logo Stran je v izdelavi!

Javni poziv »Varovanje inovacijskega potenciala«

 

SPIRIT Slovenija je objavil Javni poziv »Varovanje inovacijskega potenciala«

 
Predmet javnega poziva je zagotavljanje obratnega kapitala - dodelitev spodbud za sofinanciranje upravičenih stroškov dela raziskovalca, ki ga bo prijavitelj navedel v vlogi na ta javni poziv, na raziskovalno razvojni in inovacijski dejavnosti prijavitelja v obdobju upravičenosti stroškov, ki ga določa 9. točka javnega poziva. Raziskovalec bo moral biti zaposlen za polni delovni čas in biti 100 % angažiran na raziskovalno razvojnem delu za razvoj novih ali znatno izboljšanih proizvodov, storitev in/ali procesov prijavitelja. Raziskovalno razvojna in inovacijska dejavnost prijavitelja se uvršča v vsaj eno od prednostnih področij uporabe veljavne Slovenske strategije pametne specializacije – S4 in prispeva tudi k digitalnemu ali zelenemu gospodarstvu.
 
Raziskovalci so strokovnjaki, ki se ukvarjajo s snovanjem ali ustvarjanjem novega znanja. Opravljajo raziskave in izboljšujejo ali razvijajo koncepte, teorije, modele, tehnike instrumentacije, programje ali operativne metode.
 
Sedaj veljavna S4, ki velja za celotno obdobje izvajanja tega javnega poziva, opredeljuje sledeča prednostna področja:
 
  1. Pametna mesta in skupnosti
  2. Pametne zgradbe in dom z lesno verigo
  3. Mreže za prehod v krožno gospodarst
  4. Trajnostna pridelava hrane
  5. Trajnostni turizem
  6. Tovarne prihodnosti
  7. Zdravje – medicina
  8. Mobilnost
  9. Razvoj materialov kot končnih produktov
 
Natančna opredelitev sedaj veljavnih področij uporabe je predstavljena v S4, ki je dosegljiva na spletnem naslovu: https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/izvajanje-slovenske-strategijepametne-specializacije/.
 
Prijavitelji:
Na javni poziv lahko kandidirajo mikro, male, srednje in velike pravne in fizične osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe (d.n.o., k.d., d.o.o., d.d., k.d.d., SE), samostojni podjetniki posamezniki (s.p.) ali zadruge (z.o.o., z.b.o.).
 
Možno je pridobiti sofinanciranje več projektov, vendar pa je potrebno za vsak projekt oddati svojo vlogo. Število odobrenih projektov na prijavitelja je omejeno in je odvisno od števila zaposlenih na dan 30. 06. 2021. Najvišja višina subvencije na projekt je 9.991,90 EUR.
 
Namen javnega poziva je varovanje inovacijskega potenciala podjetij, ki je ogrožen zaradi krize v
gospodarstvu, ki jo je povzročila pandemija COVID-19.
 
Cilj javnega poziva je ohranjanje raziskovalno-razvojne in inovacijske dejavnosti v podjetjih, ki prispeva tudi k digitalnemu in zelenemu gospodarstvu.
 
Rok za oddajo vlog in način oddaje vlog
2. rok: od 09. 05. 2022, 10:00  do  31. 05. 2022, 13:00 (CET)
 
Vloga mora biti pripravljena in oddana preko spletne aplikacije javnega poziva v času odprtja posameznega roka. Vlogo mora elektronsko podpisati izključno zakoniti zastopnik prijavitelja s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Potencialne prijavitelje zato opozarjamo, da pred podpisom vloge preverijo ali imajo zakoniti zastopnik/i veljavno kvalificirano digitalno potrdilo. 
 
Spletna aplikacija javnega poziva je dostopna vsakemu registriranemu uporabniku spletnega portala agencije (Moj SPIRIT), ki ima na portalu urejene pravice za pripravo in oddajo vloge za izbrano podjetje.
 
Okvirna višina razpisanih sredstev
2. rok: 3.500.000,00 EUR
 
 
 
Vir in dodatne informacije: https://www.spiritslovenia.si/razpis/376
 
 
 
 
Slovenska Bistrica, 22.11.2021                                               
 
Tomaž Pristovnik, SPOT svetovanje Podravje
 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

 

Več
28.11.2023
24.11.2023
22.11.2023
15.11.2023
RIC © , Vse pravice pridržane | 8000plus d.o.o.
NE soglašam Soglašam

Soglasje za obveščanje

»Z vpisom svojega e-naslova in s klikom na gumb »Pošlji« dajem prostovoljno in izrecno privolitev, da lahko Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica moje spodaj vpisane osebne podatke zbira in obdeluje ter jih uporablja za komunikacijo z mano in me po elektronski pošti, telefonu ali pisno obvešča v zvezi z aktualnimi dogodki ter ponudbo storitev, ki jih izvaja.«

Ta privolitev je dana za čas do preklica. Svojo odločitev o privolitvi lahko kadarkoli prekličete, tako da kliknete povezavo za odjavo v nogi elektronskega sporočila, ki ga prejmete z naše strani, ali pa nas kontaktirate na info@ric-sb.si. S podano zahtevo po odjavi s seznama za obveščanje bo vaš osebni podatek izbrisan iz predmetnih zbirk podatkov. Ravno tako imate pravico vpogleda in posredovanja informacije, katere vaše osebne podatke Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica hrani v zbirki podatkov, do spremembe ali dopolnitve osebnih podatkov. V tem primeru nas kontaktirate na info@ric-sb.si ter izrazite svojo zahtevo po vpogledu. Z vašimi osebnimi podatki bomo ravnali skladno z zakonskimi določbami, strokovno in odgovorno.

»Z vpisom svojega e-naslova naslova in s klikom na gumb »Pošlji« izrecno potrjujem, da sem seznanjen(-a) z vsebino privolitve ter s pravicami do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa mojih osebnih podatkov ter s pravico do vložitve pritožbe.« Upravljavec osebnih podatkov je Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica, Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica. Za vse informacije v zvezi z vašimi osebnimi podatki se lahko obrnete na info@ric-sb.si. Vaše podatke bomo obravnavali diskretno. Več informacij glede zakonskih določil varstva osebnih podatkov najdete na spletni strani ric-sb.si.