logo Stran je v izdelavi!

Novosti, ki jih prinaša novela ZGD

Novosti za  podjetnike, ki jih prinaša novela Zakona o gospodarskih družbah

Obveščamo vas, da je  8.8.2015 pričelo veljati nekaj sprememb, ki jih za samostojne podjetnike prinaša novela Zakona o gospodarskih družbah:

-   Podjetnik lahko za časa svojega življenja prenese svoj s.p. na katerokoli drugo fizično osebo. Do sedaj je lahko podjetnik s.p. prenesel na osebe, ki so bile z zakonom taksativno določene (prvi odstavek 72a. člena).

-  Če želi podjetnik v Poslovni register Slovenije vpisati prokurista ali zastopnika za primer smrti, mora prijavi za vpis priložiti njegovo soglasje (drugi odstavek 74. člena).

-   Izjave lastnika objekta, da podjetniku dovoljuje poslovanje na svojem naslovu, ni potrebno več overjati pri notarju ali na upravni enoti, saj lahko izjavo overi tudi VEM točka. Izjave ni potrebno overiti, če podjetnik pridobi dovoljenje za opravljanje dejavnosti od pristojnega državnega ali občinskega sklada, pristojnega za stanovanjske zadeve (tretji odstavek 74. člena).

-    Podjetnik mora vsaj 15 dni pred prenehanjem opravljanja dejavnosti, na spletni strani AJPES, objaviti, da bo prenehal opravljati dejavnost in ob tem navesti tudi dan prenehanja opravljanja dejavnosti. Poleg objave na spletni strani AJPES, pa lahko prenehanje opravljanja dejavnosti objavi tudi na druge (doslej uveljavljene) načine (drugi odstavek 75. člena). Samostojni podjetnik obvestilo o prenehanju v objavo pošlje prek aplikacije OOPS (Oddaja objav poslovnih subjektov), skenirano po elektronski pošti na naslov: objava.prenehanja@ajpes.si, ali pa pošlje po pošti oziroma dostavi osebno na katerokoli izpostavo AJPES.

Obveznost objave obvestila na spletni strani AJPES velja za vse samostojne podjetnike, ki bodo prijavo za izbris vložili po 8.8.2015. Glede na to, da ni mogoče upoštevati roka 15 dni za nazaj (pred začetkom veljavnosti določb ZGD-1I), saj obveznost obvestila o prenehanju opravljanja dejavnosti v taki obliki še ni veljala, lahko podjetnik do 23.8.2015 ne upošteva 15 dnevnega roka temveč (tudi krajši rok), obvestilo pred prenehanjem opravljanja dejavnosti pa mora, ne glede na to, obvezno objaviti.

Po novem je torej obvezna objava  namere odjave dejavnosti, z navedbo datuma odjave, na spletnih straneh AJPES-a in sicer 15 dni pred prenehanjem. Pred tem je moral podjetnik objaviti namero prenehanja opravljanja dejavnosti na primeren način in sicer  3 mesece  pred odjavo, ni pa bilo te namere potrebno objaviti na spletni strani AJPES-a.  Rok se je torej skrajšal, je pa obvezna objava na spletni strani AJPES-a.

-   Spremembe glede firme: v zvezi z uporabo besede Slovenija v firmi ZGD-1I določa, da soglasje vlade ni potrebno, če firma vsebuje le domeno, ki ima domensko končnico »si«, dodatne vsebine firme lahko vsebujejo tudi črke X, Y, W in Q. V zvezi z jezikom firme ZGD-1I določa, da morata biti sestavina firme, ki nakazuje dejavnost in oznaka družbe v slovenskem jeziku, kar pomeni, da dodatne sestavine lahko vsebujejo tudi tuje besede (15. in 20. člen), tako imenovana domišljijska poimenovanja ( na primer HOLIDAY d.o.o. ).

-  Na vseh dopisih, ki jih družba (d.o.o., d. d.)  pošlje naslovniku (sem sodi tudi naročilnica), mora od 8.8.2015 dalje biti namesto številke registrskega vpisa , obvezno zapisana matična številka družbe.

Za samostojnega podjetnika pa velja, da mora na sporočilih, ki jih pošlje  posameznemu naslovniku, navesti firmo in sedež podjetnika ter matično številko (našteto velja tudi za naročilnice). Za samostojnega podjetnika se torej z novelo ZGD, v zvezi s to temo, ni nič spremenilo.

Več
22.09.2023
15.09.2023
07.09.2023
31.08.2023
RIC © , Vse pravice pridržane | 8000plus d.o.o.
NE soglašam Soglašam

Soglasje za obveščanje

»Z vpisom svojega e-naslova in s klikom na gumb »Pošlji« dajem prostovoljno in izrecno privolitev, da lahko Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica moje spodaj vpisane osebne podatke zbira in obdeluje ter jih uporablja za komunikacijo z mano in me po elektronski pošti, telefonu ali pisno obvešča v zvezi z aktualnimi dogodki ter ponudbo storitev, ki jih izvaja.«

Ta privolitev je dana za čas do preklica. Svojo odločitev o privolitvi lahko kadarkoli prekličete, tako da kliknete povezavo za odjavo v nogi elektronskega sporočila, ki ga prejmete z naše strani, ali pa nas kontaktirate na info@ric-sb.si. S podano zahtevo po odjavi s seznama za obveščanje bo vaš osebni podatek izbrisan iz predmetnih zbirk podatkov. Ravno tako imate pravico vpogleda in posredovanja informacije, katere vaše osebne podatke Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica hrani v zbirki podatkov, do spremembe ali dopolnitve osebnih podatkov. V tem primeru nas kontaktirate na info@ric-sb.si ter izrazite svojo zahtevo po vpogledu. Z vašimi osebnimi podatki bomo ravnali skladno z zakonskimi določbami, strokovno in odgovorno.

»Z vpisom svojega e-naslova naslova in s klikom na gumb »Pošlji« izrecno potrjujem, da sem seznanjen(-a) z vsebino privolitve ter s pravicami do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa mojih osebnih podatkov ter s pravico do vložitve pritožbe.« Upravljavec osebnih podatkov je Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica, Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica. Za vse informacije v zvezi z vašimi osebnimi podatki se lahko obrnete na info@ric-sb.si. Vaše podatke bomo obravnavali diskretno. Več informacij glede zakonskih določil varstva osebnih podatkov najdete na spletni strani ric-sb.si.