logo

Že trinajsti projekt, ki ga Občina Slovenska Bistrica in njeni javni zavodi izvajajo s pomočjo evropskih sredstev

Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica je pridobil evropska sredstva za projekt ENSURE ali »Evropska mreža za kohezijo in solidarnost na podeželju« na programu Evropa za državljane. To je že trinajsti projekt, ki ga Občina Slovenska Bistrica in njeni javni zavodi izvajajo s pomočjo evropskih sredstev v programskem obdobju kohezijske politike 2014-2020. 

RIC Slovenska Bistrica kot vodilni partner je skupaj s 13 partnerji iz 13 evropskih držav pripravil in v okviru Sklopa 2: Demokratično delovanje in državljanska udeležba, Ukrep Mreže mest prijavil projekt z naslovom »European Network for the Cohesion and Solidarity in Rural areas« ali v slovenskam prevodu »Evropska mreža za kohezijo in solidarnost na podeželju«. Poleg RIC-a projektno partnerstvo sestavljajo partnerji iz Grčije, Italije, Madžarske, Češke, Hrvaške, Romunije, Srbije, Latvije, Bolgarije, Španije, Črne Gore in Poljske. Projekt je bil eden izmed zgolj sedemnajstih, katerih kandidatura je bila uspešna, skupna vrednost projekta pa znaša 150.000 EUR. Projekt se bo izvajal med julijem 2017 in julijem 2019 in je zastavljen s ciljem večanja zavedanja o tem, da so lokalni in evropski kreatorji javnih politik tisti, ki ustvarjajo iniciative in umeščajo potrebe lokalnega podeželskega prebivalstva v širši evropski politični kontekst. Izhajajoč iz dejstva, da je v tem času podpora evropskim politikam na najnižji ravni, je potreben razmislek, kako se soočati z evroskepticizmom na podeželskih območjih ter katera so potencialna orodja za rešitev tega problema. Pomanjkanje kompetenc pri naslavljanju kompleksnih vsakdanjih tem, kot so lokalna samooskrba, evroskepticizem, migracije in podobne ter posledična nezmožnost vplivanja podeželskega prebivalstva pogosto privedejo do neželjenih posledic, kot so neučinkovite razvojne strategije, nerazumljivi politični ukrepi ter zakoni, ki privedejo do še večjega razkoraka med lokalnim prebivalstvom na eni ter ustvarjali javnih politik na drugi strani.

V okviru projektnih aktivnosti bo organiziranih 6 večjih mednarodnih dogodkov, od katerih bo eden izmed njih – mednarodna konferenca – potekal tudi v Slovenski Bistrici, predvidoma spomladi 2019. Tematike, ki se jih bo loteval projekt, so dostopnost lokalnega prebivalstva do odločevalske funkcije v EU, razlogi za evroskepticizem, perspektive skupne evropske kmetijske politike v primerjavi s težavami lokalnih pridelovalcev ter lokalni razvoj, ki ga vodi Evropska skupnost. Vsebinsko izhodišče projekta je sicer precej široko zastavljeno, kljub temu pa se bodo posamezni mednarodni dogodki v okviru projekta lotili iskanja odgovorov na povsem konkretna vprašanja, ki se tičejo tudi našega lokalnega območja, kot npr. kateri so praktični primeri uspešnih zakonodaj in kje so zakonodajne ovire na področju spodbujanja lokalne samooskrbe; kateri so dejavniki, zaradi katerih lokalno prebivalstvo čuti, da je odmaknjeno od  skupnih evropskih vrednot ter zakaj se pojavlja evroskepticizem; kakšna je v politično-odločevalskem smislu lahko vloga lokalnih akcijskih skupin; kolikšen je vpliv migracij na druga področja, npr. na zaposlovanje in nenazadnje, kolikšna je stopnje solidarnosti v EU? Vse to so odprta vprašanja, ki se jih bodo v okviru projekta lotili tako strokovnjaki, politični odločevalci kot tudi širša lokalna javnost.

Evropa za državljane je program Evropske unije, katerega ključni cilj je prispevati k intenzivnejšemu razumevanju Evropske unije, njene zgodovine in raznolikosti, hkrati pa želi program doprinesti tudi k približanju evropskega državljanstva vsem Evropejcem ter izboljšanju pogojev za državljansko udejstvovanje na nivoju Evropske unije. Program tako želi spodbuditi zavedanje o skupnih vrednotah, ki povezujejo EU, istočasno pa želi državljane Evrope podrobneje seznaniti z javnimi politikami EU ter jih spodbuditi k aktivnejšemu sodelovanju pri njihovem oblikovanju.

Program je namenjen izvajanju aktivnosti v dveh sklopih:

Sklop 1: Evropski spomin – EU kot projekt miru

Sklop 2: Demokratično delovanje in državljanska udeležba, ki ga sestavlja več ukrepov:

  • Pobratenje mest
  • Mreže mest
  • Projekti civilne družbe

Prioritete, ki jim morajo slediti projekti, prijavljeni v letu 2017, pa so:

  • Izzivi evroskepticizma in debata o njem
  • Solidarnost v kriznih časih
  • Boj proti stigmatizaciji migrantov in
  • Debata o prihodnosti Evrope.


Pripravil: Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica

Več
13.12.2017
12.12.2017
11.12.2017
18.11.2017
e-novice
Ric © 2013, Vse pravice pridržane | 8000plus | Izmenjava povezav