logo Stran je v izdelavi!

Jem drugače, jem domače

LAS Dobro za nas je eden od petih partnerskih LAS, ki so uspeešno kandidirali na 2. javnem razpisu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za sodelovanje med LAS-i. LAS je tako v letu 2018 sodeloval pri izvajanju projekta, katerega poudarek je spodbujanje prehranske samooskrbe. 

VKLJUČENI PARTNERJI:

 • TOTI LAS, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor (nosilec operacije),
 • LAS Lastovica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče,
 • LAS Bogastvo podeželja, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj,
 • LAS Dobro za nas, Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica,
 • LAS Obsotelje in Kozjansko, Aškerčev trg 24, 3240 Šmarje pri Jelšah.

RAZLOG ZA IZVEDBO OPERACIJE:

Slovenija se še vedno sooča z nizko stopnjo prehranske samooskrbe in ne izkorišča svojih potencialov na področju potrošnje kmetijsko-živilskih proizvodov lokalnega izvora. Večji dostop do lokalne hrane je ključnega pomena za večjo prehransko samostojnost, ohranjanje in razvoj kmetij, nova zelena delovna mesta, varovanje okolja ter skrb za zdravje ljudi.

Z usklajenim in aktivnim sodelovanjem LAS-ov iz dveh statističnih regij na ukrepu LAS sodelovanje bomo prispevali k dvigu stopnje prehranske samooskrbe.

Operacije »Jem drugače – jem domače!« je usklajen z usmeritvami nacionalne politike na področju spodbujanja kratkih verig in lokalne samooskrbe in je skladen z Resolucijo o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 – »Zagotovimo.si hrano za jutri« ter s Programom razvoja podeželja 2014-2020. Aktivnosti operacije zasledujejo tudi cilje potrjenih Strategij lokalnega razvoja.

Kljub temu, da se zavedanje o pomenu lokalno pridelane hrane v zadnjih letih povečuje, menimo, da še vedno velik del prebivalstva kakovostni hrani iz neposredne bližine ne posveča dovolj pozornosti. Slabo sodelovanje, pomanjkanje organiziranega nastopa na trgu ter slaba prepoznavnost ponudnikov ob vedno hitrejšem tempu življenja usmerja potrošnike v velike trgovske centre, kjer je poreklo in kakovost blaga drugotnega pomena. V zadnjem času smo priča intenzivnim promocijskim kampanjam trgovskih centrov, s katerimi želijo prepričati potrošnike, da je pri njih vse domače, pri čemer je še vedno velika večina njihovega blaga tujega porekla in pogosto slabše kakovosti. Posledično se zmanjšuje obisk lokalnih tržnic, kar negativno vpliva na prodajo lokalnih ponudnikov.

Dejstvo je, da se ponudniki srečujejo z velikimi spremembami na trgu, ki pa jim velika večina ne uspe slediti. Prepričani smo, da bomo z usklajenim in celovitim sodelovanjem vključenih LAS-ov in ključnih deležnikov prispevali k izboljšanju pogojev za prodajo lokalno pridelane hrane ter posredno vplivali na dvig lokalne samooskrbe in lokalne ekonomije. Vsak evro, porabljen lokalno, multiplikativno učinkuje na izboljšanje lokalne ekonomije ter vpliva na dvig standarda lokalnega prebivalstva.

CILJI OPERACIJE SODELOVANJA:

 • Povečati osveščenost otrok in njihovih staršev glede pomena lokalno pridelane hrane;
 • Povečati usposobljenost ponudnikov za uspešnejši nastop na trgu;
 • Povečati prepoznavnost lokalnih ponudnikov in njihove ponudbe;
 • Dvig zavesti ter spreminjanje nakupovalnih navad lokalnega prebivalstva.

AKTIVNOSTI:

V okviru operacije bomo izvajali naslednje aktivnosti:

 • Aktivnost 1.1: Dogodki osveščanja v osnovnih šolah ter vključevanje njihovih staršev;
 • Aktivnost 2.1: Izvedba izobraževalnih modulov in individualnega svetovanja  - 10 lokalnih pridelovalcev z območja LAS je bilo vključenih v izobraževalna modula "Trženje/prodaja/promocija" in  "Oblikovanje zgodbe";
 • Aktivnost 3.1: Dogodki na lokalnih tržnicah ter ogledi dobrih praks;
 • Aktivnost 3.2: Izdelava e-kataloga ponudnikov;
 • Aktivnost 4.1: Promocijske aktivnosti.

