Preskoči na vsebino
RIC Slovenska Bistrica
Dostopnost Navigacija
 

Računalniška pismenost za odrasle

Logotip Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Naziv projekta:

RAČUNALNIŠKA PISMENOST ZA ODRASLE

Namen projekta: Digitalna pismenost je temeljna  kompetenca za vsakega opolnomočenega posameznika še posebej tistega, ki želi delati v turizmu ali kmetijstvu samostojno in se pri tem povezovati z drugimi. Spada med temeljne pismenosti odraslega, nujno pa je potrebna za podjetnike, kmete, ponudnike turističnih storitev, vse aktivne državljane LAS-a.

Ljudska univerza Slovenka Bistrica je organizirala in izpeljala javno veljavni program  RAČUNALNIŠKE PISMENOST ZA ODRASLE – RPO, ki se konča z javno veljavno listino. Po oglasni promociji vodilnega partnerja in po dodatni promociji na spletni in FB strani ter s pomočjo vabil, se je prijavilo dovolj kandidatov za izvedbo skupine. Program je bil izveden na skupno 15-ih srečanjih po 4 pedagoške ure, kar skupno nanese 60 ur. Srečanja so potekala ob ponedeljkih in petkih. V skupini je bilo skupno 12 udeležencev, od tega 11 žensk in 1 moški. 9 udeležencev je bilo starejših od 50 let. Po koncu tečaja je udeležencem dodatno na razpolago še vedno brezplačno samostojno učenje z mentorjem v Središču za samostojno učenje v okviru naše dejavnosti.

Cilj projekta: Usposobiti udeležence za samostojno digitalno poslovanje tako doma kot tudi na njihovih poslovnih področjih.

Prijavitelj: LAS Dobro za nas

Partner: Ljudska univerza Slovenska Bistrica

Višina upravičenih CLLD sredstev:  4.000,00 EUR

Povezava do spletne strani Evropske komisije, namenjene Evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja 

Povezava na spletno stran PRP 2014–2020 

 Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo LogoBREZPLAČNO ENERGETSKO SVETOVANJE Logo