logo Stran je v izdelavi!

Upravljanje LAS Dobro za nas

Naziv aktivnosti:
Podpora za tekoče stroške in stroške animacije v okviru Lokalne akcijske skupine (LAS) Dobro za nas (podukrep 19.4)

Opis:
Podpora iz podukrepa »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije« (podukrep 19.4) je namenjena za sofinanciranje stroškov, ki so nastali pri upravljanju in delovanju LAS, vključno s spremljanjem in vrednotenjem SLR, animaciji območja LAS in pomoči potencialnim upravičencem za razvijanje projektnih idej in pripravo operacij.

Namen in cilj:
Namen CLLD je spodbujanje celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnih območij po pristopu »od spodaj navzgor« ob upoštevanju endogenih razvojnih potencialov in zmogljivosti, predvsem krepitve socialnega kapitala z aktivnim vključevanjem prebivalstva v skupno načrtovanje in odločanje o lastnem lokalnem razvoju po načelu subsidiarnosti in participativne demokracije.

Cilj CLLD je spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji, zmanjševanje regionalnih razvojnih razlik in gospodarski razvoj območij. Poleg tega pa je cilj prispevati k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturne dediščine, kulturne krajine on njenih elementov.

Cilj LAS Dobro za nas:

 • Dobra animacija območja ter vključevanje skupnosti
 • Boljša prepoznavnost instrumenta CLLD
 • Celovit razvoj podeželja
 • Povezovanje lokalnih akterjev v urbanih območjih in na podeželju
 • Ohranjanje naravno-etnoloških-kulturnih danosti
 • Vključevanje ranljivih skupin v družbeno okolje in zagotavljanje perspektivnih možnosti zanje

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

 • Objava javnih pozivov LAS
 • Informiranje javnosti o aktualnih zadevah povezanih z LAS
 • Izvedba delavnic za animacijo prebivalcev območja LAS
 • Izdelava promocijskega gradiva
 • Prijava na javne poziva na podukrepu 19.3 – projekti sodelovanja
 • Prijava operacij  na ARSKTRP in MGRT
 • Vlaganje sprememb operacij na ARSKTRP in MGRT
 • Vlaganje zahtevkov za izplačilo na ARSKTRP in MGRT
 • Vlaganje sprememb SLR na MKGP

Pričakovani rezultati:
• vključevanje skupnosti LAS v izvajanje projektih aktivnosti,
• doseganje kazalnikov zastavljenih v Strategiji lokalnega razvoja,
• izvajanje projektnih aktivnosti v okviru operacij,
• identificirane potreb na območju LAS,
• enakomerni razvoj območja LAS.

Več o instrumentu CLLD si lahko preberete na: 
www.program-podezelja.si in https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl ali na spletni strani www.lasdobrozanas.si

Več
22.09.2023
15.09.2023
07.09.2023
31.08.2023
RIC © , Vse pravice pridržane | 8000plus d.o.o.
NE soglašam Soglašam

Soglasje za obveščanje

»Z vpisom svojega e-naslova in s klikom na gumb »Pošlji« dajem prostovoljno in izrecno privolitev, da lahko Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica moje spodaj vpisane osebne podatke zbira in obdeluje ter jih uporablja za komunikacijo z mano in me po elektronski pošti, telefonu ali pisno obvešča v zvezi z aktualnimi dogodki ter ponudbo storitev, ki jih izvaja.«

Ta privolitev je dana za čas do preklica. Svojo odločitev o privolitvi lahko kadarkoli prekličete, tako da kliknete povezavo za odjavo v nogi elektronskega sporočila, ki ga prejmete z naše strani, ali pa nas kontaktirate na info@ric-sb.si. S podano zahtevo po odjavi s seznama za obveščanje bo vaš osebni podatek izbrisan iz predmetnih zbirk podatkov. Ravno tako imate pravico vpogleda in posredovanja informacije, katere vaše osebne podatke Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica hrani v zbirki podatkov, do spremembe ali dopolnitve osebnih podatkov. V tem primeru nas kontaktirate na info@ric-sb.si ter izrazite svojo zahtevo po vpogledu. Z vašimi osebnimi podatki bomo ravnali skladno z zakonskimi določbami, strokovno in odgovorno.

»Z vpisom svojega e-naslova naslova in s klikom na gumb »Pošlji« izrecno potrjujem, da sem seznanjen(-a) z vsebino privolitve ter s pravicami do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa mojih osebnih podatkov ter s pravico do vložitve pritožbe.« Upravljavec osebnih podatkov je Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica, Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica. Za vse informacije v zvezi z vašimi osebnimi podatki se lahko obrnete na info@ric-sb.si. Vaše podatke bomo obravnavali diskretno. Več informacij glede zakonskih določil varstva osebnih podatkov najdete na spletni strani ric-sb.si.