logo Stran je v izdelavi!

Najavljeni so razpisi Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za leto 2017

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je objavilo načrtovane razpise za leto 2017. V okviru javnih razpisov boste tako lahko pridobili nepovratna sredstva, na voljo pa bo skupno več kot 120 milijonov €.

Najavljeni razpisi za pridobivanje nepovratnih sredstev v letu 2017 bodo obdržali usmeritev preteklega leta, namenjeni pa bodo podjetjem, ki imajo potencial nadgradnje na področjih:

  • raziskav, razvoja in inovacij;
  • dvigovanja konkurenčnosti turistične privlačnosti Slovenije;
  • aktivne regionalne politike na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo;
  • revitalizacije lesne industrije.

Najave razpisov za nepovratna sredstva v letu 2017:

Spodbude za rast podjetij (mlada podjetja) na področju rabe lesa 2.0

Predvidena objava: marec 2017
Višina razpisanih sredstev: 400.000 EUR

Namen: spodbuditi zagon novoustanovljenih podjetij s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev ter prispevek k večji snovni ali energetski učinkovitosti.
Upravičenci: mala in srednje velika podjetja.
Upravičeni stroški: stroški za opremo, investicije v neopredmetena sredstva, stroški zunanjih izvajalcev, posredni stroški in stroški dela.
Višina nepovratnih sredstev: vzhodna regija - 75 %, zahodna regija - 70 % (maksimalna vrednost sofinanciranja: 40.000 EUR, minimalna vrednost: 7.000 EUR).

Spodbude za malih in srednje velikih podjetij za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 2.0

Predvidena objava: marec 2017
Višina razpisanih sredstev: 5.045.389,08 EUR

Namen je spodbujanje uvajanja izdelkov, storitev in procesov na področju predelave lesa in lesnih tvoriv, ki bodo prispevali k večji snovni in energetski učinkovitosti. Posredno povečati rast podjetij, dodane vrednosti na zaposlenega oz. spodbujati zaposlovanje novih ljudi.

Upravičenci: mala in srednje velika podjetja.
Upravičeni stroški: stroški za opremo, investicije v neopredmetena sredstva, storitve zunanjih izvajalcev in posredni stroški.
Višina nepovratnih sredstev: mala podjetja: Vzhodna Slovenija 45 %, Zahodna Slovenija 35 %; srednja podjetja: Vzhodna Slovenija 35 %, Zahodna Slovenija 25 % (maksimalna vrednost sofinanciranja: 500.000 EUR, minimalna vrednost: 50.000 EUR).

Predstavitve podjetij na mednarodnih sejmih

Predvidena objava: marec 2017
Višina razpisanih sredstev: 1.500.000 EUR

​Namen spodbude je sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih vključno s sejmi na področju lesno predelovalne industrije.

Upravičenci: mala in srednje velika podjetja.
Upravičeni stroški: stroški najema in ureditve razstavnega prostora, stroški vpisa v katalog.
Višina nepovratnih sredstev: do 50 % (maksimalna vrednost sofinanciranja: 8.000 EUR na podjetje).

Sofinanciranje stroškov pridobitve certifikatov kakovosti

Predvidena objava: marec 2017
Višina razpisanih sredstev: 300.000 EUR

Upravičenci: mala in srednje velika podjetja.
Upravičeni stroški: stroški zaščite intelektualne lastnine, pridobitev mednarodno priznanega certifikata za kakovost poslovanja, proizvoda/storitve.
Višina nepovratnih sredstev: do 60 % (maksimalna vrednost sofinanciranja: 10.000 EUR na podjet).

Sofinanciranje večjih investicij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo

Predvidena objava: april 2017
Višina razpisanih sredstev: 3.000.000 EUR

Namen spodbude je sofinanciranje večjih investicij v (ne)opredmetena osnovna sredstva, povezava z vzpostavitvijo nove poslovne enote, razširitvijo zmogljivosti, bistveno spremembo proizvodnega ali storitvenega procesa, na območju Pokolpja, Posavja (Hrastnik, Radeče) in Maribora s širšo okolico.

