logo Stran je v izdelavi!

NAVODILA za vpis v sodni register za prehodno obdobje

Vrhovno sodišče podaja navodila za izvajanje postopkov za vpis v sodni register za prehodno obdobje novele ZGD-1 H (od 9. oktobra 2013 do 8. februarja 2014).

Novela ZGD-1H je v prehodnih in končnih določbah (11. člen) spremenila tudi 4., 27. in 53. člen Zakona o sodnem registru (ZSReg). Določila je, da se spremenjena 27. in 53. člen ZSReg začneta uporabljati štiri mesece od uveljavitve ZGD-1H, medtem ko za spremenjeni 4. člen ZSReg taka ureditev ne velja. To pomeni, da je sprememba 4. člena ZSReg začela veljati že 9. oktobra 2013 (ZGD-1H je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 82/2013, dne 8.10. 2013). Besedilo 4. člena ZSReg ima nov četrti odstavek, ki se glasi: „Če subjekt vpisa ni lastnik objekta na poslovnem naslovu, navedenem  v prijavi, mora prijavi priložiti overjeno izjavo lastnika objekta, da subjektu vpisa dovoljuje poslovanje na tem naslovu.“
 

Za izvajanje novega odstavka  4. člena ZSReg je bil pripravljen nov obrazec zaradi enotnega poslovanja na e-VEM točkah in sicer: „Izjava lastnika objekta po četrtem odstavku 4. člena ZSReg“ (vzorec izjave je v priponki) . Za navedeni obrazec veljajo naslednja pravila:

  1. če  gre za vpis subjekta (ustanovitev) mora biti podpis lastnika objekta  overjen. 

  2. če gre za vpis spremembe poslovnega naslova, mora biti podpis lastnika objekta overjen le, če subjekt ni lastnik objekta.

 
Nov obrazec: „Izjava lastnika objekta po četrtem odstavku 4. člena ZSReg“ je obvezna priloga pri naslednjih postopkih:

  1. predlog za vpis enostavne enoosebne d.o.o.

  2. splošni predlog za vpis ustanovitve d.o.o.

  3. predlog za vpis drugega subjekta

  4. predlog za vpis enostavne spremembe d.o.o.(le pri spremembi poslovnega naslova)

  5. splošni predlog za vpis spremembe

 
Pri predlogih, kjer ni možno dodati priloge z izbiro „Druga listina“, se zaenkrat izjava lastnika objekta priloži kot  „Drug sklep organa subjekta“.
 
Pri postopku vpisa enostavne enoosebne d.o.o. (od doma) pa mora predlagatelj overjeno izjavo  prinesti osebno na izbrano e-VEM točko (kot to velja za potrdilo o vplačilu kapitala). Referent na izbrani točki VEM izjavo skenira, nato po doda k predlogu tako, da jo pripne kot »Druga listina«.

Skladno s tem se je bila danes nadgrajena aplikacija e-VEM za vpis enostavne enoosebne d.o.o..  

Izjava lastnika objekta:/uploads/files/Izjava_lastnika_objekta.doc

Več
28.11.2023
24.11.2023
22.11.2023
15.11.2023
RIC © , Vse pravice pridržane | 8000plus d.o.o.
NE soglašam Soglašam

Soglasje za obveščanje

»Z vpisom svojega e-naslova in s klikom na gumb »Pošlji« dajem prostovoljno in izrecno privolitev, da lahko Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica moje spodaj vpisane osebne podatke zbira in obdeluje ter jih uporablja za komunikacijo z mano in me po elektronski pošti, telefonu ali pisno obvešča v zvezi z aktualnimi dogodki ter ponudbo storitev, ki jih izvaja.«

Ta privolitev je dana za čas do preklica. Svojo odločitev o privolitvi lahko kadarkoli prekličete, tako da kliknete povezavo za odjavo v nogi elektronskega sporočila, ki ga prejmete z naše strani, ali pa nas kontaktirate na info@ric-sb.si. S podano zahtevo po odjavi s seznama za obveščanje bo vaš osebni podatek izbrisan iz predmetnih zbirk podatkov. Ravno tako imate pravico vpogleda in posredovanja informacije, katere vaše osebne podatke Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica hrani v zbirki podatkov, do spremembe ali dopolnitve osebnih podatkov. V tem primeru nas kontaktirate na info@ric-sb.si ter izrazite svojo zahtevo po vpogledu. Z vašimi osebnimi podatki bomo ravnali skladno z zakonskimi določbami, strokovno in odgovorno.

»Z vpisom svojega e-naslova naslova in s klikom na gumb »Pošlji« izrecno potrjujem, da sem seznanjen(-a) z vsebino privolitve ter s pravicami do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa mojih osebnih podatkov ter s pravico do vložitve pritožbe.« Upravljavec osebnih podatkov je Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica, Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica. Za vse informacije v zvezi z vašimi osebnimi podatki se lahko obrnete na info@ric-sb.si. Vaše podatke bomo obravnavali diskretno. Več informacij glede zakonskih določil varstva osebnih podatkov najdete na spletni strani ric-sb.si.