logo

Živa coprnija

Interreg Slovenija - Hrvaška


V projektu »Živa coprnija« sodeluje 6 partnerjev iz Slovenije in Hrvaške, in sicer: Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica kot vodilni partner ter partnerji Beletrina - zavod za založniško dejavnost, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Etnografski muzej Istre, Združenje Val kulture (Zagreb) in Občina Pićan.

Pohorje in Istra sta turistični destinaciji, ki večino gostov pritegneta v uveljavljena središča, turizem pa temelji večinoma na športnem (Pohorje) in obmorskem (Istra) turizmu. Obisk je vezan na letne čase, medtem ko je izven sezone na obeh območjih ponudba nezadostna. Projekt Živa coprnija bo obravnaval njuni zaledni območji, Bistriško Pohorje in Osrednjo Istro, kjer obstaja velik potencial, da obiskovalce, ki v regijo že prihajajo, pritegneta z inovativnimi vsebinami, s čimer bi omogočili tudi razpršitev obiska na celotno območje in razbremenitev najbolj obleganih destinacij.

Obe območji sta bogati z naravno in kulturno dediščino, povezuje pa ju tudi edinstvena bajeslovna dediščina, saj pohorski gozdovi ter istrska notranjost po pripovedovanju nudijo dom številnim bajeslovnim bitjem, ki tvorijo osnovo za številne zgodbe o ljudeh, naravi in zgodovini območja, na podlagi katerih je moč vsebinsko obogatiti ponudbo širšega območja Pohorja in Istre. S tem bi hkrati zavarovali in ohranili tudi ranljivo nesnovno dediščino čezmejnega območja.

Glavni cilj projekta je tako zagotoviti aktivno ohranjanje bajeslovnega izročila Pohorja in Istre, z namenom povečanja prepoznavnosti zapostavljenih delov območij ter ustvarjanja priložnosti za razvoj. To bomo dosegli z oblikovanjem inovativnega čezmejnega kulturno-turističnega proizvoda »Živa coprnija – Bajke Pohorja in Istre«. Ta bo nudil inovativne načine doživljanja območij naravne in kulturne dediščine preko zgodb, ki jih bodo obiskovalci odkrivali na vodenih turah, s pomočjo lutkarjev in igralcev, samostojnem raziskovanju preko digitalnih vsebin, v okviru festivala »Coprnija v živo!« in s pomočjo drugih privlačnih metod. Za ohranitev nesnovne dediščine so ključni ljudje, ki jo negujejo, ohranjajo in prenašajo na nove rodove. Turistični proizvod bo zato nastal v sodelovanju različnih deležnikov in povezovanju ponudnikov območja.

Projekt sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa Interreg V-A Slovenija - Hrvaška.

Več o programu Interreg V-A Slovenija-Hrvaška najdete tukaj.

Povezave:

 

Več
25.04.2018
24.04.2018
20.04.2018
16.04.2018
e-novice
Ric © 2013, Vse pravice pridržane | 8000plus | Izmenjava povezav