Upravičenci: vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo.
Upravičeni stroški: stroški nakupa strojev in opreme, nematerialnih naložb, gradnje in nakupa objektov.
Višina nepovratnih sredstev: najmanj 500.000,00 EUR (45 % za mikro in mala podjetja, 35 % za srednje velika podjetja in 25 % za velika podjetja).

Spodbujanje razvoja integralnih produktov turističnega gospodarstva (2017-2020)

Predvidena objava: april 2017
Višina razpisanih sredstev: 7.000.000,00 EUR

Namen je spodbujanje izvedbe aktivnosti za razvoj in promocijo novih integralnih turističnih proizvodov in storitev ter s tem okrepiti konkurenčnost in kakovost na vseh področjih in ravneh slovenskega turizma.

Upravičenci: mala in srednje velika podjetja ali samostojni podjetniki.
Upravičeni stroški: stroški zunanjih svetovalcev, grafičnega oblikovanja, spletnega oglaševanja, digitalne prenove komunikacijskih orodij, itd.
Višina nepovratnih sredstev: do 70 % (maksimalna vrednost sofinanciranja: 200.000 EUR).

Dopolnjevanje SME instrumenta – 2. Faza

Predvidena objava: junij 2017
Višina razpisanih sredstev: 17.075.000 EUR

Namen spodbude je sofinanciranje izvajanja raziskovalno-razvojnih in inovacijskih projektov podjetij, ki so v okviru Obzorja 2020 dobili certifikat „Seal of Excellence“ in zaradi pomanjkanja sredstev niso prejeli sofinanciranja iz SME instrumenta. Predmet sofinanciranja je faza 2.

Upravičenci: mala in srednje velika podjetja, ki so v okvirju Obzorja 2020, Instrument SME, dobila „Seal of Excellence“.
Upravičeni stroški: stroški osebja, svetovalnih in drugih ustreznih storitev, raziskav in posredni stroški.
Višina nepovratnih sredstev: mikro in mala podjetja do 45 %, srednja do 35 % (maksimalna vrednost sofinanciranja: F2 do 1.600.000 EUR na projekt).

Dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA

Predvidena objava: junij 2017
Višina razpisanih sredstev: 4.500.000 EUR

Namen spodbude je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalno razvojnih projektov, potrjenih s strani programa EUREKA.

Upravičenci: mala in srednja in velika podjetja
Upravičeni stroški: stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom, uporaba osnovnih sredstev, oprema in druga opredmetena osnovna sredstva, storitve zunanjih izvajalcev, investicije v neopredmetena osnovna sredstva, posredni stroški.
Višina sofinanciranja: mikro, mala in srednja podjetja do 50 %, velika do 40 % (maksimalna vrednost sofinanciranja: 100.000 EUR na posameznega prijavitelja za 12 mesecev izvajanja).

RRI v verigah in mrežah vrednosti 2. sklop: spodbude za raziskovalno-razvojne projekte

Predvidena objava: junij 2017 (odpiranje enkrat letno do leta 2020)
Višina razpisanih sredstev: 74.200.000 EUR

Namen spodbude je sofinanciranje izvajanja inovativnih, raziskovalno-razvojnih projektov podjetij ali konzorcijev za nove ali izboljšane proizvode, procese ali storitve, do stopnje, da so potrjeni v končni obliki ter primerni za uporabo v realnem okolju.

Upravičenci: mala, srednja in velika podjetja, konzorciji.
Upravičeni stroški: stroški osebja (plače) in nanje vezani posredni stroški, stroški pogodbenih storitev (do 20 %).
Višina nepovratnih sredstev: mikro in mala podjetja do 45 %, srednje velika do 35 %, velika do 25 % (maksimalna verednost sofinanciranja: 500.000 EUR oz. odvisna od na novo oblikovanih pogojev na razpis).

EUROSTARS

Predvidena objava: 14. 9. 2017
Višina razpisanih sredstev: 800.000 EUR

Namen spodbude je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov; program ciljno podpira podjetja pri razvoju novih produktov, procesov ali storitev.

