logo Stran je v izdelavi!

Aktualne informacije za gostince - Nov tobačni zakon

Nov tobačni zakon

V novem Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (Uradni list RS 9/2017 z dne 24. 2. 2017), je upoštevanih veliko pripomb zbornice, ki je nekaterim predlaganim spremembam ostro nasprotovala. Tako med drugim ne bo visokih stroškov zaradi licenc za prodajo tobačnih izdelkov, ki bi obrtnike in podjetnike dodatno obremenili za najmanj 200 evrov na leto na prodajno mesto.

Novi zakon uvaja dovoljenja za prodajo tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov za obdobje 5 let, ki jih bo izdajalo pristojno ministrstvo, za izdajo dovoljenja se bodo zaračunali le stroški postopka in upravne takse. Informacijski sistem za izdajo dovoljenj naj bi se vzpostavil do novembra 2017. Podrobnosti glede obrazca in vloge naj bi minister določil do septembra 2017. Takrat bodo znane podrobnosti, kako zaprositi za izdajo dovoljenja in vas bomo o tem obvestili.

Na zahtevo OZS so iz predloga zakona črtali stavek, ki je definiral zaprti prostor, in sicer so črtali stavek »Za odprti del se šteje le popolnoma odprta površina.« Zakon dopolnjuje definicije za pojme zaprt prostor, streha, stena, dodane so tudi obrazložitve, ki so bile dodane z namenom boljšega razumevanja zakona in, kar je najbolj pomembno, da se zadev v povezavi s terasami in vrtovi ne zaostruje.

Pomembno je, da nekatera določila novega zakona začnejo veljati že 11.3.2017: 

 • Od 11. marca že velja prepoved posrednega oglaševanja tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov s tobačnimi znamkami, logotipi in podobnimi barvami, zato morajo gostinci in trgovci že takoj umakniti vse pepelnik, vžigalice, vžigalnike in podobne izdelke z logotipi in tobačnimi znamkami!
 • Prepoved kajenja v zaprtih javnih in delovnih prostorih se po novem zakonu nanaša tudi na povezane izdelke: elektronske cigarete in elektronske cigarete brez nikotina, zeliščne izdelke za kajenje in nove tobačne izdelke.
 • Pripomb glede kadilnic niso upoštevali v celoti. Vsem, ki imajo kadilnice, priporočamo, da do 11. marca na vidnem mestu obesijo obvestilo, da je v kadilnico prepovedano vnašanje hrane in pijače, kar na novo določa zakon (do sedaj je bilo prepovedano uživanje hrane in pijače).
 • Uvedene so kazni za goste, ki vnašajo pijačo in hrano v kadilnice (125 evrov).
 • Dodatno je od 11.3. prepovedano kajenje oziroma uporaba tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov, razen tobaka za žvečenje in tobaka za njuhanje, tudi v vseh vozilih v navzočnosti oseb, mlajših od 18 let (globa je 250€).
 • Kazni po novem dvakrat višje! Sekcija je že na odbor za zdravje posredovala amandmaje in ostro nasprotovala predvidenim novim visokim kaznim, ki so po novem tudi za 100 odstotkov višje in nadzoru z mladoletnimi osebami. Žal jih poslanci niso upoštevali.

Prehodna obdobja pomembna za tiste, ki prodajajo tobačne izdelke:

 • V 3 mesecih je potrebno odstraniti oglaševanje tobaka in tobačnih izdelkov na notranjih in zunanjih izveskih, ki so bili dovoljeni v skladu z 11. členom starega tobačnega zakona.
 • 12 mesecih morajo prodajalci tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov preurediti prodajna mesta na način, da izdelke shranjujejo tako, da niso niti vidni niti dostopni

Problematika nadzora inšpektorjev UVHVVR in FURS pri gostincih

Sekcija za gostinstvo in turizem že dalj časa opozarja na problematiko nadzora inšpektorjev finančne uprave in inšpektorjev Uprave za varno hrano in veterino in varstvo rastlin. Predstavniki sekcije in vodstva OZS so se udeležili sestanka na FURS pri gospe generalni direktorici Jani Ahčin, kjer smo izpostavili:

 • problematiko preobširnega vodenja evidenc in nadzora pri gostincih, kljub uvedbi davčnih blagajn,
 • problem izjem društev pri izdajanju računov in posledično neuporabe davčnih blagajn pri opravljanju gostinske dejavnosti, z določenimi omejitvami ter zahtevali popravek zakonodaje,
 • problematiko napitnin in sistematičnega nadzora avtomatov za prodajo izdelkov in pijač
 • uporabo znižane stopnje DDV.
 • problem motenja delovnega procesa pri nadzoru ter poiskali rešitve za zmanjšanje administrativnih ovir.

