logo

Javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020

MKGP je objavilo javni razpis za naložbe v gradnjo, rekonstrukcijo in pripravo gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov, poškodovanih v žledu

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 

1.Javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020

 

Predmet razpisa:

 • podpora za naložbe v gradnjo, rekonstrukcijo in pripravo gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov, poškodovanih zaradi naravne nesreče žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014

 

Upravičenec:

 • lastnik gozda, v katerem se izvede ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov zaradi žledoloma,
 • lastnik gozda, ki ima za ureditev gozdne vlake pridobljeno soglasje lastnikov zemljišč, na katerih se izvede ureditev gozdne vlake, potrebne za izvedbo sanacije gozdov zaradi žledoloma,
 • agrarna skupnost v skladu z Zakonom o agrarnih skupnostih, če se izvede ureditev gozdnih vlak, potrebnih za sanacijo gozdov zaradi žledoloma, na zemljiščih, ki so v solastnini oziroma skupni lastnini članov agrarne skupnosti

 

Upravičeni stroški:

 • stroški gradnje, rekonstrukcije ali priprave gozdne vlake in pripadajoče opreme

 

Finančne določbe:

 • Stopnja javne podpore za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020, je 50 odstotkov upravičenih stroškov,
 • Najmanjši znesek javne podpore v okviru tega javnega razpisa je 500 eurov,
 • Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014-2020 iz naslova operacije Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020, pridobi največ 500.000 eurov javne podpore.

 

Vloge prispele na javni razpis se ocenjujejo na podlagi naslednjih meril za izbor:

 • Dolžina ureditev gozdnih vlak, s katerimi se upravičenec prijavlja,
 • Stopnja poudarjenosti funkcij gozda, Potencialna nevarnost.

 

Vloga in postopek za dodelitev sredstev:

 • Vlagatelj se pred elektronsko vložitvijo vloge prijavi pri ARSKTRP
 • Pred vložitvijo vloge mora biti projekt zaključen in vsi računi plačani
 • Računi in druga dokazila se morajo glasiti na upravičenca

 

Javni razpis:

 • MKGP na svoji spletni strani objavi javni razpis s prilogami ter vzorec prijavnega obrazca s prilogami
 • Upravičenci lahko vloge vlagajo od 23.5.2016, ki je prvi delovni dan po izteku 21 dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do zaprtja javnega razpisa
 • Zaprtje javnega razpisa MKGP objavi na spletni strani MKGP in spletni strani programa razvoja podeželja
 • Postopke za dodelitev in izplačila sredstev izvede ARSKTRP
 • Upravičenec lahko na ta javni razpis vloži le eno vlogo

 

 

Povezava do javnega razpisa:

http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/Javni_razpisi/2016/8_4_ureditev_gozdnih_vlak/JR_8_4_P.pdf

Več
22.05.2020
20.03.2020
17.03.2020
04.03.2020
RIC © , Vse pravice pridržane | 8000plus d.o.o.
NE soglašam Soglašam

Soglasje za obveščanje

»Z vpisom svojega e-naslova in s klikom na gumb »Pošlji« dajem prostovoljno in izrecno privolitev, da lahko Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica moje spodaj vpisane osebne podatke zbira in obdeluje ter jih uporablja za komunikacijo z mano in me po elektronski pošti, telefonu ali pisno obvešča v zvezi z aktualnimi dogodki ter ponudbo storitev, ki jih izvaja.«

Ta privolitev je dana za čas do preklica. Svojo odločitev o privolitvi lahko kadarkoli prekličete, tako da kliknete povezavo za odjavo v nogi elektronskega sporočila, ki ga prejmete z naše strani, ali pa nas kontaktirate na info@ric-sb.si. S podano zahtevo po odjavi s seznama za obveščanje bo vaš osebni podatek izbrisan iz predmetnih zbirk podatkov. Ravno tako imate pravico vpogleda in posredovanja informacije, katere vaše osebne podatke Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica hrani v zbirki podatkov, do spremembe ali dopolnitve osebnih podatkov. V tem primeru nas kontaktirate na info@ric-sb.si ter izrazite svojo zahtevo po vpogledu. Z vašimi osebnimi podatki bomo ravnali skladno z zakonskimi določbami, strokovno in odgovorno.

»Z vpisom svojega e-naslova naslova in s klikom na gumb »Pošlji« izrecno potrjujem, da sem seznanjen(-a) z vsebino privolitve ter s pravicami do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa mojih osebnih podatkov ter s pravico do vložitve pritožbe.« Upravljavec osebnih podatkov je Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica, Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica. Za vse informacije v zvezi z vašimi osebnimi podatki se lahko obrnete na info@ric-sb.si. Vaše podatke bomo obravnavali diskretno. Več informacij glede zakonskih določil varstva osebnih podatkov najdete na spletni strani ric-sb.si.