Akronim (kratica)
Ritoznojčan
Nosilec (naziv, naslov)
Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica, Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica
Partnerji (naziv, naslov)
 
Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica,
VILA PLATANA, d.o.o., Kovača vas 83, 2310 Slovenska Bistrica
KGZS - KGZ MARIBOR, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor
Opis projekta
 
 
Osnovni cilj je ohranjanje tradicionalnega vina Ritoznojčan, oblikovanje celostne podobe izdelka, prepoznavnost območja, obogatitev turistične ponudbe v okviru Podpohorske vinsko – turistične ceste, povezovanje vinogradnikov in večja možnost uspešnega trženja vina in krajine.
V ta namen se bo zaščitilo vino Ritoznojčan z geografsko označbo priznanega tradicionalnega poimenovanja izdelka – Ritoznojčan PTP, ki bo pomenilo prvo takšno zaščito, tako na območju občine Slovenska Bistrica in območju LAS, kakor tudi v vinorodnem okolišu Štajerska – Slovenija nasploh.
Projekt se bo izvajal v dveh fazah in sicer: 
1. faza: ZASNOVA ZAŠČITE PRIZNANEGA  TRADICIONALNEGA POIMENOVANJA IZDELKA
 • ogled dobre prakse za partnerje v projektu (1)
 • informiranje in animiranje ponudnikov za skupni nastop in ustanovitev konzorcija
 • ustanovitev konzorcija
 • proučitev postopka pridelave Ritoznojčan, kot je bilo nekoč
 • analiza stanja vinogradništva na določenem geografskem območju
 • priprava elaborata
 • priprava vsebin za usposabljanje pridelovalcev na pravilno pridelavo vina Ritoznojčan in uporabo imena
 • e-podpora projektu in priprava vsebin
 • priprava in izvedba izobraževalne delavnice za ponudnike (1)
 • priprava in izvedba novinarske konference (1)
 • predstavitev projekta v medijih (1)
 
 
2. faza: IZVEDBA POSTOPKA ZAŠČITE IN OBLIKOVANJE CELOSTNE PODOBE IZDELKA
 • izvedba postopka zaščite
 • priprava in oblikovanje celostne grafične podobe izdelka
 • tisk 50.000 kosov etikete
 • tisk 2.000 kosov zgibank
 • priprava vsebin ter osnutka knjižice o vinu Ritoznojčan
 • priprava in izvedba izobraževalne delavnice za ponudnike (1)
 • priprava in izvedba novinarske konference (1)
 • predstavitev projekta v medijih (1)
 • javna predstavitev izdelka na prireditvi ob zaključku projekta
 • priprava prevodov besedil za knjižico
 
Projekt Ritoznojčan – vino moje mladosti je inovativen, saj gre za nov način kontrolirane pridelave vina in poenotenje okusa vina Ritoznojčan, hkrati pa bo nastal tudi nov produkt – Ritoznojčan PTP. Ustanovljen bo tudi konzorcij Ritoznojčan, ki bo združeval in promoviral registrirane lokalne pridelovalce, ki pridelajo večino vina na označenem geografskem območju.
 
Cilji projekta
 • zaščita vina z označbo priznanega tradicionalnega poimenovanja – Ritoznojčan PTP
 • oblikovana celostna podoba novega produkta
 • združevanje in povezovanje pridelovalcev (konzorcija Ritoznojčan)
 • obuditev in ohranjanje tradicije vina Ritoznojčan
 • povečanje prepoznavnosti vina Ritoznojčan
 • večja prepoznavnost bistriškega vinorodnega območja in s tem občine Slovenska Bistrica, območja LAS, kakor tudi vinorodnega okoliša Štajerska - Slovenija
 • obogatitev turistične ponudbe v okviru Podpohorske vinsko – turistične ceste večja možnost uspešnega trženja vina in krajine
Pričakovani rezultati projekta
 
 • povezani pridelovalci v združenje
 • prvi in nov izdelek Ritoznojčan PTP - zaščiteno vino
 • določitev pogojev pridelave vina Ritoznojčan
 • izdelan elaborat
 • oblikovana celostna grafična podoba izdelka
 • usposobljeni pridelovalci za pridelavo vina Ritoznojčan
Projekt bo ustvaril nova delovna mesta
 
Projekt bo pripomogel k ohranitvi obstoječih delovnih mest in ustvarjanju dodatnega vira dohodka. Projekt bo posredno vplival tudi na nove zaposlitve na območju LAS.
 
Kontaktne informacije o projektu
 
 
RIC Slovenska Bistrica, 02 620 22 72, 051 396 096.
 
Več
05.08.2013
24.07.2013
logoti
Za vsebino informacij je odgovoren Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica.
Organ upravljanja Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.
Politika razvoja podeželja 2007-2013
RIC © , Vse pravice pridržane | 8000plus d.o.o.
NE soglašam Soglašam

Soglasje za obveščanje

»Z vpisom svojega e-naslova in s klikom na gumb »Pošlji« dajem prostovoljno in izrecno privolitev, da lahko Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica moje spodaj vpisane osebne podatke zbira in obdeluje ter jih uporablja za komunikacijo z mano in me po elektronski pošti, telefonu ali pisno obvešča v zvezi z aktualnimi dogodki ter ponudbo storitev, ki jih izvaja.«

Ta privolitev je dana za čas do preklica. Svojo odločitev o privolitvi lahko kadarkoli prekličete, tako da kliknete povezavo za odjavo v nogi elektronskega sporočila, ki ga prejmete z naše strani, ali pa nas kontaktirate na info@ric-sb.si. S podano zahtevo po odjavi s seznama za obveščanje bo vaš osebni podatek izbrisan iz predmetnih zbirk podatkov. Ravno tako imate pravico vpogleda in posredovanja informacije, katere vaše osebne podatke Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica hrani v zbirki podatkov, do spremembe ali dopolnitve osebnih podatkov. V tem primeru nas kontaktirate na info@ric-sb.si ter izrazite svojo zahtevo po vpogledu. Z vašimi osebnimi podatki bomo ravnali skladno z zakonskimi določbami, strokovno in odgovorno.

»Z vpisom svojega e-naslova naslova in s klikom na gumb »Pošlji« izrecno potrjujem, da sem seznanjen(-a) z vsebino privolitve ter s pravicami do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa mojih osebnih podatkov ter s pravico do vložitve pritožbe.« Upravljavec osebnih podatkov je Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica, Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica. Za vse informacije v zvezi z vašimi osebnimi podatki se lahko obrnete na info@ric-sb.si. Vaše podatke bomo obravnavali diskretno. Več informacij glede zakonskih določil varstva osebnih podatkov najdete na spletni strani ric-sb.si.