S strani članov nismo prejeli konkretnih odločb iz nadzora FURS, ki bi nam bili v pomoč pri nadaljnjem delu in reševanju problematike, zato člane še vedno prosimo, da nam pošljejo konkretne odločbe iz nadzora.

Dogovorili smo se, da sekcija ponovno pošlje že posredovane pobude za spremembo zakonodaje na Ministrstvo za finance predvsem glede vodenja preobširnih evidenc glede zalog. Člani UO sekcije so se zato odločili, da se ne nadaljujejo aktivnosti glede pripravljenih osnutkov internih aktov za vodenje zalog, ampak se kot rečeno zahteva sprememba zakonodaje, ki bi trajno rešila ta problem. Predstavniki sekcije so poudarili, da je štetje steklenic in usklajevanje teh evidenc neživljenjsko, da je v današnjem času več lahko sto različnih artiklov, vse več naročilnic.

Sekcija ponovno zahteva tudi spremembo zakonodaje glede društev, ki so po novem izjeme pri izdaji računov tudi za opravljanje gostinske dejavnosti in posledično na prireditvah, veselicah ne potrebujejo davčne blagajne, saj predstavljajo nesprejemljivo nelojalno konkurenco. Mnenje sekcije je, da je brez izdaje računa in brez uporabe davčnih blagajn zelo težko ugotoviti dejanski promet. Sekcija zahteva, da morajo vsi poslovni subjekti, ki opravljajo gostinsko dejavnost, le-to opravljati po enakih merilih in zahtevah.

Predstavniki sekcije so opozorili, da je potrebno sistematično rešiti problem napitnin, ki nikakor ne morejo biti obdavčljiv prihodek poslovnega subjekta sli fizične osebe, prejemnika napitnine. Tudi zato, ker so na primer vsi ostali prostovoljni prispevki na primer v cerkvi dovoljeni in neobdavčeni.

Več informacij je članom OZS na voljo na spletnih straneh sekcije za gostinstvo in turizem.

Več
22.09.2023
15.09.2023
07.09.2023
31.08.2023
RIC © , Vse pravice pridržane | 8000plus d.o.o.
NE soglašam Soglašam

Soglasje za obveščanje

»Z vpisom svojega e-naslova in s klikom na gumb »Pošlji« dajem prostovoljno in izrecno privolitev, da lahko Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica moje spodaj vpisane osebne podatke zbira in obdeluje ter jih uporablja za komunikacijo z mano in me po elektronski pošti, telefonu ali pisno obvešča v zvezi z aktualnimi dogodki ter ponudbo storitev, ki jih izvaja.«

Ta privolitev je dana za čas do preklica. Svojo odločitev o privolitvi lahko kadarkoli prekličete, tako da kliknete povezavo za odjavo v nogi elektronskega sporočila, ki ga prejmete z naše strani, ali pa nas kontaktirate na info@ric-sb.si. S podano zahtevo po odjavi s seznama za obveščanje bo vaš osebni podatek izbrisan iz predmetnih zbirk podatkov. Ravno tako imate pravico vpogleda in posredovanja informacije, katere vaše osebne podatke Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica hrani v zbirki podatkov, do spremembe ali dopolnitve osebnih podatkov. V tem primeru nas kontaktirate na info@ric-sb.si ter izrazite svojo zahtevo po vpogledu. Z vašimi osebnimi podatki bomo ravnali skladno z zakonskimi določbami, strokovno in odgovorno.

»Z vpisom svojega e-naslova naslova in s klikom na gumb »Pošlji« izrecno potrjujem, da sem seznanjen(-a) z vsebino privolitve ter s pravicami do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa mojih osebnih podatkov ter s pravico do vložitve pritožbe.« Upravljavec osebnih podatkov je Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica, Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica. Za vse informacije v zvezi z vašimi osebnimi podatki se lahko obrnete na info@ric-sb.si. Vaše podatke bomo obravnavali diskretno. Več informacij glede zakonskih določil varstva osebnih podatkov najdete na spletni strani ric-sb.si.