logo

Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2016-PF 2016

Slovenski regionalni razvojni sklad

Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2016-PF 2016

Javni razpis je odprt do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 15.11.2016.

Predmet razpisa je dodeljevanje posojil za predfinanciranje projektov upravičencev, ki so bili uspešni na razpisih za evropska sredstva in so prejeli pozitivno odločitev in že imajo podpisano pogodbo o sofinanciranju.

Skupna višina nepovratnih sredstev znaša 2.000.000,00 EUR.

Namen razpisa je je spodbujanje projektov sofinanciranih z evropskimi sredstvi iz programskih obdobij 2007-2013 in 2014-2020.

Cilj razpisa je zagotoviti sredstva za izvedbo projektov sofinanciranih z evropskimi sredstvi in posledično temu spodbujanje enakomernega regionalnega razvoja podeželja, ohranjanje enakomernejše poseljenosti, skladnejše razvitosti ter večje zaposljivosti v regijah Republike Slovenije.

Vlagatelj mora biti registriran, oz. mora imeti vsa ustrezna dovoljenja za izvedbo projekta ter dejavnosti, ki je predmet projekta (odvisno od narave del).

Vlagatelji in upravičenci do ugodnega posojila so:

1. pravne osebe, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je država in/ali občina in/ali samoupravna narodna skupnost, kot so:

 • raziskovalne in razvojne ustanove,
 • ustanove za izobraževanje in usposabljanje,
 • ustanove zdravstvenega varstva,
 • ustanove za varstvo naravne in kulturne dediščine,
 • lokalne in regionalne razvojne agencije,
 • lokalne akcijske skupine, itd.

2. nevladne organizacije, kot so:

 • združenja,
 • fundacije,
 • zbornice (gospodarske, kmetijske, obrtne, industrijske,…),
 • društva, itd.,

3. grozdi, ki so registrirani kot neprofitne pravne osebe,

4. pravne osebe zasebnega in javnega prava, ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja, kot so:

 • socialna podjetja,
 • lokalne in regionalne razvojne agencije, registrirane kot:
  • podjetja,
  • lokalne turistične organizacije,
  • organizacije za usposabljanje, itd.,

5. javne ustanove za gospodarski razvoj, javna podjetja ter druge pravne osebe, kjer imajo država, občina ali samoupravna narodna skupnost delež v lastništvu vlagatelja,

6. samoupravne narodne skupnosti

 

Podlaga za dodelitev posojila upravičencu je dokument (sklep, odločba oz. drugi pisni dokument) o odobrenih evropskih sredstvih in sklenjena pogodba za ta odobrena sredstva.

FINANČNI POGOJI:

 1. Vlagatelj za projekt lahko s strani Sklada po tem razpisu pridobi posojilo v skupni višini do 80% pogodbene vrednosti odobrenih evropskih sredstev vlagatelju, vendar največ 100.000,00 EUR.
 2. Zaprošeno posojilo mora biti v višini najmanj 5.000,00 EUR.
 3. Upravičenec mora zagotoviti razliko med dodeljenim posojilom in dejansko pogodbeno vrednostjo projekta

 

Vsi ostali pogoji, način prijave na razpis in merila za ocenjevanje so dostopni na povezavi:

 

http://www.podjetniski-portal.si/e-publikacije/43801-Javni-razpis-za-pred-financiranje-projektov-z-odobrenimi-evropskimi-sredstvi-za-leto-2016---PF-2016/

Več
22.05.2020
20.03.2020
17.03.2020
04.03.2020
RIC © , Vse pravice pridržane | 8000plus d.o.o.
NE soglašam Soglašam

Soglasje za obveščanje

»Z vpisom svojega e-naslova in s klikom na gumb »Pošlji« dajem prostovoljno in izrecno privolitev, da lahko Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica moje spodaj vpisane osebne podatke zbira in obdeluje ter jih uporablja za komunikacijo z mano in me po elektronski pošti, telefonu ali pisno obvešča v zvezi z aktualnimi dogodki ter ponudbo storitev, ki jih izvaja.«

Ta privolitev je dana za čas do preklica. Svojo odločitev o privolitvi lahko kadarkoli prekličete, tako da kliknete povezavo za odjavo v nogi elektronskega sporočila, ki ga prejmete z naše strani, ali pa nas kontaktirate na info@ric-sb.si. S podano zahtevo po odjavi s seznama za obveščanje bo vaš osebni podatek izbrisan iz predmetnih zbirk podatkov. Ravno tako imate pravico vpogleda in posredovanja informacije, katere vaše osebne podatke Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica hrani v zbirki podatkov, do spremembe ali dopolnitve osebnih podatkov. V tem primeru nas kontaktirate na info@ric-sb.si ter izrazite svojo zahtevo po vpogledu. Z vašimi osebnimi podatki bomo ravnali skladno z zakonskimi določbami, strokovno in odgovorno.

»Z vpisom svojega e-naslova naslova in s klikom na gumb »Pošlji« izrecno potrjujem, da sem seznanjen(-a) z vsebino privolitve ter s pravicami do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa mojih osebnih podatkov ter s pravico do vložitve pritožbe.« Upravljavec osebnih podatkov je Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica, Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica. Za vse informacije v zvezi z vašimi osebnimi podatki se lahko obrnete na info@ric-sb.si. Vaše podatke bomo obravnavali diskretno. Več informacij glede zakonskih določil varstva osebnih podatkov najdete na spletni strani ric-sb.si.