Skupna vrednost pšrojekta je 74.637 €.

UČINKI IN REZULTATI: 

 • izveden je bil javni poziv lokalnim ponudnikom za sodelovanje v individualnih izobraževalnih modulih,
 • pripravljena je bila CGP projekta, skupaj s promocijskim materialom (zloženke, letaki, promocijske majice, beach flag, kolo zdravja ...), ki se je uporabljal za promocijo projekta oz. lokalne smaooskrbe nasploh,
 • za lokalne ponudnike z območja LAS (vseh 4 vključenih občin) sta bila izvedena 2 individualna izobraževalna modula - "Trženje/prodaja/promocija" in  "Oblikovanje zgodbe",
 • 10 lokalnih pridelovalcev, ki so bili vključeni v izobraževalna modula, je pridobilo individualna znanja s področja vstopa na trg, priprave prodajne ponudbe, trženja lastnih pridelkov, iskanja tržnih kanalov, spletnega marketinga, pripravljene pa so bile tudi njihove prodajne zgodbe ter je s tem še dodatno opolnomočena za uspešen nastop na trgu,
 • v osnovni šoli je bilo s strani lokalnih aktivov kmečkih žena izvdenih 14 kuharskih delavnic priprave jedi iz lokalnih sestavin,
 • 80 šestošolcev se je preko kuharskih delavnic seznanilo z lokalnimi sestavinami ter njihovim pomenom za zdravo prehrano,
 • za tretješolce osnovne šole je bil organiziran likovni natečaj na temo lokalno pridelane hrane, na katerem je sodelovalo 120 učencev,
 • o projektu ter pomenu prehranske saooskrbe nasploh je bilo obveščenih več kot 200 staršev osnovnošolcev,
 • na 5 lokalnih dogodkih (po 1 v okviru vsake LAS) je bilo ponudnikom vseh v projektu sodelujočih LAS omogočena predstavitev in prodaja svojih izdelkov,
 • na lokalnem dogodku (v LAS Dobro za nas je bila to Živinorejska razstava) je potekala promocija in predstavitev projekta širšemu občinstvu (obiskovačci dogodka),
 • ustvarjen je bil skupni Facebook profil projekta (https://www.facebook.com/pg/jemdrugacejemdomace),
 • preko spletnih straneh LAS, RIC, občin, vključenih v LAS, ter drugih medijev je bilo izvedeno obveščanje o projektu, s čimer je bila vključena tudi preostala širša javnost.

Več
28.11.2023
24.11.2023
22.11.2023
15.11.2023
RIC © , Vse pravice pridržane | 8000plus d.o.o.
NE soglašam Soglašam

Soglasje za obveščanje

»Z vpisom svojega e-naslova in s klikom na gumb »Pošlji« dajem prostovoljno in izrecno privolitev, da lahko Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica moje spodaj vpisane osebne podatke zbira in obdeluje ter jih uporablja za komunikacijo z mano in me po elektronski pošti, telefonu ali pisno obvešča v zvezi z aktualnimi dogodki ter ponudbo storitev, ki jih izvaja.«

Ta privolitev je dana za čas do preklica. Svojo odločitev o privolitvi lahko kadarkoli prekličete, tako da kliknete povezavo za odjavo v nogi elektronskega sporočila, ki ga prejmete z naše strani, ali pa nas kontaktirate na info@ric-sb.si. S podano zahtevo po odjavi s seznama za obveščanje bo vaš osebni podatek izbrisan iz predmetnih zbirk podatkov. Ravno tako imate pravico vpogleda in posredovanja informacije, katere vaše osebne podatke Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica hrani v zbirki podatkov, do spremembe ali dopolnitve osebnih podatkov. V tem primeru nas kontaktirate na info@ric-sb.si ter izrazite svojo zahtevo po vpogledu. Z vašimi osebnimi podatki bomo ravnali skladno z zakonskimi določbami, strokovno in odgovorno.

»Z vpisom svojega e-naslova naslova in s klikom na gumb »Pošlji« izrecno potrjujem, da sem seznanjen(-a) z vsebino privolitve ter s pravicami do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa mojih osebnih podatkov ter s pravico do vložitve pritožbe.« Upravljavec osebnih podatkov je Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica, Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica. Za vse informacije v zvezi z vašimi osebnimi podatki se lahko obrnete na info@ric-sb.si. Vaše podatke bomo obravnavali diskretno. Več informacij glede zakonskih določil varstva osebnih podatkov najdete na spletni strani ric-sb.si.