logo Stran je v izdelavi!

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA JAVNEGA ZAVODA RAZVOJNO INFORMACIJSKI CENTER SLOVENSKA BISTRICA
 

1 OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv zavoda:
Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica
Skrajšan naziv:
RIC Slovenska Bistrica
Naslov – sedež:
Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica
Odgovorna oseba:
Tomaž Repnik, direktor
Matična številka:
1510045000
Davčna številka:
SI72326018
Datum prve objave kataloga:
29.1.2013
Datum zadnje spremembe:
20.1.2023
Katalog dostopen na spletnem naslovu:

 

2 SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

2.1 ORGANIGRAM IN PODATKI O ORGANIZACIJI ZAVODA

2.1.1 Kratek opis področja delovanja zavoda

RIC je javni zavod, ki ga je leta 2000 ustanovila Občina Slovenska Bistrica z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Razvojno-informacijski center Slovenska Bistrica (Ur.l.RS, št. 17/2000), s ciljem pospeševanja razvoja podjetništva, gospodarskega razvoja in razvoja turizma na območju Občine Slovenska Bistrica. S svojo dejavnostjo deluje tudi na območju sosednjih občin, projektno pa sodeluje z institucijami na regionalnem, državnem in mednarodnem nivoju. Svoje aktivnosti RIC usmerja v izvajanje petih sklopov dejavnosti:

  • razvoj podjetništva;
  • lokalni in regionalni razvoj;
  • razvoj turizma,
  • razvoj podeželja in
  • medijska dejavnost.

Aktivnosti po posameznih področjih so prilagojene posamezni ciljni skupini uporabnikov, in sicer:

  • mladim, potencialnim podjetnikom (študentom, zaposlenim in brezposelnim osebam) in malim ter srednjim podjetjem;
  • začetnikom in podjetjem v rasti;
  • lokalnim skupnostim, javnim institucijam in društvom;
  • lokalnemu prebivalstvu, obiskovalcem in turistom;
  • podeželskemu prebivalstvu.
RIC ima nepridobitni namen in s svojim delovanjem združuje lokalna, nacionalna, zasebna in EU sredstva. Morebitne presežke prihodkov nad odhodki uporablja za izvajanje svojega namena in razvoj dejavnosti. Kot nepridobitna organizacija ima temeljno nalogo ustvarjanja vrednosti za ciljne udeležence v lokalnem okolju, pri čemer se vrednost nanaša na ponudbo storitev in izdelkov, ki vplivajo na socialne in ekonomske vidike, ki učinkujejo na družbo kot celoto.

2.1.2 Dejavnost zavoda

Zavod je ustanovljen za opravljanje dejavnosti v javnem interesu na področju podjetništva, razvoja podeželja, turizma, informiranja, izdajanje tiska in drugih oblik javnega obveščanja ter lokalnih nekomercialnih TV-programov.

2.1.3 Organigram zavoda                                                                                         

2.2 KONTAKTNI PODATKI OSEBE, PRISTOJNE ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ

Pristojna oseba:
 
Tomaž Repnik, direktor
tel. +386 2 620 22 72
e-pošta: tomaz.repnik@ric-sb.si
 

2.3 SEZNAM GLAVNIH PREDPISOV Z DELOVNEGA PODROČJA ZAVODA

ZAKONSKI AKTI:

 
PODZAKONSKI AKTI:
 
 
INTERNI AKTI:
 
Statut Razvojno informacijskega centra Slovenska Bistrica
Poslovnik o delu sveta zavoda in strokovnega sveta
Pravilnik o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v Razvojno informacijskem centru Slovenska Bistrica
Pravilnik o javnem naročanju v Razvojno informacijskem centru Slovenska Bistrica
Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev Razvojno informacijskega centra Slovenska Bistrica
Pravilnik o prepovedi spolnega in drugega nadlegovanja ali trpinčenja na delovnem mestu
Pravilnik o zbiranju, obdelavi in zavarovanju osebnih podatkov
Pravilnik o ugotavljanju alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc pri zaposlenih Razvojno informacijskega centra Slovenska Bistrica

2.4 SEZNAM STRATEŠKIH IN PROGRAMSKIH DOKUMENTOV

 
2.5 SEZNAM JAVNIH EVIDENC, S KATERIMI ZAVOD UPRAVLJA
 
RIC Slovenska Bistrica ne upravlja javnih evidenc.
 
