logo

Javni razpis za izbor operacij Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) na prioritetnih področjih pametne specializacije

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je izbor in sofinanciranje delovanja SRIP, katerih cilj je preko okrepljenega sodelovanja spodbuditi povečana skupna vlaganja podjetij v razvojne projekte na področjih RRI, razvoj človeških virov, vzpostavljanje novih verig vrednosti v Sloveniji in povečan obseg skupnih nastopov na tujih trgih.

Namen javnega razpisa je okrepiti raziskovalno-razvojno-inovacijsko (RRI) sodelovanje sicer neodvisnih deležnikov (gospodarstva, raziskovalnih organizacij ter drugih relevantnih razvojnih deležnikov), ki delujejo na posameznem področju uporabe S4, z namenom sistematičnega povezovanja v mednarodne verige vrednosti in zagotovitvijo celovitega podpornega okolja v Sloveniji. Preko povezovanja relevantnih deležnikov iz obeh kohezijskih regij, se bo poleg doseganja kritične mase za razvojni preboj na ta način prispevalo tudi h krepitvi skladnejšega regionalnega razvoja.

Na področju razvoja kadrov se ta razpis dopolnjuje z javnim razpisom za vzpostavitev in delovanje kompetenčnih centrov za razvoj kadrov, ki sta drug drugemu komplementarna z vidika doseganja ciljev S4, na področju internacionalizacije pa z javnim razpisom za spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih, ki bo objavljen naknadno.

Javni interes pri vzpostavljanju SRIPov je v zagotovitvi inovacijskega eko-sistema na ravni prednostnih področij uporabe S4, ki ne bo le zagotavljal celovito podporno okolje, ampak ki bo preko podpore povezovanju relevantnih deležnikov, še posebej pa srednjih in manjših podjetij, prispeval k delitvi tveganj, doseganju kritične mase naložbenega potenciala ter kompetenc in kapacitet, prispeval k izkoriščanju eksternalij ter zmanjševanju transakcijskih stroškov pri bolj usklajenem nastopu deležnikov, ki, skupaj, prispevajo k vzpostavljanju trajnih poslovnih odnosov, ki temeljijo na dobri poslovni praksi in zaupanju. Pri vzpostavljanju SRIPov se bo izhajalo iz obstoječega stanja institucionalnega podpornega okolja, kjer bodo na nekaterih področjih v tej smeri narejeni prvi koraki, medtem ko bo šlo na področjih, kjer sodelovanje že obstaja, le za njegovo poglobitev.

Cilj javnega razpisa je tako vzpostaviti SRIP na vseh prednostnih področjih uporabe veljavne S4.

Sedaj veljavna S4, ki velja za celotno obdobje izvajanja tega javnega razpisa in izbranih SRIP, opredeljuje sledeča prednostna področja uporabe:

  • Pametna mesta in skupnosti
  • Pametne zgradbe in dom z lesno verigo
  • Mreže za prehod v krožno gospodarstvo
  • Trajnostna pridelava hrane
  • Trajnostni turizem
  • Tovarne prihodnosti
  • Zdravje - medicina
  • Mobilnost
  • Razvoj materialov kot končnih produktov

Natančna opredelitev sedaj veljavnih prednostnih področij uporabe je predstavljena v S4.

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Rok za prijavo je 15. 11. 2016, do 15:30 ure.

Vrednost razpisa: Višina nepovratnih sredstev znaša skupaj 10.490.783,75 EUR.
Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so na voljo po e-naslovu: srip.mgrt@gov.si. Odgovore na pogosta vprašanja bo ministrstvo objavilo na omenjenih spletnih straneh. Ministrstvo bo po potrebi organiziralo informativne dneve. Datumi informativnih dni in druge informacije bodo objavljene na spletnih straneh ministrstva.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani ministrstva. Interesenti lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo brezplačno. Kot sestavni del Razpisne dokumentacije veljajo tudi objavljeni odgovori na vprašanja. Ministrstvo lahko v primeru spremenjenih okoliščin objavi spremembo javnega razpisa. Sprememba javnega razpisa se lahko nanaša tudi na povečanje razpisanih sredstev ali spremembo rokov za odpiranje vlog na javni razpis.

Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Več
22.05.2020
20.03.2020
17.03.2020
04.03.2020
RIC © , Vse pravice pridržane | 8000plus d.o.o.
NE soglašam Soglašam

Soglasje za obveščanje

»Z vpisom svojega e-naslova in s klikom na gumb »Pošlji« dajem prostovoljno in izrecno privolitev, da lahko Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica moje spodaj vpisane osebne podatke zbira in obdeluje ter jih uporablja za komunikacijo z mano in me po elektronski pošti, telefonu ali pisno obvešča v zvezi z aktualnimi dogodki ter ponudbo storitev, ki jih izvaja.«

Ta privolitev je dana za čas do preklica. Svojo odločitev o privolitvi lahko kadarkoli prekličete, tako da kliknete povezavo za odjavo v nogi elektronskega sporočila, ki ga prejmete z naše strani, ali pa nas kontaktirate na info@ric-sb.si. S podano zahtevo po odjavi s seznama za obveščanje bo vaš osebni podatek izbrisan iz predmetnih zbirk podatkov. Ravno tako imate pravico vpogleda in posredovanja informacije, katere vaše osebne podatke Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica hrani v zbirki podatkov, do spremembe ali dopolnitve osebnih podatkov. V tem primeru nas kontaktirate na info@ric-sb.si ter izrazite svojo zahtevo po vpogledu. Z vašimi osebnimi podatki bomo ravnali skladno z zakonskimi določbami, strokovno in odgovorno.

»Z vpisom svojega e-naslova naslova in s klikom na gumb »Pošlji« izrecno potrjujem, da sem seznanjen(-a) z vsebino privolitve ter s pravicami do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa mojih osebnih podatkov ter s pravico do vložitve pritožbe.« Upravljavec osebnih podatkov je Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica, Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica. Za vse informacije v zvezi z vašimi osebnimi podatki se lahko obrnete na info@ric-sb.si. Vaše podatke bomo obravnavali diskretno. Več informacij glede zakonskih določil varstva osebnih podatkov najdete na spletni strani ric-sb.si.