logo Stran je v izdelavi!

Javni poziv - izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS DOBRO ZA NAS občin Makole, Poljčane, Rače – Fram in Slovenska Bistrica v letu 2020

 

Sofinancirano iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Datum objave: sobota, 1. 8. 2020

Rok za oddajo vlog: petek, 30. 10. 2020 (do 12. ure – v primeru osebne dostave v pisarno Vodilnega partnerja LAS)

Namen javnega poziva: Izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju občin Makole, Poljčane, Rače – Fram in Slovenska Bistrica v letu 2020 in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Predmet sofinanciranja: Operacije, ki zasledujejo cilje EKSRP ter prispevajo k ciljem in ukrepom Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Dobro za nas

Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje operacij, izbranih na podlagi javnega poziva, znaša 219.913,60 EUR. Delež sofinanciranja operacij znaša 85 % upravičenih stroškov.

Upravičeno območje

Operacija se lahko izvede na območju občin: Makole, Poljčane, Rače – Fram in Slovenska Bistrica.

Upravičenci do podpore so fizične in pravne osebe.

Informacije o javnem pozivu: Po elektronski pošti na las@ric-sb.si, po telefonu: 02 620 22 70 ali 02 620 22 73, vsak delovnik med 9. in 13. uro.

Dokumenti:

Javni poziv LAS Dobro za nas 2020 – EKSRP

Razpisna dokumentacija LAS 2020 – EKSRP

Obrazec za prijavo operacije 2020 – EKSRP

Priloga 1: Javni_poziv_Priloga_1_Finančni_načrt-stroškovnik-2020

Priloga 2: Pogodba_o_sodelovanju_EKSRP_vzorec_2020

POMEMBNO: V skladu z 9. točko Razpisne dokumentacije ter seznamom obveznih prilog, ki izhajajo iz predpisov Evropske unije ali nacionalne zakonodaje glede na tip operacije (npr. dovoljenja, soglasja) prilagamo, s strani ARSKTRP zahtevani dokument “Dokazilo o lastništvu nepremičnin (objektov, zemljišč)”, iz katerega je razvidno, da mora upravičenec / pravna oseba javnega prava, ki ni lastnik nepremičnin, ob oddaji vloge obvezno priložiti še:

  • kopijo overjene pogodbe o najemu, zakupu, služnosti ali stavbni pravici za obdobje najmanj pet let po zaključku naložbe,
  • kopija overjenega soglasja lastnika(-ov) ali solastnika(-ov), da naložba ni v nasprotju s pogodbo in
  • izjavo, da nepremičnine, na katerih se izvaja naložba, niso predmet  sklepa o izvršbi na nepremičnino.

Katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti 

Seznam kmetijske in gozdarske mehanizacije in katalog

Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD (za sklad EKSRP)

Drugi dokumenti:

Časovnice z izračunom urne postavke za stroške dela

Več
22.09.2023
15.09.2023
07.09.2023
31.08.2023
RIC © , Vse pravice pridržane | 8000plus d.o.o.
NE soglašam Soglašam

Soglasje za obveščanje

»Z vpisom svojega e-naslova in s klikom na gumb »Pošlji« dajem prostovoljno in izrecno privolitev, da lahko Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica moje spodaj vpisane osebne podatke zbira in obdeluje ter jih uporablja za komunikacijo z mano in me po elektronski pošti, telefonu ali pisno obvešča v zvezi z aktualnimi dogodki ter ponudbo storitev, ki jih izvaja.«

Ta privolitev je dana za čas do preklica. Svojo odločitev o privolitvi lahko kadarkoli prekličete, tako da kliknete povezavo za odjavo v nogi elektronskega sporočila, ki ga prejmete z naše strani, ali pa nas kontaktirate na info@ric-sb.si. S podano zahtevo po odjavi s seznama za obveščanje bo vaš osebni podatek izbrisan iz predmetnih zbirk podatkov. Ravno tako imate pravico vpogleda in posredovanja informacije, katere vaše osebne podatke Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica hrani v zbirki podatkov, do spremembe ali dopolnitve osebnih podatkov. V tem primeru nas kontaktirate na info@ric-sb.si ter izrazite svojo zahtevo po vpogledu. Z vašimi osebnimi podatki bomo ravnali skladno z zakonskimi določbami, strokovno in odgovorno.

»Z vpisom svojega e-naslova naslova in s klikom na gumb »Pošlji« izrecno potrjujem, da sem seznanjen(-a) z vsebino privolitve ter s pravicami do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa mojih osebnih podatkov ter s pravico do vložitve pritožbe.« Upravljavec osebnih podatkov je Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica, Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica. Za vse informacije v zvezi z vašimi osebnimi podatki se lahko obrnete na info@ric-sb.si. Vaše podatke bomo obravnavali diskretno. Več informacij glede zakonskih določil varstva osebnih podatkov najdete na spletni strani ric-sb.si.