Preskoči na vsebino
RIC Slovenska Bistrica
Dostopnost Navigacija
 

Potrjena je bila Strategija lokalnega razvoja do leta 2027 lokalne akcijske skupine Med Pohorjem in Bočem

Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano je potrdilo Strategijo lokalnega razvoja za novo programsko obdobje 2021-2027 lokalne akijske skupine LAS Med Pohorjem in Bočem.

LAS Med Pohorjem in Bočem deluje na območju občin Makole, Poljčane in Slovenska Bistrica in je eden od 37 LAS-ov, ki delujejo v Sloveniji in eden izmed skoraj 3.000 LAS-ov v Evropski uniji. Potrditev strategije lokalnega razvoja pomeni, da je s tem omogočen dostop do finančnih virov sredstev CLLD/LEADER skladno z Uredbo, ki bodo na osnovi javnih pozivov uporabljena za sofinanciranje razvojnih projektov na območju LAS Med Pohorjem in Bočem.

V novem programskem obdobju bo za sofinanciranje projektov na voljo 1.853.891,56 EUR, od tega 851.316,53 EUR iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in 1.002.575,03 EUR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Logotip lokalne akcijske skupine LAS Med Pohorjem in Bočem s povezavo na spletno stran

Nazaj na seznam
 Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo LogoBREZPLAČNO ENERGETSKO SVETOVANJE Logo