 
2.6 NAJPOMEMBNEJŠI VSEBINSKI SKLOPI DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA OZ. SEZNAM POSAMEZNIH DOKUMENTOV
 
Pomembni dogodki, delavnice, odločitve in novosti so objavljeni na spletnem naslovu www.ric-sb.si.
Podatki o javnih razpisih so objavljeni na spletnem naslovu www.ric-sb.si.
 
3 OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA PRI ZAVODU
 
3.1 DOSTOP PREKO SPLETA
 
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.ric-sb.si.
 
3.2 FIZIČNI DOSTOP DO KATALOGA
 
Katalog je dostopen v tajništvu Razvojno informacijskega centra Slovenska Bistrica, Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica.

 

4 STROŠKOVNIK
 
Uredba o poslovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja določa, da lahko organ za posredovanje informacij prosilcu zaračuna materialne stroške, kadar ti presegajo 20 EUR (z vključenim DDV). Uporablja se stroškovnik iz 17. člena te uredbe (dostop na povezavi).
 
 
5 MOREBITNI STROŠKOVNIK IN DRUGI POGOJI ZA PONOVNO UPORABO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
 
Stroški in cene ter drugi pogoji ponovne uporabe se določajo skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabni informacij javnega značaja.

 

6 SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
 
1. Informacije o postopkih javnih naročil
2. Informacije o izplačanih dodatkih                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Več
03.01.2024
22.12.2023
07.12.2023
05.12.2023
RIC © , Vse pravice pridržane | 8000plus d.o.o.
NE soglašam Soglašam

Soglasje za obveščanje

»Z vpisom svojega e-naslova in s klikom na gumb »Pošlji« dajem prostovoljno in izrecno privolitev, da lahko Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica moje spodaj vpisane osebne podatke zbira in obdeluje ter jih uporablja za komunikacijo z mano in me po elektronski pošti, telefonu ali pisno obvešča v zvezi z aktualnimi dogodki ter ponudbo storitev, ki jih izvaja.«

Ta privolitev je dana za čas do preklica. Svojo odločitev o privolitvi lahko kadarkoli prekličete, tako da kliknete povezavo za odjavo v nogi elektronskega sporočila, ki ga prejmete z naše strani, ali pa nas kontaktirate na info@ric-sb.si. S podano zahtevo po odjavi s seznama za obveščanje bo vaš osebni podatek izbrisan iz predmetnih zbirk podatkov. Ravno tako imate pravico vpogleda in posredovanja informacije, katere vaše osebne podatke Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica hrani v zbirki podatkov, do spremembe ali dopolnitve osebnih podatkov. V tem primeru nas kontaktirate na info@ric-sb.si ter izrazite svojo zahtevo po vpogledu. Z vašimi osebnimi podatki bomo ravnali skladno z zakonskimi določbami, strokovno in odgovorno.

»Z vpisom svojega e-naslova naslova in s klikom na gumb »Pošlji« izrecno potrjujem, da sem seznanjen(-a) z vsebino privolitve ter s pravicami do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa mojih osebnih podatkov ter s pravico do vložitve pritožbe.« Upravljavec osebnih podatkov je Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica, Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica. Za vse informacije v zvezi z vašimi osebnimi podatki se lahko obrnete na info@ric-sb.si. Vaše podatke bomo obravnavali diskretno. Več informacij glede zakonskih določil varstva osebnih podatkov najdete na spletni strani ric-sb.si.