Upravičenci: mala, srednja in velika podjetja.
Upravičeni stroški: stroški osebja, potovanj, materiala, svetovanja in pogodbenih raziskav, režijski stroški.
Višina nepovratnih sredstev: do 50 % za mala in srednje velika podjetja, do 40 % velika (maksimalna vrednost sofinanciranja: 100.000,00 EUR na leto za posameznega partnerja).

Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih 2018 - 2019 (P2R)

Predvidena objava: september 2017
Višina razpisanih sredstev: 3.200.000 EUR

Namen spodbude je zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo. Namen je izboljšati poslovanje in realizacijo razvojnih potencialov ter lastne konkurenčnosti na domačih oz. tujih trgih ter zniževanje stopnje umrljivosti v začetnem obdobju poslovanja.

Upravičenci: mala in srednje velika podjetja s sedežem v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo
Upravičeni stroški: stroški materialnih in nematerialnih investicij, stroški financiranja obratnih sredstev (maksimalna vresnost sofinanciranja 40.000 EUR na podjetje v dveh letih delovanja - do 15.000 EUR v letu 2018, do 25.000 EUR v letu 2019).

Pilotni/demonstracijski projekti – II. sklop

Predvidena objava: december 2017
Višina razpisanih sredstev: 7.750.000 EUR

Namen spodbude je sofinanciranje demonstracijskih projektov za testiranje novih rešitev za neposredno uporabo v praksi in demonstracijo uporabe v skladu s Strategijo pametne specializacije.

Upravičenci: mala, srednja in velika podjetja.
Upravičeni stroški: stroški RR osebja, (amortizacije) raziskovalne opreme, pogodbenih raziskav, znanja in patentov, režijski stroški, in drugi stroški poslovanja.
Višina nepovratnih sredstev: cca. 2,5 mio EUR na projekt, mikro in mala podjetja do 45 %, srednje velika do 35 %, velika do 25 %.

Več o razpisih najdete na strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Več
22.09.2023
15.09.2023
07.09.2023
31.08.2023
RIC © , Vse pravice pridržane | 8000plus d.o.o.
NE soglašam Soglašam

Soglasje za obveščanje

»Z vpisom svojega e-naslova in s klikom na gumb »Pošlji« dajem prostovoljno in izrecno privolitev, da lahko Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica moje spodaj vpisane osebne podatke zbira in obdeluje ter jih uporablja za komunikacijo z mano in me po elektronski pošti, telefonu ali pisno obvešča v zvezi z aktualnimi dogodki ter ponudbo storitev, ki jih izvaja.«

Ta privolitev je dana za čas do preklica. Svojo odločitev o privolitvi lahko kadarkoli prekličete, tako da kliknete povezavo za odjavo v nogi elektronskega sporočila, ki ga prejmete z naše strani, ali pa nas kontaktirate na info@ric-sb.si. S podano zahtevo po odjavi s seznama za obveščanje bo vaš osebni podatek izbrisan iz predmetnih zbirk podatkov. Ravno tako imate pravico vpogleda in posredovanja informacije, katere vaše osebne podatke Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica hrani v zbirki podatkov, do spremembe ali dopolnitve osebnih podatkov. V tem primeru nas kontaktirate na info@ric-sb.si ter izrazite svojo zahtevo po vpogledu. Z vašimi osebnimi podatki bomo ravnali skladno z zakonskimi določbami, strokovno in odgovorno.

»Z vpisom svojega e-naslova naslova in s klikom na gumb »Pošlji« izrecno potrjujem, da sem seznanjen(-a) z vsebino privolitve ter s pravicami do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa mojih osebnih podatkov ter s pravico do vložitve pritožbe.« Upravljavec osebnih podatkov je Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica, Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica. Za vse informacije v zvezi z vašimi osebnimi podatki se lahko obrnete na info@ric-sb.si. Vaše podatke bomo obravnavali diskretno. Več informacij glede zakonskih določil varstva osebnih podatkov najdete na spletni strani ric-sb.si.